• Gemeenteraadsverkiezingen 2014

  Nederland gaat in 2014 naar de stembus om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen. Op weg naar 19 maart besteedt Binnenlands Bestuur aandacht aan een groot aantal aspecten die verband houden met deze verkiezingen.

  08 januari 2014
  Gemeenteraadsverkiezingen 2014
 • Dossier: Leegstand

  De meeste gemeenten hebben ermee te maken, leegstaande kantoren en lege winkelpanden.

  21 juni 2013
  Dossier: Leegstand
 • Dossier: Schaliegas

  Schaliegas: een welkome aanvulling op de Nederlandse gasvoorraad of een bedreiging voor milieu en drinkwater?

  12 april 2013
  Dossier: Schaliegas
 • Dossier: Onrust in Meerssen

  Politiek Meerssen verkeert in een chaos na de zelfmoord van wethouder Jo Dejong. Alle wethouders zijn opgestapt en burgers eisen het vertrek van de burgemeester.

  09 april 2013
  Dossier: Onrust in Meerssen
 • Dossier: Landsdelen

  Uiterlijk 2017 moeten er uiteindelijk van de twaalf provincies vijf landsdelen over blijven. Het is nog niet duidelijk welke provincies samengaan behalve Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Die moeten in 2015 al gefuseerd zijn.

  05 februari 2013
  Dossier: Landsdelen
 • Dossier: Omgevingswet

  Het wordt wel vergeleken met de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten en honderden ministeriële regelingen en AMvB's over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water, die relevant zijn voor de leefomgeving. Veel gemeenten, provincies en waterschappen experimenteren al met de nieuwe mogelijkheden die de wet biedt. Volgens planning wordt in 2019 de huidige wet- en regelgeving vervangen door de Omgevingswet.

  06 november 2012
  Dossier: Omgevingswet
 • Dossier: De zaak Van Rey

  Jos van Rey wordt ervan verdacht dat hij corruptie heeft gepleegd en gelekt heeft.

  23 oktober 2012
  Dossier: De zaak Van Rey
 • Dossier: cao gemeenteambtenaren

  Na anderhalf jaar onderhandelen ligt er eindelijk: een principe-akkoord voor een nieuwe cao voor gemeente ambtenaren. Maar of de cao doorgaat, blijft de vraag. In het geactualiseerde stabiliteitsprogramma, oftewel het wandelgangenakkoord, is de nullijn voor ambtenaren afgesproken. Of die nullijn ook al van kracht wordt voor 2012 is punt van heftige discussie.

  09 mei 2012
  Dossier: cao gemeenteambtenaren
 • Dossier: Veiligheidregio's

  Nederland heeft 25 Veiligheidregio's waar brandweer, hulpdiensten, politie en gemeente samenwerken. Bij grotere calamiteiten als overstromingen, rampen of grote ongelukken heeft niet meer de burgemeester maar de korpsbeheerder van de veiligheidsregio de leiding.

  03 mei 2012
  Dossier: Veiligheidregio's
 • Dossier: Nationale politie

  Nederland heeft 25 politieregio's. Het kabinet Rutte heeft besloten dat die 25 regio's vervangen moeten worden door één nationale politie die vanuit 10 regio's werkt. Het is de bedoeling dat de nationale politie in de loop van 2012 van start gaat.

  03 mei 2012
  Dossier: Nationale politie
 • Dossier: Mystery Burger

  Binnenlands Bestuur zet iedere week een Mystery Burger op de publieke tribune, om te kijken waar het mis gaat in het debat en om tips te geven voor verbetering.

  18 maart 2012
  Dossier: Mystery Burger
 • Dossier: Social Media

  Veel ambtenaren, bestuurders en politici hebben Social Media omarmd en zijn actief op Twitter en Linkedin. De Overheid experimenteert volop met de inzet van Social Media in bijvoorbeeld de communicatie en interactie met burgers. Dit dossier volgt de ontwikkelingen.

  19 juli 2011
  Dossier: Social Media
 • Dossier: Cloud Computing

  Cloud computing: het afnemen van gecentraliseerde ICT-applicaties via het internet, is goedkoop, flexibel, groen, innovatief en beheerbaar. Ook de Rijksoverheid bouwt aan een cloudstrategie.

  23 mei 2011
  Dossier: Cloud Computing
 • Dossier: Bestuursakkoord

  In het bestuursakkoord worden zaken geregeld over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als arbeidsmarkt, jeugdzorg, AWBZ, ruimte en natuur. De totstandkoming van het akkoord heeft heel wat voeten in de aarde.

  27 april 2011
  Dossier: Bestuursakkoord
 • Dossier: Re-integratie

  Leertrajecten, werktrajecten, sollicitatiecursussen, Melkertbanen en ID-banen. Op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd werklozen aan de slag te helpen.

  05 januari 2011
  Dossier: Re-integratie
 • Dossier: Externe adviseurs

  Overheden compenseren de vermindering van ambtenaren met externe adviseurs. De discussie over externe inhuur ten tijde van bezuiniging.

  01 november 2010
  Dossier: Externe adviseurs
 • Dossier: Politiepanden Gelderland

  Onderzoek van de commissie-Havermans toont aan dat de politie Gelderland- Midden zwaar gedupeerd is door de sale and lease back constructie van haar panden.

  30 november 2009
  Dossier: Politiepanden Gelderland
 • Dossier: Wet Bibob

  De wet Bibob geeft gemeenten de mogelijkheid om het doopceel te lichten van aanvragers van een vergunning of subsidie. Dit om te voorkomen dat de onderwereld vergunningen krijgt.

  31 augustus 2009
  Dossier: Wet Bibob
 • Dossier: Fred Spijkers

  Dossier met nieuws en achtergronden bij de strijd van Fred Spijkers tegen Defensie. Spijkers is al sinds 1984 met zijn voormalig werkgever in gevecht.

  24 februari 2009
  Dossier: Fred Spijkers
 • Dossier: Veiligheid

  In het dossier veiligheid staan nieuws en achtergronden rondom openbare orde en veiligheid. De rol van de overheid en veiligheidsregio's staat centraal.

  21 januari 2009
  Dossier: Veiligheid
Advertentie