of 59281 LinkedIn

Vaste eigen bijdrage Wmo sympathiek, maar voor wie?

Chiel Westra 4 reacties

Het nieuwe kabinet heeft in haar regeerakkoord het plan opgevat om de eigen bijdrage voor de Wmo middels een abonnementstarief te organiseren. Dit betekent dat iedere cliënt, ongeacht inkomen en zorg die men ontvangt, maximaal 17,50 euro per 4 weken betaalt voor de hulp die men vanuit de Wmo ontvangt.

De belangrijkste reden voor deze maatregel lijkt een vermindering van administratieve lasten en duidelijkheid voor cliënten te zijn. Als de eigen bijdrage voor iedere cliënt gelijk is, hoeven er geen berekeningen gemaakt te worden op basis van inkomen en huishoudenssamenstelling. Op termijn kan de gemeente daardoor dus ook zelf de eigen bijdrage innen en hoeft het CAK hier niet meer tussen te zitten.

 

Tot nu toe klinken de plannen heel sympathiek. Maar voor wie zijn de plannen eigenlijk sympathiek? Om die vraag te beantwoorden gaan we eens terug naar de redenen waarom een eigen bijdrage wordt gevraagd. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het betaalbaar maken van zorg en het kostenbewust maken van de zorg.

 

Allereerst het betaalbaar maken van de zorg. Het terugbrengen van de maximale eigen bijdrage tot 17,50 euro levert vooral voor cliënten met wat hogere inkomens een voordeel op. Zij zullen dan immers veel minder eigen bijdrage hoeven te betalen. Het CPB heeft doorgerekend dat deze wegvallende inkomsten uitkomen op 290 miljoen euro.

 

De helft van deze wegvallende inkomsten zullen door gemeenten moeten worden opgehoest. Het is nog de vraag waar gemeenten dit bedrag vandaan dienen te halen. Op dit moment zien gemeenten dat ouderen met een hoger inkomen regelmatig ervoor kiezen om zelf hulp in te kopen, omdat ze anders via de Wmo (bijna) de kostprijs voor de hulp moeten betalen. Ze hebben dan meer invloed op wat de hulp doet en wie er komt helpen. Het is heel reëel om te stellen dat de verlaging van de eigen bijdrage leidt tot een toename in de vraag naar voorzieningen, dus een toename in de kosten voor gemeenten. Deze mogelijke extra kosten zijn in de doorrekening van het CPB niet meegenomen.

 

Het andere argument om een eigen bijdrage in te voeren is het kostenbewust maken van zorggebruik. Een eigen bijdrage maakt mensen bewust dat zorg geld kost. Cliënten kunnen de afweging maken of het ‘waard’ is om voor een bepaald bedrag bijvoorbeeld huishoudelijke hulp af te nemen.

 

Het is nog maar de vraag of een eigen bijdrage van maximaal 17,50 euro bij hogere inkomens zorgt voor kostenbewustwording en tot een serieuze afweging leidt of hulp ook daadwerkelijk nodig is.

Het is goed dat het nieuwe kabinet kijkt naar mogelijk aanpassingen van de eigen bijdrage. De stijging naar inkomen is fors en bepaalde groepen worden daarin mogelijk onevenredig zwaar belast. De voorgenomen maatregel lijkt echter een dure oplossing, die afdoet aan het idee van eigen bijdrage. Het zal de zorg niet betaalbaarder maken en maakt cliënten niet bewuster van hun zorggebruik. De huidige ingreep levert vooral financieel voordeel op voor Wmo-gebruikers met een hoger inkomen.

 

Chiel Westra, onderzoeker en adviseur bij ZorgfocuZ

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nathan op
Per 1 Januari zijn mijn kosten voor de eigen bijdrage aan het wmo 60% van mijn netto inkomen. Veel van mijn medebewoners zitten in hetzelfde schuitje en graven onszelf financieel in een graf aangezien wij afhankelijk zijn van de zorg hier. Ik snap dat de zorg duur is maar de kosten van de zorg drukken nu boven op de problemen waar wij in de eerste plaats in de zorg terecht zijn gekomen en een oplossing lijkt verder weg dan ooit.
Door Erik op
Dus deze regel is sympatiek voor mij. Betaal dan eindelijk hetzelfde als het overgrote deel van de wmo cliënten nu betaalt. Betaal nu ca12,5% van mijn netto inkomen aan wmo zorg, afgezien van eigen bijdrage, verzekering en medicatie. Dat is mentaal en financieel gezien niet gezond!
Door Erik (Partner van ) op
Ik ben mij goed bewust van wat de zorg kost, maar de afweging of wij de zorg vanwege die hoge kosten wel moeten afnemen, kunnen wij niet maken. Psychische begeleiding kunnen wij niet zelf, in de sociale omgeving of via algemene voorziening regelen. Dus deze wmo doelstelling is niet aan zo’n wmo dienst te verbinden. En de doelstelling dat zorg geld kost, tsja, Zeker met die verzamelfactuur wisten wij dat meteen. Maar vervolgens is de eigen bijdrage als beleidsinstrument bij ons uitgewerkt; er zijn geen alternatieven en stoppen leidt tot problematische situatie. En doorgaan heeft geleid tot problematische schuld.. daarom hartstikke blij dat er abonnementstarief komt, scheelt ons anderhalf maandsalaris per jaar! Kan niet wachten, en dat de rekening bij de gemeente komt heb ik geen medelijden mee, hebben ze nu ook niet met ons.
Wordt tijd dat er menswaardig en juist zorgbeleid komt, ipv de wmo als overheidsbesparingsmaatregel.
Door Trevor op
Het is nog niet zo gek om inkomensafhankelijkheid zoveel mogelijk via de belastingen te regelen en niet in allerlei andere regelingen. Dat maakt het stelsel van fiscaliteit en sociale zekerheid doorzichtiger. Politici kunnen zich dan niet meer achter stofwolken verbergen maar moeten hun keuzes expliciet maken.