Advertentie

Dossier: Prinsjesdag 2021

Hier vindt u alles opver Prinsjesdag 2021
 • digitaal / Nieuws

  Cyberburgemeesters missen visie in begrotingen

  Het cyberbeleid komt neer op pleisters plakken. Dat zeggen burgemeesters Astrid Nienhuis van Heemstede en Iris Meerts van Wijk bij Duurstede na het zien van de Prinsjesdag-documenten. Het ontbreekt aan visie en het gaat niet snel genoeg. De realiteit van de digitale wereld lijkt bovendien niet voldoende bij het rijk te zijn doorgedrongen.

  22 september 2021
  Cyberburgemeesters missen visie in begrotingen
 • ruimte en milieu / Nieuws

  ‘Maak water leidend in ruimtelijke plannen’

  De waterschappen zien de investeringen van het kabinet in verduurzaming en maatregelen tegen droogte als een bevestiging van de urgentie van de klimaatverandering. Maar decentrale overheden hebben meer steun nodig om klaar te zijn voor weersextremen. Dat zegt de Unie van Waterschappen in een reactie op de Miljoenennota.

  21 september 2021
  ‘Maak water leidend in ruimtelijke plannen’
 • sociaal / Nieuws

  GGZ Nederland: Extra jeugdgeld is veel te weinig

  De eenmalige 1,3 miljard euro die het demissionaire kabinet voor de jeugdzorg vrijmaakt, is veel te weinig. Er is structureel extra geld nodig. Ook moet er een einde komen aan de wirwar aan aanbestedingen door gemeenten. Dat stelt de Nederlandse ggz.

  22 september 2021
  GGZ Nederland: Extra jeugdgeld is veel te weinig
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  VNG en G40 gematigd positief over Miljoenennota

  Het bevriezen van de opschalingskorting is positief, maar wat de VNG en G40 betreft moet die definitief van tafel. Het Wmo-abonnementstarief hangt nog steeds boven de markt. Er moet snel een nieuw kabinet komen.

  21 september 2021
  VNG en G40 gematigd positief over Miljoenennota
 • sociaal / Nieuws

  Meer ambitie nodig in aanpak schuldenproblematiek

  'We zijn blij met het ingezette beleid', zegt Marco Florijn, voorzitter van de NVVK, de vereniging van schuldhulpverleners. 'Maar we zien dat er meer moet gebeuren.'

  21 september 2021
  Meer ambitie nodig in aanpak schuldenproblematiek
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Kabinet trekt beurs voor snellere verduurzaming

  Het kabinet stopt miljarden extra in de energietransitie en de verduurzaming van woningen en bedrijven. Het meeste gaat naar de verruiming van de SDE++, de subsidie voor de grootschalige opwek van duurzame energie. Ondanks de demissionaire status heeft het kabinet haast: het moet vanwege het Urgenda-vonnis haast maken met het behalen van de CO2-doelen.

  21 september 2021
  Kabinet trekt beurs voor snellere verduurzaming
 • financiën / Nieuws

  Accres gemeentefonds: minnen veranderen in plussen

  Het rijk voorzag dit voorjaar in de meicirculaire nog een daling van het gemeentefonds na 2022. De Miljoenennota bevat wat dat betreft goed nieuws voor de gemeenten: in plaats van een daling de komende jaren, stijgen de accressen tot 2025.

  21 september 2021
  Accres gemeentefonds: minnen veranderen in plussen
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Provincies niet enthousiast over rijksbegroting

  De grote uitdagingen waar Nederland voor staat, zoals de klimaatopgave, woning- en stikstofcrisis worden met de plannen uit de Miljoenennota nauwelijks aangepakt. Wat er nu aan extra middelen wordt uitgetrokken is te karig om de problemen echt aan te pakken, vindt Jaap Smit, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘Het wordt tijd voor een missionair kabinet dat echt nieuwe plannen kan maken’

  21 september 2021
  Provincies niet enthousiast over rijksbegroting
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  'Gemeenten zijn geen uitvoeringsloket'

  Kamerleden zien in de Troonrede duidelijk terug dat het kabinet demissionair is. Er is behoefte aan nieuw beleid en vooral meer structurele oplossingen voor onder meer de jeugdzorg. Ook afschaffing van de opschalingskorting en de verhuurdersheffing worden thema’s bij de begrotingsbehandeling. ‘Wij kunnen dat als Kamer afspreken en regelen.’

  21 september 2021
  'Gemeenten zijn geen uitvoeringsloket'
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Kabinet maakt werk van jongereninspraak

  Jongeren moeten meer inspraak krijgen, vindt het kabinet. In 2022 moet hiertoe een ‘duurzame infrastructuur’ worden ontwikkeld. Het rijk ziet hierin een rol voor gemeenten weggelegd.

  21 september 2021
  Kabinet maakt werk van jongereninspraak
Advertentie
Advertentie