of 59206 LinkedIn

Eindhoven welstandsvrij

Na de Brabantse gemeente Boekel in 2004 schaft nu ook Eindhoven de welstandsregels af, zo besloot het college vorige week.

Na de Brabantse gemeente Boekel in 2004 schaft nu ook Eindhoven de welstandsregels af, zo besloot het college vorige week.

De vijfde stad van Nederland hanteert voortaan het principe van ‘nee tenzij’, licht verantwoordelijk wethouder Mary Fiers (PvdA) toe. ‘We draaien het om, geen welstand meer, tenzij er sprake is van speciale gevallen. We willen de burger het vertrouwen geven dat hij zelf goede keuzes kan maken in de bouw van een dakkapel, veranda of tuinhuisje.’

De beleidswijziging in Eindhoven is vooral het gevolg van een fundamentele herbezinning van gemeentelijke kerntaken. Fiers: ‘Wij vinden dat we als overheid niet over welstand moeten gaan. Dat is niet meer van deze tijd. Geen betutteling, minder regelgeving.’ Niet onbelangrijk is ook dat Eindhoven de belasting van het ambtelijk apparaat wil terugdringen. Fiers vertrouwt erop dat Eindhoven in de toekomst niet zal zijn vergeven van oranje gevels of Belgische toestanden in de stad die al niet rijk is aan veel stedenbouwkundige kwaliteit. Eindhoven baseert zich daarbij op een proef die sinds augustus 2009 in een zevental wijken en bedrijventerreinen loopt.

‘Daar zijn geen zaken schrikbarend misgegaan’, aldus Fiers. Driekwart van de bouwaanvragen voldeed aan redelijke eisen van welstand. De proef met welstandsvrije en welstandsarme vergunningen zou 4 jaar duren en na 2 jaar worden geëvalueerd. Eindhoven wacht de evaluatie niet af. ‘Wij maken gewoon nu een principiële keuze.’

Tegelijkertijd wil de gemeente snel werk maken van ‘flitsvergunningen’ voor onder meer kleine bouwingrepen zoals de bouw van een erfafscheiding. Ook het aanbrengen van reclameborden en vergunningen voor een terras moeten in één dag worden beoordeeld, aldus Fiers. Cruciale zaken, maar Fiers verwacht geen burenruzies als iemand een potsierlijke muur met middeleeuws ogende kantelen wil metselen om zijn tuin af te schermen.

‘De meeste mensen overleggen daarover met hun buren. Die stappen heus niet meteen naar de rechter. Je moet je daar als gemeente niet mee willen bemoeien’, vindt Fiers.

De gemeente houdt wel een vinger aan de pols in het centrum (stationsgebied), Stijp S (oude Phillipsterrein), Brainport Avenue (strook bedrijventerreinen en campussen langs A2 van Son tot Waalre) en Meerrijk (centrum van in aanbouw zijnde Vinex- locatie Meerhoven). Waarom daar dan wel welstand? ‘Er is daar veel dynamiek en het gaat om grote aantallen.’ Ook voor monumenten en beschermd stadsgezicht handhaaft de gemeente welstandsregels.

Dat de huizen in Eindhoven minder waard worden, verloedering de kop op steekt en gevoelens van onveiligheid toenemen vanwege de koerswijziging, zoals branche-organisatie Federatie Welstand verwacht, noemt Fiers voorbarig. ‘Ik vind het een typisch voorbeeld van koudwatervrees en ouderwetse betutteling.’ Ze denkt evenwel dat professionals als welstandscommissies, architecten en stedenbouwkundigen zich de komende 6 weken gaan organiseren en danig van zich zullen laten horen tijdens de inspraakprocedure. ‘Ik hoop echter ook dat gewone Eindhovenaren durven zeggen dat het een goed plan is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.