Advertentie

Dossier: Prinsjesdag 2021

Hier vindt u alles opver Prinsjesdag 2021
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  Koepels: Maak haast met nieuw kabinet!

  Om de enorme klimaatambities van de grond te krijgen is een gezamenlijk beleid van overheden, visie en daadkracht nodig. Daar is een nieuw kabinet hard bij nodig, schrijven de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen in een gezamenlijke verklaring voorafgaand aan Prinsjesdag.

  20 september 2021
  Koepels: Maak haast met nieuw kabinet!
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  ROB uit zorgen om tanend gezag overheid

  De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) gaat onderzoeken hoe het is gesteld met het vertrouwen van de burger in de overheid. Vooral door de Toeslagenaffaire is het gezag van de overheid volgens de adviesraad ter discussie komen staan. Een toetingskader 'goed bestuur' zou kunnen helpen.

  21 september 2021
  ROB uit zorgen om tanend gezag overheid
 • financiën / Nieuws

  Drugscriminaliteit kost jaarlijks 3 tot 4 miljard

  De maatschappelijke kosten van drugscriminaliteit in Nederland bedragen jaarlijks 3,2 tot 4,1 miljard euro. Dat staat in een rapport dat demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

  21 september 2021
  Drugscriminaliteit kost jaarlijks 3 tot 4 miljard
 • financiën / Nieuws

  BZK: ‘Meer financiële ruimte voor gemeenten’

  Er komt meer financiële ruimte voor gemeenten. Ze hebben komend jaar met name meer te besteden doordat de uitgaven van het rijk stijgen. Dat staat in de vandaag gepubliceerde septembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  21 september 2021
  BZK: ‘Meer financiële ruimte voor gemeenten’
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  'Structureel investeren in fundament rechtsstaat'

  Normaal gesproken komen de colleges van de vier grootste steden, de G4, op Prinsjesdag samen in het Mauritshuis, waar zij dan de Troonrede bekijken en reacties geven op de Miljoenennota. Nu gooit corona nog net roet in het eten en tekenen we via een belrondje de reacties van een aantal G4-bestuurders op.

  21 september 2021
  'Structureel investeren in fundament rechtsstaat'
 • sociaal / Nieuws

  Kabinet: hard werken aan toekomstbestendigheid zorg

  Het demissionaire kabinet trekt komend jaar 100 miljard euro uit voor de zorg. Er moet hard worden gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de zorg, om die toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed te houden.

  21 september 2021
  Kabinet: hard werken aan toekomstbestendigheid zorg
 • bestuur en organisatie / Nieuws

  'Samenleving weerbaar maken tegen ondermijning'

  Het geld dat vrijkomt om ondermijning van de rechtsstaat tegen te gaan is voor de helft bedoeld voor ‘het weerbaarder maken van de samenleving en onze economie tegen criminele invloeden’. De andere helft is gereserveerd voor opsporing en bescherming van onder andere bestuurders, rechters en journalisten.

  21 september 2021
  'Samenleving weerbaar maken tegen ondermijning'
 • sociaal / Nieuws

  Jeugdzorgsector snakt naar duidelijkheid kabinet

  Kwetsbare gezinnen en kinderen worden de dupe van de ellenlange kabinetsformatie. Pas een nieuw kabinet neemt een besluit over structurele verhoging van het jeugdzorgbudget voor gemeenten. En pas dan kan de jeugdsector met gemeenten afspraken maken over structurele oplossingen in de zorg.

  21 september 2021
  Jeugdzorgsector snakt naar duidelijkheid kabinet
 • financiën / Nieuws

  RvS: ‘Miljoenennota voortaan in voorjaar’

  De Raad van State stelt voor om de Miljoenennota voortaan in het voorjaar in te dienen in plaats van met Prinsjesdag. Dan loopt dat in de pas met de Europese begrotingscyclus en komen de Tweede en Eerste Kamer tijdiger ‘aan de bal’.

  21 september 2021
  RvS: ‘Miljoenennota voortaan in voorjaar’
 • ruimte en milieu / Nieuws

  Miljarden naar onderhoud van wegen en bruggen

  Het komende jaar gaan er miljarden naar het onderhoud en renovatie van wegen, bruggen, het spoor en vaarwegen. In totaal wordt daar 3,6 miljard euro voor uitgetrokken. Daarvan investeert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2,1 miljard euro en spoorwegbeheerder ProRail 1,5 miljard.

  21 september 2021
  Miljarden naar onderhoud van wegen en bruggen
Advertentie
Advertentie