of 60220 LinkedIn

Ede worstelt met kritisch ex-raadslid

Voor de tweede keer in korte tijd speelt D66’er Marcèl van Dalen de hoofdrol in een scherp politiek conflict. In Ede, waar hij vijftien jaar raadslid was, weigerde de gemeenteraad vorige week om hem te benoemen tot fractievolger voor zijn partij.

De gretigheid waarmee dit gebeurde, lijkt het te hebben gewonnen van de zorgvuldigheid. Eind juni lag Van Dalen ook al onder vuur. Toen zag hij zich, na een vertrouwensbreuk, genoodzaakt om op te stappen als wethouder van Blaricum. De D66’er had bij zijn aantreden, twee maanden eerder, namelijk verzwegen dat tegen hem een aangifte liep wegens smaad.

 

De aangifte was voortgevloeid uit schriftelijke vragen, waarin Van Dalen een Edese theaterdirecteur had beschuldigd van belangenverstrengeling. Deze directeur had ervoor gezorgd dat een opdracht voor de ontwikkeling van software voor een gemeentelijke sport- en cultuurpas via zijn theater terechtkwam bij een bedrijf waarvan hijzelf, zijn zoon en een theatermedewerkster de vennoten waren.

 

Toen Van Dalen dit in een toelichting op de lokale televisie ‘moreel verwerpelijk’ noemde, deed de theaterdirecteur aangifte. Een maand nadat Van Dalen in Blaricum was opgestapt, werd de aangifte door Justitie geseponeerd.

 

In Ede was de raad intussen blij van Marcèl van Dalen te zijn verlost. In zijn vijftien jaar raadslidmaatschap had de D66’er een reputatie opgebouwd als een uitgesproken kritisch persoon. Een solist op wie je geen grip kon krijgen. Iemand die ook de meest gevoelige onderwerpen niet uit de weg ging, en daarmee veel vijanden maakte.

 

Zo stelde hij in 2007 een reeks kritische vragen over het feit dat waarnemend burgemeester Tineke Netelenbos door een lid van de gemeentelijke brandweer van en naar haar woning in Hoofddorp werd gereden. Het kwam hem op een zware sanctie te staan: toen een vertrouwenscommissie moest worden gevormd om een permanente opvolger voor Netelenbos te selecteren, besloten de overige raadsleden unaniem om Van Dalen buiten de deur te houden.

 

Nu, drie jaar later, dient zich een nieuwe kwestie aan: D66 heeft Van Dalen voorgedragen als fractievolger. In Ede mag een fractievolger als volwaardig lid deelnemen aan commissievergaderingen. Stemmingen over kandidaten voor een dergelijke post, zijn nomaal gesproken een formaliteit. Maar niet als de naam van Marcèl van Dalen op het stembriefje staat, want zijn kandidatuur werd vorige week door een ruime raadsmeerderheid afgewezen.

 

Het heeft er alle schijn dat de raadsleden hun persoonlijke afkeer van Van Dalen zwaarder hebben laten wegen dan de formele procedure. De gemeentelijke Verordening op de Raadscommissies schrijft voor dat commissieleden, en dus ook fractievolgers, door de raad worden benoemd ‘op voordracht van de fracties’. D66 heeft al aangekondigd zeer binnenkort op de zaak terug te komen. Voorlopig is Ede nog niet van Marcèl van Dalen af.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.