of 59281 LinkedIn

Conferentie

In februari heeft Minister Koolmees in een kamerbrief  al aangekondigd dat er een verandering van het huidige inburgeringsstelsel hoog nodig is:

 

Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet: inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren. De verbinding met participatie wordt onvoldoende gemaakt, onder andere omdat nieuwkomers zich allereerst richten op hun inburgeringsplicht. De doorgaande lijn tussen de asielopvang en verdere inburgering bij gemeenten verloopt onvoldoende soepel. Inburgeraars zijn kwetsbaar op een vrije markt waar fraude voorkomt door instellingen die misbruik maken van de mogelijkheden die het leenstelsel ze biedt. Hervorming is dus broodnodig.

 

In september 2019 organiseren Binnenlands Bestuur en TopTaal voor gemeenten een conferentie over de nieuwe wet inburgering en hoe u zich daar als gemeente op kunt voorbereiden.

 

Tijdens deze conferentie gaan we in op de volgende thema’s:

  • Gemeenten krijgen een sleutelpositie in de uitvoering van het stelsel.
  • Gemeenten nemen van iedere individuele inburgeraar een brede intake af, op basis waarvan een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt opgesteld. 
  • Gemeenten zijn verantwoordelijk om een bij het PIP aansluitend inburgeringsaanbod te doen; dit aanbod omvat naast een van de drie leerroutes in ieder geval kennis Nederlandse maatschappij (KNM), oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt (ONA), het Participatieverklaringstraject (PVT) en de benodigde ondersteuning bij het zelfredzaam worden ten aanzien van de financiële huishouding (“ontzorgen”).

 

We zijn nog volop bezig met het ontwikkelen van het programma maar het belooft een inspirerende dag te worden met veel ruimte voor het uitwisselen van ziens- en werkwijzen, ervaringen en leerpunten van gemeenten.

 

In samenwerking met Toptaal hebben we onder gemeenten onderzocht hoe er wordt omgegaan met de nieuwe wet Inburgering en in hoe ver gemeenten zijn bij de ontwikkeling en implementatie van hun beleid. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het programma.

 

Nodig ook gerust collega’s van uw eigen gemeente en van samenwerkingsgemeenten uit.

Meld u alvast aan om op de hoogte gehouden te worden van de conferentie.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Algemene informatie

Wanneer: september 2019

Waar: omgeving Utrecht

Tijd: inloop vanaf 12.00 uur 


Prijzen*:

Deze middag is kosteloos voor ambtenaren en bestuurders werkzaam bij de overheid. 

 

Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding

 

Het congres wordt georganiseerd door:

 

Afbeelding

 

Afbeelding