of 59162 LinkedIn

De energietransitie is niet te stoppen

Hans van Cleef 2 reacties

Er zijn tal van redenen waarom een energietransitie nodig is. Natuurlijk is er het tegengaan van klimaatverandering om af te stappen van onze op fossiele brandstoffen gebaseerde energiemix.

Minder afhankelijk zijn van instabiele of ons onvriendelijke regimes, is ook belangrijk. Daarnaast zal de trend van minder lokale gasproductie doorzetten, waardoor de noodzaak om minder afhankelijk te worden van gas steeds groter wordt. Bovendien geeft een transitie extra kansen voor de werkgelegenheid. Tot slot heeft Nederland altijd sterk ingezet op innovatie. Nederland krijgt de kans weer een gerespecteerde speler te worden in de energiesector.
 

De grote veranderingen als gevolg van de energietransitie zullen, afhankelijk van de nieuwe coalitie, steeds meer zichtbaar worden op de energierekening, in het landschap en bijvoorbeeld in huis. Nagenoeg alle politieke partijen gaan uit van een CO2-neutrale energiemix in 2050. Het zal een mix zijn van bestaande en nieuwe technologieën, van fossiele en hernieuwbare brandstoffen. Men is redelijk eensgezind over de lange termijn. De verschillen uiten zich in de visie, aanpak en dus gevolgen voor de korte termijn.
 

De overheid zal een centrale rol gaan spelen. Afgelopen september schreven wij in ons Prinsjesdagrapport ‘Na aardgas komt zonneschijn’ aanbevelingen voor de politiek ten aanzien van de energietransitie. Die gingen vooral over het maken van beleid en wetgeving die moeten leiden tot meer investeringen en innovaties. Daarnaast is er behoefte aan een keuze voor een back-up capaciteit naast hernieuwbare energie. Tot slot is het wenselijk dat de samenwerking in Europa ten aanzien van het energiebeleid verder wordt versterkt. Dit moet leiden tot een gelijk speelveld in één Europese Energie Unie.


Ook op het gebied van leveringszekerheid is de energietransitie nodig. Dat is natuurlijk om de CO2-uitstoot te verlagen in onze ambitie om de klimaatopwarming te beperken tot maximaal twee graden, maar ook om aan de Europese energiebehoefte te kunnen blijven voldoen in een wereld die steeds onzekerder wordt. Door een Europese Energie Unie kunnen wij makkelijker ons mannetje staan ten opzichte van grootmachten zoals de VS, China en Rusland en de traditionele energieleveranciers uit het Midden-Oosten. Maar ook vanuit economische gronden biedt de energietransitie kansen. Deze kansen liggen op het gebied van groei, innovatie en werkgelegenheid. Dat deze groei en werkgelegenheid deels wordt gedempt door de negatieve effecten op de traditionele energiesector moet dan maar voor lief worden genomen. Zolang de nieuwe regering maar helder en tijdig communiceert en een stabiel pad uitstippelt. Vervolgens is het aan het bedrijfsleven en de energiesector om tijdig mee te ontwikkelen met de energietransitie en van de kansen te profiteren.

 

We kennen in Nederland een coalitiesysteem. Hierdoor zal het energiebeleid - ongeacht welke partijen aan de nieuwe coalitie mee zullen doen - waarschijnlijk qua visie, richting en tempo in het midden uitkomen. Hopelijk blijft men tijdens de formatiegesprekken niet te veel hangen in de details en blijft het lange-termijn doel centraal staan. De bestaande energieagenda kan worden gebruikt voor een versnelling van de energietransitie. Als alle partijen boven hun korte-termijn politiek uitstijgen, kan het mogelijk zijn om de enorme versnelling die minister Henk Kamp heeft ingezet tijdens de afgelopen regeerperiode zelfs te verbeteren.


Hans van Cleef, Senior Sector Econoom Energie, ABN AMRO
 

Lees hier de hele analyse

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Marquis de Canteclair (em) op
Lees eerst even de rapporten en analyses op de website van De Groene Rekenkamer. Dan concludeert men dat deze weg op nonsens is gebaseerd, de wind-en zonne-energie geen 24 uurs garantie hebben, batterijtjes nog ver buiten het zicht zijn etc etc. Wat wel gebeurt is Massale luchtverontreiniging in woonwijken
waar alles in allesbranders wordt gestopt zodat een wandeling niet meer mogelijk is door de kwetsbare inwoners, de visserijgronden als de Doggersbank getransformeerd worden in schakeleiland, de Noordzee evenals de Oostzee volgezet met molens (laatstgenoemden zijn alweer stilgezet door de Duitse Energiebedrijven wegens Tennetproblemen)etc etc De kosten voor de burger stijgen naar € 200,= per maand aan bijkomende subsidiefournituren.....De bossen worden leeggeroofd voor de kacheltjes, etc etc Back to 1870 toen de vinding van JP Minkelers in de vorm van stadsgas grootschalig werd toegepast.
Door Max op
De enorme groene versnelling van Kamp, hoor je waarschijnlijk niet veel over bij verkiezingsdebatten.