of 59212 LinkedIn

Liever een goed gesprek dan cijfers ter verantwoording

Janny Bakker 1 reactie

Onze tijd kent een enorme behoefte aan verantwoording. Het liefst in kant en klare cijfers. Maar cijfers zeggen mij niets. Wel de verhalen uit de gesprekken met inwoners en professionals. En dat leidt tot onorthodoxe keuzes. Als ik het maar kan uitleggen aan de inwoners en de gemeenteraad. 

Vandaag, maandag 4 december, is het Festival der Verantwoording. Gemeenten en andere partijen wisselen hun ervaringen uit over hoe de overheveling van rijkstaken in het sociaal domein verloopt. Als wethouder ben ik vooral in twee vragen geïnteresseerd. Worden inwoners met de ondersteuning echt geholpen om te kunnen participeren? En kom ik aan het eind van het jaar onder aan de streep financieel uit?

 

Hiervoor is informatie en verantwoording nodig. Een goede boekhouding met een jaarlijks goedgekeurde accountantscontrole biedt mij inzicht of we financieel uitkomen. Maar dit zegt nog niets of onze inwoners met al dat uitgegeven geld daadwerkelijk geholpen zijn. Daarvoor wil ik weten hoe zij de ontvangen hulp ervaren in relatie tot hun persoonlijke wensen en mogelijkheden om aan de samenleving deel te nemen, hun ‘persoonlijk plan’.

 

Belangrijker dan cijfers vind ik het directe contact om dit plan te kunnen realiseren. Iedere inwoner krijgt een vaste consulent die in gesprek gaat over wat hiervoor wezenlijk is. Deze consulenten krijgen in principe de ruimte om verregaande keuzes te maken. Zo hebben we iemand die formeel in de Wlz zit, extra begeleiding verstrekt om opname in een verpleeghuis te voorkomen. En een ander, een statushouder wiens vrouw en kinderen bij hem wonen maar nog geen status hebben, krijgt van ons om schulden te voorkomen een extra (gezins)uitkering. Na de toekenningen blijft onze consulent de inwoners een tijdje volgen. Niet via af te vinken vragenlijsten, maar in onderling gesprek. En inwoners kunnen op een digitaal plein hun ervaringen delen, door ratings aan te brengen over de aangeboden ondersteuning én door hun persoonlijke verhalen op te tekenen. Een soort zoover.nl voor aanbieders.

 

Echte keuzevrijheid is voor ons een groot goed. Als monopolist in de toegang willen we dat inwoners de hulp krijgen die bij hen past en die zij zelf kunnen kiezen. We maken daarom afspraken met een veelheid aan aanbieders en hebben geen aanbestedingsprocedure met slechts één aanbieder als uitkomst. Ook investeren we in de vaardigheden van onze consulenten. Juist bij mensen die langdurig op ondersteuning zijn aangewezen, is onderling vertrouwen belangrijk.

        

Door praktijksituaties te volgen en te bespreken optimaliseren we al lerend onze dienstverlening. En natuurlijk moeten we al onze keuzes kunnen verantwoorden richting de gemeenteraad en onze inwoners. Aanvankelijk deden we dat via uitgebreide interne, cijfermatige verantwoording. Zonde van de energie weet ik inmiddels! Ook raadsleden krijgen namelijk pas een eerlijk beeld vanuit de praktijk. Sinds kort doen consulenten, sociaal werkers én ervaringsdeskundigen daarom hun verhaal in de raadscommissies. Zo ontstaat een intens gesprek over de rauwe, complexe werkelijkheid, de moeilijke afwegingen die consulenten dagelijks maken en de wijze waarop we als gemeente hen daarbij helpen.

 

Het is tijd voor rigoureuze verandering. Cijfers stillen ogenschijnlijk de honger naar verantwoording over geleverde prestaties. Maar algemene boodschappen als ’80% tevreden’, zoals dat vaak uit onderzoeksrapporten klinkt, zeggen mij niets. De praktijk is namelijk elke keer anders. Cijfers zorgen voor schijninzicht en een cultuur van afrekenen. Als bestuurders moeten we daarom lef tonen door de doorgeschoten cijfermatige verantwoording te vervangen door het goede gesprek. En volksvertegenwoordigers (onder wie raadsleden) moeten beseffen dat achter elk gepresenteerd (onderzoeks)cijfer een diffuse werkelijkheid zit. Alleen zo kunnen we al lerende de ondersteuning van onze inwoners verbeteren. 

Janny Bakker, coördinerend wethouder Sociaal Domein en wethouder Financiën in de gemeente Huizen

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Anton van der Gaag op
Heel herkenbaar en goed dat u als lokaal bestuurder het gesprek aan gaat met uw inwoners en gemeenteraad. Door onderling goede, open vragen te stellen in een dialoog, ontstaat pas echt inzicht én lerend vermogen. Cijfers zonder het verhaal erachter zegt nog vrij weinig, is ook mijn ervaring als voormalig manager bedrijfsvoering sociaal domein.

Eind vorig jaar bezocht ik ook het BB Congres Grip op resultaten, waar de president van de algemene rekenkamer een pleidooi gaf voor betere (en meer) registratie, zeker in het sociaal domein. Als basis voor een goed functionerende democratie. Dit herhaalde hij later bij Buitenhof en in de Elsevier. Hoe gaat u hier binnen uw gemeente mee om?