/ Blog

Van Klimaatakkoord naar ruimte voor nieuwe energie

Van Klimaatakkoord naar ruimte voor nieuwe energie. Voorstellen Sectortafel Elektriciteit zullen de verduurzaming van de energievoorziening met een grote stap verder brengen

09 augustus 2018

In de onlangs gepubliceerde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord heeft de sectortafel Elektriciteit verregaande plannen voorgesteld. Deze voorstellen zullen de verduurzaming van de energievoorziening met een grote stap verder brengen. Specifieker wordt er ingezet op de forse verhoging van het aandeel hernieuwbare elektriciteit, van 14 procent in 2017 namelijk naar tenminste 49 procent in 2030 – dit is al over 12 jaar! Maar hoe breng je dit in de praktijk?

Inzicht in de mogelijkheden voor zonne-energie in jouw gemeente

Zonne-energie installaties (PV) maken het op korte termijn mogelijk om het aandeel hernieuwbare elektriciteit significant te verhogen. Maak met een Zonnewijzer inzichtelijk wat de potentie is van zonne-energie in de gemeente. De Zonnewijzer geeft inzicht in de opgave, laat zien welke koers nodig is voor realisatie en waar je met wie aan de slag kan. Met deze informatie stimuleer je het plaatsen van zonnepanelen op daken en ben je klaar voor grotere grondgebonden zonneparken.

 

Daken, groot of klein, stukken grond en andere plekken

Zonne-energieprojecten kunnen op allerlei plekken ontwikkeld worden. Er zijn verschillende types partijen hierbij betrokken, van agrarische ondernemers tot en met particulieren en woningcorporaties. Omdat er zoveel locaties en stakeholders zijn, moet er worden samengewerkt en dat begint met een Uitnodigingskader Zonneparken, die door de gemeente wordt opgesteld. Het Uitnodigingskader Zonneparken geeft duidelijkheid aan de omgeving, de initiatiefnemers en de gemeente waar zonne-energie projecten wenselijk zijn en hoe we deze samen kunnen realiseren.

 

Van plannen naar financiering en realisatie

Met inzicht en duidelijke afspraken over de randvoorwaarden van de ontwikkeling van zonne-energie, kunnen initiatiefnemers doorpakken met stappen richting de financiering en realisatie van concrete projecten. Met een Businesscase Zon wordt inzichtelijk gemaakt wat kosten en opbrengsten van zonnedaken en zonnevelden zijn.  Op basis van de locatie-specifieke kenmerken kan er een analyse voor exploitatie met de Postcoderoos-regeling of de SDE-subsidie gemaakt worden en een passende financieringsstrategie, zodat het zonnepark daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.