of 63966 LinkedIn

Energieke samenleving kan niet zonder betrokken overheid

Robert Linnekamp 6 reacties

Een terugtredende overheid is het laatste waar de ´energieke samenleving´ op zit te wachten. Om een transitie naar een duurzamere economie mogelijk te maken, is de overheid hard nodig. Vooral als spreekbuis en verbinder, want het bedrijfsleven is verdacht, zo vindt de burger/consument.

‘De Westerse wereld is uitgegroeid. Wen er maar vast aan. Aan ons gemeenten de uitdaging om met schaarser wordende middelen de kwaliteit van onze samenleving hoog te houden’, zei Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, op het VNG jaarcongres. Zij wijst, net als Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving, naar de energieke samenleving, waarin burgers, bedrijven en overheid samenwerken aan een schonere economie, die niet meer gebaseerd is op fossiele brandstoffen en winning van schaarser wordende grondstoffen.

 

De rol van de overheid moet daarvoor veranderen. “Geef andere partijen de ruimte. Maar ga niet achteroverleunen. Faciliteer”, schrijft Hajer in zijn boek De energieke samenleving. Maandag 17 juni in het Financieele Dagblad doet hij er nog een schepje bovenop: Nederland moet een ´oorlogseconomie´ voeren om duurzaamheidsdoelstellingen bij te benen. Hij doelt dan vooral op juridische ruimte voor windparken en een versnelde aanleg van stevige stroomnetten.

 

In De energieke samenleving heeft Hajer het over vijf terreinen: stellingname, infrastructuur, regelgeving, financiële instrumenten en monitoring en feedback. Kerntakendiscussie of niet, deze rollen kan alleen een overheid vervullen. De overheid is het democratisch gekozen bestuur, dat als enige toegang heeft tot onze gemeenschappelijke middelen.

 

Lokale overheden verenigd in het Klimaatverbond zien deze rol. We moeten faciliteren én inspireren. Mensen die iets willen, moeten we ondersteunen. Wil jij je stoep vegen? Hier heb je een bezem. Wil je zonnepanelen aanleggen? Zo zet je een business plan op, dit zijn betrouwbare leveranciers en zo regel je financiering.

 

Dit kunnen we niet alleen aan het bedrijfsleven overlaten. Zoals directeur Ludwig Smits van het renovatiebedrijf Burgersvanderwal zegt: “Uit onze mond klinkt het aanbevelen van duurzame renovatie altijd verdacht. De overheid is de enige die kan overtuigen, en die ook die taak heeft. Wijs de weg in het duurzaamheidsdoolhof! Nee, dubbel glas hoef je niet te vervangen door HR++ glas, maar isoleer je vloer wel. Overheid, gebruik daarvoor campagnes met simpele, krachtige boodschappen. De ´wees wijs met water´ campagne van mijn basisschooltijd zit bijvoorbeeld nog steeds in mijn systeem.”

 

En Smits heeft gelijk. We kunnen het niet alleen aan actieve burgers en het bedrijfsleven overlaten. Om meer te kunnen doen, staat samenwerking tussen gemeenten bij ons hoog op de agenda. Door het delen van kennis en kunde, en het bij elkaar leggen van middelen, ontstaat ruimte voor waardevolle initiatieven. Zoals loketten waar burgers, bedrijven en instellingen inderdaad terecht kunnen voor alles op het gebied van huisisolatie: van informatie en subsidie tot offertes en realisatie.

Wat ons betreft wordt vaker op zo’n manier de handen ineen geslagen tussen burgers, bedrijven en overheid. Maar niet alle gemeenten zijn al zover. En ook niet alle burgers en ondernemers zijn al bezig met een transitie naar een duurzamer economie.

 

Zo worden veel schoolbesturen verrast door hun nieuwe verantwoordelijkheid met betrekking tot gebouwenbeheer. Naast zorg voor goed onderwijs en functioneel interieur zullen ze ook moeten zorgen dat de energielasten niet uit de pan rijzen. Dit is voor hen vaak een nieuwe tak van sport.

 

Het Klimaatverbond, vereniging van lokale overheden, heeft hier een antwoord op: regionale procesbegeleiders brengen partijen bijeen die vanuit gemeenschappelijke belangen tot concrete activiteiten komen. Zo ontstaan bijvoorbeeld energieloketten en oplaadpunten voor elektrische auto’s. Een energieke samenleving komt niet uit de lucht vallen. Het vergt een investering in tijd, maar ook in geld. De Rijksoverheid zou door hier in te investeren een goede belegging doen in de nabije toekomst. Immers, door alleen al de 10.000 scholen in ons land energieneutraal te maken, ontstaat een investeringspotentieel van 2 tot 4 miljard euro. De energieke samenleving moet op stoom worden gebracht, dat is winst voor de gehele maatschappij!

 

Robert Linnekamp, wethouder van de gemeente Zaanstad en voorzitter van het Klimaatverbond. Dit is een 20 jaar jong samenwerkingsverband van 150 gemeenten, 11 provincies en 2 waterschappen om samen te werken aan een effectief lokaal klimaatbeleid.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door KvanderWaard (Ondernemer) op
Decentralisatie is niet altijd goed. Decentraal management kan alleen voor simpele taken. Dit artikel raakt de kern goed.

Groeten,
KvanderWaard
http://zelfvertrouwenuitstralen.com/
Door Jvanduinen (Service medewerker) op
De Westerse wereld is uitgegroeid. Wen er maar vast aan. Aan ons gemeenten de uitdaging om met schaarser wordende middelen de kwaliteit van onze samenleving hoog te houden’

Wat vreselijk dat zij zo tegen ons land aankijkt. Vooral ook in de functie die zij bekleedt. Ontzettend pessimistisch. We hebben juist optimisme nodig, er liggen nog genoeg kansen (tenminste als je ze wilt zien).

Groet,
Jvanduinen
http://www.zelfvertrouwenkrijgen.net
Door Easymoney (Financiën) op
Wat een lachwekkende stuk. Als er mensen zijn die dit geloven, dan geloven zij ook dat de overheid een goddelijke aard heeft en een toverstokje.
De overheid is de grootste investerder in fossiele voorraden en het meest afhankelijk ervan, zowel fysiek, als via de belasting en heffingsinkomsten. Als morgen iemand een uitvinding maakt waarbij fossiele voorraden niet meer nodig zijn, is de overheid de dag erna failliet.
De duurzame economie, kenniseconomie of nu de oorlogseconomie, dit is allemaal onzin.
De overheid is niet oplossing maar een steeds groter wordend probleem.
En de energieke samenleving die bestaat al, in de vorm van ondernemers en mensen die het lef hebben om te veranderen. Die hebben geen overheid nodig.
De meeste ondernemers/uitvinders hebben het gehad met de collectieve verzorgingsstaat in NL, zij vertrekken naar het buitenland, nemen hun bedrijf mee met alle kennis en kunde. Waarom zou je als ondernemer accepteren om als opgejaagd wild te fungeren?
Door Han Wessels (ava-adviseur) op
Willem een goeie beleidslijn, waarbij ik graag meegeef om de bestaande energie-maatschappijen allereerst te deprivatiseren zodat deze winst ook ten gunste komt van de door jou voorgesteldeENERGIEKE SAMENLEVING
Door Anne (onderwijzer) op
Beste Adelaide, het makkelijkst is om aan de kant te gaan staan en kritiek te leveren. Wees blij dat er in Nederland lagere overheden zijn die wél de hoogste prioriteit geven aan de grootste uitdaging van onze tijd, de ecologische crisis en het klimaatprobleem. Verdiep je eens in de gedragspsychologie en weet dat burgers alleen in beweging komen als er leiderschap getoond wordt en verteld wordt wat we dan nu moeten doén.
Door Adelaide op
Nou meneer Linnekamp, u bent geslaagd voor BB.
Een hele column vol loze prietpraat, holle frases en nietszeggende platitudes.
Ga toch eens aan het werk, man, ook in Zaanstad is het nog een zooitje..