of 59318 LinkedIn

Energiesysteem op zijn kop

Deze week promoveerde Jesse Hoffman aan de Universiteit van Amsterdam met zijn proefschrift ‘From Resistance to Transformation’. Partijen die creatief verbindingen weten te leggen dwars door sectoren en disciplines heen, komen uiteindelijk als winnaars uit de strijd, is zijn conclusie. ‘Het blijkt dat machtsrelaties in de nieuwe orde met name worden bepaald door de capaciteit van spelers om horizontale verbindingen te kunnen leggen over grenzen van sectoren en disciplines heen’, stelt Hoffman.

Minister Kamp (Economische Zaken, VVD) schetste met zijn Energieagenda deze maand de weg naar een (verre) toekomst zonder fossiele brandstoffen. Onderzoeker Jesse Hoffman voorziet een onzichtbare maatschappelijke machtsomwenteling. Hoffman onderzocht wat de vele (lokale) experimenten met energieopwekking betekenen voor bestaande machtsrelaties.

Deze week promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam met zijn proefschrift ‘From Resistance to Transformation’. Partijen die creatief verbindingen weten te leggen dwars door sectoren en disciplines heen, komen uiteindelijk als winnaars uit de strijd, is zijn conclusie. ‘Het blijkt dat machtsrelaties in de nieuwe orde met name worden bepaald door de capaciteit van spelers om horizontale verbindingen te kunnen leggen over grenzen van sectoren en disciplines heen’, stelt Hoffman.

Als voorbeeld noemt hij de verbinding van energie, glastuinbouw en stedenbouw van eind vorige eeuw. ‘Met de ‘kas als energiebron’ gaven betrokken wetenschappers en tuinders nieuwe betekenis aan de tuinbouwkas: die werd een energiebron voor woonwijken en verzorgingstehuizen. Een ander sprekend voorbeeld is de onwaarschijnlijke verbinding tussen Rotterdamse overslagbedrijven, Zeeuwse boeren, en Engelse en Noorse technologiebedrijven in de ontwikkeling van biobrandstoffen in de Rotterdamse haven.’

Organisaties die slim inspelen op deze ‘experimentele netwerk vorming’ grijpen daarmee een kans hun maatschappelijke en politieke positie te versterken. Hij wil met zijn onderzoek inzicht geven in de momenten waarop verzet omslaat in steun voor maatschappelijke verandering.

Verstuur dit artikel naar Google+