of 64231 LinkedIn

Extra bescherming van het Fries blijft uit

Diepe teleurstelling in het Europees Parlement: de Europese Commissie legt een burgerinitiatief voor meer (taal)minderheidsrechten naast zich neer. Respectloos, noemen Europarlementariërs dat, en een aanfluiting voor de Europese participatieve democratie.

Diepe teleurstelling in het Europees Parlement: de Europese Commissie legt een burgerinitiatief voor meer (taal)minderheidsrechten naast zich neer. Respectloos, noemen Europarlementariërs dat, en een aanfluiting voor de Europese participatieve democratie.

Meer dan een miljoen mensen uit elf verschillende lidstaten zetten hun handtekening onder het European Citizens Initiative (ECI) voor het zogeheten minority safepack. Het initiatief roept op tot een set maatregelen om minderheden en hun taal, zoals in Nederland het Fries en in het oosten van Duitsland het Sorbisch, of het Romani, de taal van de Roma, te beschermen. In het burgerinitiatief werd opgeroepen tot maatregelen in onderwijs en cultuur, regionaal beleid, participatie en mediacontent en meer staatssteun. Het werd ondersteund door handtekeningen uit een groot aantal lidstaten. Het meest werd getekend in Hongarije en Roemenië met respectievelijk meer dan 500.000 en 250.000 handtekeningen. In Nederland werd 3.200 keer getekend.

 

Burgerinitiatief

Het European Citizens Initiative is een vorm van participatieve democratie waarmee de Europese Commissie kan worden gevraagd om nieuw beleid. Het onderscheidt zich van een verzoekschrift dat door een persoon of organisatie kan worden ingediend en wat over huidig beleid gaat. Als er meer dan een miljoen handtekeningen in de Europese Unie (EU) zijn verzameld met het ECI, dan moet de Europese Commissie besluiten wat er mee wordt gedaan.

Momenteel lopen er burgerinitiatieven over behoud van bijen en boeren, over het stoppen met het ontvinnen van haaien, tegen een grootschalig biometrisch toezicht en voor onvoorwaardelijke basisinkomens in de EU. Dit burgerinitiatief voor minderheidstalen voldeed aan de eisen en het Europees Parlement stelde zich erachter.

 

Motie van treurnis

Maar de Europese Commissie legt het naast zich neer omdat de Europese Commissie al het mogelijke doet binnen haar competenties, zo leggen topofficials van de Europese Commissie uit. Dat leidde eerder al tot commotie in Fryslân: de Provinciale Staten namen een motie van treurnis aan tegen de Europese Commissie die regionale kranten in de hele Europese Unie haalde.

Zo is de Fryske Nasjonale Partij (FNP)bijvoorbeeld niet te spreken over de afwijzing, zegt PS-lid Sybren Posthumus. ´We volgende scherpe afkeuring van alle politieke groepen in het Europees Parlement. Dit een gemiste kans om eenheid in diversiteit te krijgen. Dit doet het imago van de EU geen goed.’

 

EU-fondsen

De Europese Commissie wijst er op dat de culturele diversiteit de basis is van de EU. De Europese Commissie kan sturen op beleidskeuzes en fondsen, maar heeft geen wetgevende competenties op dat vlak. Ook wijzen ze erop dat in de EU het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie geldt, waarin klip en klaar staat dat iedere discriminatie op gebied van bijvoorbeeld sekse, het behoren tot een nationale minderheid of ras of geloof is verboden. Ook memoreren ze dat het onderwerp ´minderheden´ ook in de Raad van Europa, waarin de lidstaten zitten, voorbijkomt. Verder zijn fondsen als Erasmus plus, ter waarde van 26 miljard ook geschikt om op het onderwerp nationale minderheden samenwerkingen en uitwisselingen op te starten. Verder bieden fondsen als Creative Europe van 2,4 miljard euro mogelijkheden en ook onderzoeksfondsen als Horizon Europe met daarin een bedrag van 95 miljard euro.

 

Vooroordelen

Maar dat kan de Euroafgevaardigden niet echt bekoren. ‘Brutaal’, zo noemde de sociaaldemocratische Petra Kammerevert het negeren van het initiatief. Ook Romeo Franz, Europees Parlementslid voor de Grünen/Bundmis´90 is diep teleurgesteld. Hij stelt dat de EU een kans heeft laten lopen om bijvoorbeeld de bevolkingsgroep waaruit hij komt, de Roma, beter te beschermen en die bescherming te versnellen. Met meer beleid zouden de mensen hun taal en cultuur beter kunnen leren kennen en dat zou veel vooroordelen afbouwen. ‘En dat geldt ook voor de 50 miljoen andere leden van een minderheid in de EU,’ aldus Franz.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.