of 65101 LinkedIn

Dossier: Vluchtelingen

De toegenomen stroom vluchtelingen stelt gemeenten voor een onverwacht grote opgave. Van het organiseren van noodopvang en het huisvesten van statushouders tot het verzorgen van onderwijs, (vrijwilligers-)werk en integratie voor vluchtelingen die tijdelijk of permanent in Nederland blijven. Draagvlak in de samenleving is daarbij onmisbaar, maar vaak lastig te verkrijgen. In dit dossier is alle berichtgeving over vluchtelingen gebundeld.

De toegenomen stroom vluchtelingen stelt gemeenten voor een onverwacht grote opgave. Van het organiseren van noodopvang en het huisvesten van statushouders tot het verzorgen van onderwijs, (vrijwilligers-)werk en integratie voor vluchtelingen die tijdelijk of permanent in Nederland blijven. Draagvlak in de samenleving is daarbij onmisbaar, maar vaak lastig te verkrijgen. In dit dossier is alle berichtgeving over vluchtelingen gebundeld.

  Nieuws  Nieuws

  • Het gaat voor bijna de helft om gezinswoningen. Daarnaast zullen er ook tijdelijke of mobiele woningen en woningen voor alleenstaanden worden gerealiseerd. Volgens de enquête gebruikt een vijfde van de corporaties de subsidie van de Rijksoverheid voor de huisvesting van vergunninghouders.

   Corporaties willen 14.600 nieuwe woonplekken voor vluchtelingen

   3 reacties

   De woningcorporaties willen de komende drie jaar 14.600 nieuwe woonplekken creëren voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dit blijkt uit een enquête van branchevereniging Aedes onder 134 woningcorporaties, die samen bijna de helft (48 procent) van de corporatiewoningen in Nederland bezitten.

  • Gemeenten staan niet alleen voor de uitdaging om passende woonruimte voor de groeiende instroom van vluchtelingen te realiseren, maar ook om ze goed te laten landen in de gemeente. Ten behoeve van de sociale cohesie en het beperkt houden van de bijstandskosten is integratie van statushouders van groot belang.

   Maatwerk verhoogt kans op succesvolle integratie

   1 reactie

   De integratie van statushouders vereist een omslag in het gemeentelijk beleid. Start eerder, breng de achtergrond van de statushouders beter in kaart en betrek burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen erbij, betogen Linda Bakker, Bart Geurts en Iri Angeli (*) in een essay in Binnenlands Bestuur.

  • Gemeenten hebben nog steeds een enorme achterstand op de taakstelling van het huisvesten van vergunninghouders.

   Gemeenten krijgen huisvesting nog niet voor elkaar

   1 reactie

   Dit jaar zijn er tot nu toe 18.089 vluchtelingen met een verblijfsvergunning (vergunninghouders) gehuisvest, 5.283 minder dan de bedoeling was. Toch is er een vooruitgang: er kregen dit halve jaar 1.300 vergunninghouders meer een huis dan in de laatste zes maanden van het vorige jaar. ,,Ondanks het feit dat de taakstelling niet gehaald is, geeft het aan dat gemeenten hard hebben gewerkt'', zegt Marco Florijn.

  • Dat is de uitkomst van een enquête onder Nederlandse gemeenten naar de problemen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, uitgevoerd door het Kennisplatform Integratie en Samenleving. Dat ondervroeg 197 gemeenten naar ervaringen en knelpunten bij het zoeken naar en vinden van werk voor vluchtelingen.

   Gemeenten: vluchteling vindt moeilijk een baan

   3 reacties

   Slechts een op de tien vluchtelingen met een verblijfsstatus is kansrijk bij het zoeken naar een baan, schatten Nederlandse gemeenten. Ruim 30 procent is niet bemiddelbaar naar een baan. En een grote meerderheid van de vluchtelingen (60 procent) moet eerst aanvullende opleidingen en taallessen volgen alvorens gereed te zijn voor de arbeidsmarkt.

  • Er zijn grote verschillen in opleidingsniveau onder de stroom vluchtelingen in ons land. Door hier geen beleid op te maken is de kans groot dat een groep statushouders voor altijd onder zijn niveau blijft werken.

   Vluchtelingen blijven onnodig onder niveau steken

   Er is meer oog nodig voor het opleidingsniveau van jonge vluchtelingen. Alle asielzoekers over een kam scheren zorgt er namelijk voor dat een hele groep vluchtelingen voorgoed blijft steken onder hun niveau. Het onderlinge verschil onder jongeren kan enorm groot zijn, maar vaak krijgen ze hetzelfde traject aangeboden. Veel gemeenten en scholen hebben geen duidelijk beleid om het juiste onderwijs te geven. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonkersinstituut in opdracht van Movisie.

  • Het kabinet moet 75 miljoen euro vrijmaken om asielzoekers snel de Nederlandse taal te laten leren. D66-leider Alexander Pechtold pleitte daar zondag voor in het televisieprogramma Buitenhof.

   D66 wil sneller taalles voor asielzoeker

   9 reacties

   Het kabinet moet 75 miljoen euro vrijmaken om asielzoekers snel de Nederlandse taal te laten leren. D66-leider Alexander Pechtold pleitte daar zondag voor in het televisieprogramma Buitenhof.

  • Tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum in Geldermalsen hebben dinsdag als gestoken gereageerd op de aankondiging van de gemeente dat er op 29 juni een extra raadsvergadering is over de 'bijdrage die Geldermalsen kan leveren aan de vluchtelingenproblematiek.'

   Weer onrust Geldermalsen om asielzoekers

   4 reacties

   Tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum in Geldermalsen hebben dinsdag als gestoken gereageerd op de aankondiging van de gemeente dat er op 29 juni een extra raadsvergadering is over de 'bijdrage die Geldermalsen kan leveren aan de vluchtelingenproblematiek.' 

  • Unicef luidt de noodklok over de situatie van vluchtelingenkinderen in Nederland. Ze moeten om d haverklap verhuizen. Gemeenten vinden dit ook een onwenselijke situatie, ze zouden meer regie over de huisvesting en plaatsing willen.

   'Minder zeulen met vluchtelingenkinderen'

   Kinderen van asielzoekers ondervinden schade van het vele verhuizen. Dat vindt Unicef dat een vijfstappenplan presenteert met als doel dat kinderen tijdens de asielprocedure op één plek verblijven. De asielopvang moet 'kinderrechtenproof' worden, vindt het kinderfonds van de Verenigde Naties. 

  • Foto: COA

   Gemeenten: Meer lokale regie rond vluchtelingen

   Het rijk moet gemeenten meer zeggenschap geven over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. De roep om regie weerklinkt uit een peiling onder wethouders en ambtenaren van – vooral kleine en middelgrote – gemeenten. Ze willen ruimte voor kleinschalige noodopvang en flexibiliteit om snel creatieve huisvesting te realiseren.

  • Foto: COA

   CDA vraagt steun voor gemeenten bij statushouders

   CDA-Kamerleden dringen er bij het kabinet op aan om gemeenten nog beter te helpen bij het huisvesten van statushouders. In reactie op onderzoeksuitkomsten van Binnenlands Bestuur over verdringing op de woningmarkt, wil het CDA meer steun voor gemeenten bij hun huisvestingstaak voor vluchtelingen.

  • Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden, vooral starters en gewone woningzoekenden zonder urgentie. Dat blijkt uit een peiling van Binnenlands Bestuur en Companen, adviesbureau voor woningmarkt en leefomgeving.

   Een derde vrije woningen naar statushouders

   Vluchtelingen met een verblijfsvergunning verdringen in zes van de tien gemeenten andere woningzoekenden, vooral starters en gewone woningzoekenden zonder urgentie. In sommige gemeenten wordt op dit moment de helft van alle beschikbare woningen toegewezen aan statushouders. Gemiddeld gaat het om 32 procent. 

  • Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) is het duidelijk oneens met burgemeester Jos Heijmans van Weert, die een Syrische moeder met vier kinderen hielp met 'onderduiken' om te voorkomen dat de vijf terug moeten naar Duitsland.

   'Burgemeester loopt wet in de weg'

   14 reacties

   Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) is het duidelijk oneens met burgemeester Jos Heijmans van Weert, die een Syrische moeder met vier kinderen hielp met 'onderduiken' om te voorkomen dat de vijf terug moeten naar Duitsland. 'We verschillen van mening en dan druk ik me eufemistisch uit', aldus de bewindsman dinsdag in de Tweede Kamer.

  • In asielzoekerscentra zitten nog meer dan 16.000 statushouders die huisvesting moeten krijgen in gemeenten. Zij houden in de azc's bedden bezet van nieuwe asielzoekers.

   Dijkhoff wil meer haast van gemeenten met opvang

   4 reacties

   De opvang en huisvesting van asielzoekers blijft een groot probleem. Gemeenten en provincies moeten sneller leveren, schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) vrijdag aan de Kamer.

  • Amsterdam heeft twee plekken aangewezen voor de opvang van asielzoekers. Een komt in de Bijlmerbajes, met duizend plekken voor anderhalf jaar. Het andere centrum staat in Nieuw-West, met achthonderd plekken voor tien jaar. Omwonenden krijgen er deze week een brief over.

   Amsterdam huisvest asielzoekers in Bijlmerbajes

   3 reacties

   Amsterdam heeft twee plekken aangewezen voor de opvang van asielzoekers. Een komt in de Bijlmerbajes, met duizend plekken voor anderhalf jaar. Het andere centrum staat in Nieuw-West, met achthonderd plekken voor tien jaar. Omwonenden krijgen er deze week een brief over.

  • De gemeente Amsterdam gaat duizenden woningen bouwen voor de studenten en statushouders die de komende tijd een huis is de hoofdstad nodig zullen hebben.

   Amsterdam bouwt veel voor statushouders en studenten

   1 reactie

   Amsterdam gaat duizend tijdelijke woningen bouwen voor statushouders en studenten. De nieuwbouwwoningen bieden tien jaar lang onderdak en staan verspreid over vijf locaties. De gemeente Amsterdam laat woensdag weten dat er bewust voor gekozen is de twee groepen toekomstige bewoners te mengen. 

  • Vrijwilligerswerk, maatjes koppelen én samenwerken met ambtenaren die wel met integratie te maken hebben maar vanuit een ander beleidsterrein. Dat is het advoes aan gemeenten dat Movisie geeft.

   Nieuwkomers meteen aan het vrijwilligerswerk

   Niet opnieuw het wiel uitvinden, maar gebruik maken van de kennis die er al is. Gemeenten kunnen al heel ver komen met integratietrajecten die in het verleden hun waarde reeds hebben bewezen. ‘Vrijwilligerswerk is hierbij het sleutelwoord,’ is de overtuiging van Annemarie van Hinsberg van kennisinstituut Movisie, ‘het liefst vanaf dag één. Doordat vluchtelingen vaardigheden en ervaring opdoen en hun sociale netwerk vergroten, maken ze meer kans op een baan.’

  • Om de verhoogde asielinstroom het hoofd te kunnen bieden, krijgen gemeenten voor de jaren 2015-2017 150 miljoen euro extra van het rijk voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen. Daarnaast wordt 353 miljoen van het gemeentefonds geoormerkt voor de opvang. Dat akkoord is bereikt tussen rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.

   Gemeenten krijgen 150 miljoen extra voor asielzoekers

   Om de verhoogde asielinstroom het hoofd te kunnen bieden, krijgen gemeenten voor de jaren 2015-2017 150 miljoen euro extra van het rijk voor de eerstejaarsopvang van vluchtelingen. Daarnaast wordt 353 miljoen van het  gemeentefonds geoormerkt voor de opvang. Dat akkoord is bereikt tussen rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, VNG.

  • De laatste asielzoekers zijn dinsdag uit Heumensoord vertrokken. Als de nood weer aan de man is, zal burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen het tentenkamp niet heropenen. ‘Dan moet het rijk maar alle gemeenten verplichten om opvang te organiseren.’

   Burgemeester Bruls: 'Wijs gemeenten maar aan'

   De laatste asielzoekers zijn dinsdag uit Heumensoord vertrokken. Als de nood weer aan de man is, zal burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen het tentenkamp niet heropenen. ‘Dan moet het rijk maar alle gemeenten verplichten om opvang te organiseren.’

  • De burgemeestersconferentie vandaag in het Amsterdamse Scheepvaartmuseum.

   Europese steden willen vluchtelingen zelf verdelen

   De hoofdsteden van de EU willen vluchtelingen onder elkaar verdelen. Zo moeten steden als Athene en Berlijn worden ontlast. Dit meldt burgemeester Van der Laan van Amsterdam, die donderdag een burgemeestersconferentie in zijn stad voorzat. Volgens hem helpt dit ook kleinere steden en gemeenten in Nederland.

  • Volgens de gemeenten dreigen asielzoekers weer te moeten worden opgevangen in sporthallen als er niets verandert aan de doorstroming. Ook vindt de G32 het onwenselijk dat de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning ten koste gaat van andere woningzoekenden.

   G32: ook zorgen over opvang vluchtelingen

   Reageer

   In navolging van de vier grote steden maken ook andere gemeenten zich ernstig zorgen over de opvang van asielzoekers. De steden, die verenigd zijn in de G32, hebben ook een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Ze dringen hierin vooral aan op versoepeling van de regels voor de huisvesting van de vluchtelingen.

  • De vier grote steden dreigen een afspraak over de huisvesting van 8000 asielzoekers met een verblijfsvergunning niet na te komen.

   Grote steden eisen honderden miljoenen voor vluchtelingen

   2 reacties

   De vier grote steden dreigen een afspraak over de huisvesting van 8000 asielzoekers met een verblijfsvergunning niet na te komen. In een brandbrief, die zondag naar de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) is gestuurd, spreken de gemeentebesturen van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht hun grote zorgen uit. Acht wethouders van de steden onderstrepen deze zorgen in een ingezonden brief in de Volkskrant.

  • De vijf coalitiepartijen CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, PvdA en D66 uit Ede stemden voor het voorstel en kregen daarbij steun van GroenLinks. Laatstgenoemde partij laat op Twitter weten dat ‘de meeste partijen het aangedurfd hebben hun verantwoordelijkheid te tonen.’

   Gemeenteraad Ede stemt voor drie azc's

   Reageer

   De opvang van negenhonderd vluchtelingen in de gemeente Ede gaat door. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in de nacht van donderdag op vrijdag in met het voorstel vluchtelingen in drie kleinschalige asielzoekerscentra onder te brengen.

  • Om zonder morren een AZC in een gemeente te vestigen is er vooraf een plan nodig, vindt de gemeente Venray. Een uitgebreid veiligheidsplan waarbij je de bewoners zeer nauw bij betrekt.

   Uitgekiend plan stemt bewoners gerust over AZC

   Gemeenten staan voor een grote uitdaging bij de opvang van vluchtelingen en statushouders. Vooral de stemming onder de bevolking is hierbij een heet hangijzer. Kiest de ene gemeente ervoor haar oor naar de kritische burger te laten hangen, andere gemeenten trekken zich daar niets van aan . De gemeente Venray denkt met een uitgekiend veiligheidsplan de gulden middenweg te hebben gevonden. Ze bedient naar eigen zeggen alle partijen bij het vestigen van een AZC binnen de gemeente. 

  • In zijn provincie zijn dit jaar zo'n 14.000 plaatsen nodig. Er zijn tot nu toe 10.000 plekken gerealiseerd, in noodopvang en in azc's.

   CvdK van de Donk wil plekken voor vluchtelingen

   5 reacties

   In Noord-Brabant zijn meer plekken nodig voor vluchtelingen. Dat kan alleen als gemeente en provincie nauw samenwerken, en iedereen meedoet: een regionaal plan dus. De Brabantse commissaris van de Koning wil dat de gemeenten voor 15 mei met concrete plannen komen.

  • Limburgse corporaties slaan handen ineen om woningeigenaren en statushouders te helpen. Mensen wiens huis niet verkocht wordt kunnen tijdelijk hun huis voor 500 euro per maand aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning verhuren.

   Statushouders in onverkochte huizen

   De woningmarkt is nog niet hersteld, ook niet in de provincie Limburg. Gevolg: veel particuliere woningen staan te koop en vaak ook langdurig leeg. Acht Limburgse woningcorporaties maken van de nood een deugd. Ze willen de woningbezitters én statushouders helpen bij tijdelijke verhuur van de huizen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Zij werken hierbij samen met gemeenten en de Provincie Limburg.

  • Het OM in Oost-Nederland roept voor- en tegenstanders op om hun standpunten op 'een normale manier' uit te wisselen. 'Geweld of bedreiging met geweld mag nooit een middel zijn om aan een ander een mening op te dringen.'

   Waarschuwing voor bedreigers rond asieldebat

   1 reactie

   Het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Nederland waarschuwt hard op te treden tegen mensen die onder meer burgemeesters, wethouders en raadsleden bedreigen in kwesties rondom de opvang van vluchtelingen. Justitie wil met de waarschuwing een signaal afgeven omdat het constateert dat de maatschappelijke spanningen toenemen.

  • Werk zorgt voor snellere en betere integratie statushouder. Ga gelijktijdig aan slag met inburgering, opleiding en baan.

   Werk zorgt voor snellere en betere integratie statushouder

   Reageer

   Ga gelijktijdig aan slag met inburgering, opleiding en baan.

   Veel statushouders hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie. Dat is de overkoepelende conclusie die drie gerenommeerde adviesorganisaties trekken na onderzoek. Het moet dus anders, zodat de integratie van migranten wel een succes wordt. Hoe? Door inburgering, opleiding en werk naast elkaar op te pakken, in plaats van ná elkaar.

  • Marjan de Gruijter deed onderzoek naar de generatie vluchtelingen die in de jaren negentig naar Nederland kwam. De lessen van toen zijn de lessen van nu. Tijdverlies is wat er volgens haar is misgegaan met de generatie vluchtelingen van toen.

   ‘Vluchteling tot op bot gemotiveerd’

   Tijdverlies is killing als je een succesvolle integratie van vluchtelingen wil. Hoe langer je ze aan de kant laat staan, hoe kleiner de kans op werk, des te lastiger te integreren. Aan de asielzoeker ligt het niet: die wil wel.

  • De risicoanalyse is door bureau Beke gemaakt in opdracht van gemeente Zutphen en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Onder bewoners is een vragenlijst naar mogelijke risicovolle omstandigheden en locaties uitgezet en er zijn interviews met inwoners en experts gevoerd.

   Zutphen zet risico’s azc op rij

   Zutphen heeft als eerste Nederlandse gemeente een verkenning gemaakt van de risico’s rondom een nog te openen asielzoekerscentrum. Angsten en onveiligheidsgevoelens van omwonenden van een azc vormen de basis van de analyse.

  • Gezien de enorme toestroom van vluchtelingen richting Duitsland, wilde de evenknie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zo snel mogelijk op een rij gezet hebben welke risico’s de lokale overheden met de opvang van asielzoekers lopen. En ook wat de ideeën en mogelijkheden zijn de (ernstigste) risico’s te beheersen.

   Alle risico’s asielzoekers in beeld

   Gemeenten lopen op 34 verschillende gebieden risico bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) bracht ze in kaart voor de Duitse VNG en komt met 200 maatregelen om risico’s te beheersen. 

  • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil in gesprek met gemeenten en provincies over kleinere opvanglocaties voor vluchtelingen.

   Ook COA wil kleinere opvanglocaties

   Reageer

   Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil in gesprek met gemeenten en provincies over kleinere opvanglocaties voor vluchtelingen. Dat bevestigt het COA woensdag na berichtgeving in de Volkskrant. Onder anderen de burgemeesters van Heusden en Boxtel pleitten eerder deze week al voor kleinschalige opvang. ‘De nood is hoog, we kunnen ons niet de luxe permitteren om van alles af te slaan,’ zegt een woordvoerder van het COA.

  • Twee Brabantse burgemeesters pleiten voor een andere, kleinschalige opvang van asielzoekers. In een open brief in de Volkskrant van maandag stellen zij dat in hun ogen de oplossing voor de huidige problematiek ligt in beperkte opvangruimtes voor asielzoekers waar vanaf het begin aandacht is voor integratie.

   Brabantse burgemeesters pleiten voor kleinere azc's

   2 reacties

   Twee Brabantse burgemeesters pleiten voor een andere, kleinschalige opvang van asielzoekers. In een open brief in de Volkskrant van maandag stellen zij dat in hun ogen de oplossing voor de huidige problematiek ligt in beperkte opvangruimtes voor asielzoekers waar vanaf het begin aandacht is voor integratie.

  • Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen sluit niet uit dat er elders in de regio Nijmegen een nieuwe noodopvang komt. Maar hij verzekerde dat Heumensoord na de Vierdaagse niet opnieuw als noodopvang gaat dienen.

   'Verhuisplan voor opvang Heumensoord in april'

   4 reacties

   Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers COA komt in april met een verhuisplan voor de bijna 3000 asielzoekers die nu in tentenkamp Heumensoord bij Nijmegen wonen. De noodopvang voor vluchtelingen, die in oktober is geopend, gaat op 1 juni definitief dicht, aldus de gemeente Nijmegen dinsdag.

  • De sporthal waar de vluchtelingen eerder bivakkeerden.

   Opvang: burger organiseert, gemeente faciliteert

   Zo’n dertig vluchtelingen die nu nog in het tentenkamp Heumensoord verblijven, krijgen dankzij een groep burgers een écht dak boven hun hoofd. Een leegstaand kantoorpand wordt ingericht als tijdelijke woonruimte voor zo’n dertig Syriërs. Niet de gemeente Amsterdam is de initiatiefnemer maar bewoners uit Amsterdam-Oost, verenigd in de groep ‘Gastvrij Oost.’ De gemeente en een woningcorporatie hebben uitsluitend een faciliterende rol. 

  • Bevolkingskrimp speelt vooral aan de randen van het land, in Limburg, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Zeeland. Zo hebben Bellingwedde (Groningen) en Vlieland (Friesland) 2 procent minder inwoners. De bevolking groeit juist in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Blaricum en Oostzaan kregen in een jaar tijd 3 procent meer inwoners.

   Krimp gemeenten geremd door vluchtelingen

   5 reacties

   Door de komst van vluchtelingen en andere immigranten zijn er veel minder gemeenten die krimpen. Ruim een kwart van de Nederlandse gemeenten zag het aantal inwoners vorig jaar dalen. In 2014 ging het nog om bijna 40 procent, in 2013 om bijna de helft. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde dat donderdag.

  • De vestiging van een groot asielzoekerscentrum in de Brabantse plaats Heesch is voorlopig van de baan. Een meerderheid in de gemeenteraad is tegen de opvang van vijfhonderd vluchtelingen in het plaatsje. De CDA-fractie in de gemeente Bernheze geeft de beslissende stem.

   Voorlopig geen groot azc in Heesch

   2 reacties

   De vestiging van een groot asielzoekerscentrum in de Brabantse plaats Heesch is voorlopig van de baan. Een meerderheid in de gemeenteraad is tegen de opvang van vijfhonderd vluchtelingen in het plaatsje. De CDA-fractie in de gemeente Bernheze maakte woensdag bekend dat zij tegen een voorstel van het college zal stemmen. Eerder al maakten de de fracties van SP, Lokaal en VVD bekend tegen te zijn.

  • Bik pleit er in een gesprek met het ANP voor om goed te onderzoeken of kleinere opvangcentra daaraan kunnen bijdragen. Volgens hem is uit cijfers over incidenten niet direct op te maken of kleinere opvanglocaties beter te beheersen zijn, maar is dat wel het gevoel van lokale politiechefs. ‘In een grote opvanglocatie kan het door het grote aantal mensen fors uit de hand lopen’, aldus Bik.

   'Denk na over kleinere vluchtelingenopvang'

   7 reacties

   Het is goed om na te denken over kleinschaliger locaties om vluchtelingen op te vangen. Als daar de emoties oplopen, dan is de situatie voor de politie waarschijnlijk makkelijker te beheersen dan in grote opvangcentra, zegt plaatsvervangend korpschef Ruud Bik.

  • © Serge Ligtenberg

   Digitale hulp uit Somalië

   Deeqa Gelle verruilde de oorlog in Mogadishu voor Ulft en later Den Haag. Nu werkt ze aan de digitale informatievoorziening bij Binnenlandse Zaken.

  • Diverse Hilversumse raadsleven zijn bedreigd omdat ze voor de opvang van vluchtelingen in de gemeente zijn. De bedreigingen kwamen vooral binnen via e-mail en sociale media.

   Hilversumse raadsleden bedreigd om opvang asielzoekers

   Diverse Hilversumse raadsleven zijn bedreigd omdat ze voor de opvang van vluchtelingen in de gemeente zijn. Dat meldt Hilversumse burgemeester Pieter Broertjes in het NOS Radio 1 Journaal. De bedreigingen kwamen vooral binnen via e-mail en sociale media.

  • Foto Giro 555

   Ambtenaren verruilen bureau voor vluchtelingenkamp

   1 reactie

   Enkele ambtenaren van de gemeente Den Haag gaan aan de slag in Libanon. Ze verruilen hun bureau op het stadhuis voor de Bekaa-vallei aan de grens met Syrië. De ambtenaren moeten helpen het leven voor de vele vluchtelingen een klein beetje draaglijker te maken.

  • Rafaat Alebate

   Ict’er uit de hel van Irak

   Iraaks vluchteling Rafaat Alebate is in 2003 29 jaar en wil de burgemeester van Bathmen spreken. Niet veel later is hij ict’er bij de kleine Overijsselse gemeente, met behoud van uitkering.

  • Een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Heesch is maandagavond uit de hand gelopen. Er is een noodbevel afgegeven. De gemeente Bernheze, waar Heesch onder valt, twittert dat burgemeester Marieke Moorman de politie extra bevoegdheden heeft gegeven om de openbare orde te herstellen.

   Noodbevel in Heesch na rellen bij protest tegen azc

   3 reacties

   Een demonstratie tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in Heesch is maandagavond uit de hand gelopen. Er is een noodbevel afgegeven. De gemeente Bernheze, waar Heesch onder valt, twittert dat burgemeester Marieke Moorman de politie extra bevoegdheden heeft gegeven om de openbare orde te herstellen.

  • De raad bespreekt de gebeurtenissen volgende week dinsdag. Het plan voor een azc in Geldermalsen is ondertussen van tafel en zal voorlopig niet terugkeren, aldus burgemeester Miranda de Vries.

   Geldermalsen probeerde 'gewoon' te doen over azc

   11 reacties

   Geldermalsen wilde 'zo gewoon mogelijk' doen over de komst van een asielzoekerscentrum voor 1500 vluchtelingen in de Gelderse gemeente. De raad moest eerst besluiten dat het azc er zou komen en daarna zouden burgers mogen meepraten over de uitwerking. Dat zou ook rellen tijdens inspraakavonden zoals in Steenbergen en Ede voorkomen. Die keuze had evenwel 'dramatische' gevolgen, want de raadsvergadering op 16 december liep uit op grootschalige onlusten.

  • Naar verwachting moeten gemeenten de komende jaren flink toeleggen op extra bijstandskosten voor de nieuwkomers. Tegelijk is op lokaal niveau de invloed op hun inburgering en integratie kleiner dan ooit. Specifiek beleid voor migranten en dus ook voor vluchtelingen (‘doelgroepenbeleid’) is geschrapt en ingeschoven in het algemene beleid (‘mainstreaming’).

   Vluchtelingen moeten snel aan het werk

   Veel gemeenten hebben hun handen vol aan het regelen van opvang en huisvesting voor asielzoekers en vluchtelingen. Sommige kijken verder dan de problemen van de dag: statushouders moeten zo snel mogelijk aan het werk of boven de boeken.   

  • Burgemeester René Verhulst (CDA) van Goes wil een proef starten om economische vluchtelingen zo snel mogelijk uit de opvang te krijgen.

   'Laat gemeenten vluchtelingen screenen'

   Burgemeester René Verhulst (CDA) van Goes wil een proef starten om economische vluchtelingen zo snel mogelijk uit de opvang te krijgen. Ze zouden niet langer naar Ter Apel moeten voor een stempel, een half jaar in de opvang moeten blijven om vervolgens te horen te krijgen dat ze Nederland uit moeten, maar onmiddellijk via een RNI (registratie niet-ingezetenen)-gemeente uitsluitsel moeten krijgen. ‘Nu nemen economische vluchtelingen de plekken van echte vluchtelingen in, vertragen ze de asielprocedure en ondermijnen het precaire draagvlak voor noodopvang.’

  • Gemeenten hebben in december 2015 bijna 4000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest. Nooit eerder is het aantal zo hoog geweest. Dit meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

   Gemeenten huisvesten recordaantal vergunninghouders

   2 reacties

   Gemeenten hebben in december 2015 bijna 4000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning gehuisvest. Nooit eerder is het aantal zo hoog geweest. Dit meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

  • Rutgers, het kenniscentrum seksualiteit, pleit voor het geven van voorlichting of cursussen in asielzoekerscentra over seksualiteit. ,,Het lijkt ons van belang om daar direct mee te beginnen wanneer iemand zich voor het eerst in de Nederlandse samenleving gaat begeven.’’

   'Seksuele voorlichting voor asielzoekers'

   8 reacties

   Rutgers, het kenniscentrum seksualiteit, pleit voor het geven van voorlichting of cursussen in asielzoekerscentra over seksualiteit. ,,Het lijkt ons van belang om daar direct mee te beginnen wanneer iemand zich voor het eerst in de Nederlandse samenleving gaat begeven.’’

  • Er is geen behoefte meer aan beveilig voor de schoolkinderen die langs een AZC in Loon op Zand moeten fietsen. Hun ouders eisten bewaking uit angst voor asielzoekers. De kinderen hebben aangegeven dit niet meer te willen.

   Kinderen willen geen begeleiding meer langs AZC

   10 reacties

   De gemeente Loon op Zand heeft de begeleiding van scholieren die langs de vluchtelingenopvang in Kaatsheuvel fietsen nu al gestopt. Reden is dat de kinderen geen behoefte hebben aan de begeleiding, bevestigde wethouder Wil Ligtenberg van de Brabantse gemeente vrijdag na berichtgeving door Omroep Brabant.

  • Twee leegstaande kantoorpanden worden binnenkort ingericht als tijdelijke opvanglocatie en het bestaande asielzoekerscentrum krijgt uitbreiding.

   Meer plaatsen voor vluchtelingen in Utrecht

   Reageer

   Utrecht breidt het aantal opvangplekken voor vluchtelingen in de stad uit. Er komen twee opvangcentra bij en het gebouw van het Pieter Baan Centrum (PBC) aan de Gansstraat wordt een asielzoekerscentrum.

  • Bij de nieuwjaarstoespraken van burgemeesters en andere bestuurders ging het zonder uitzondering over de decentralisaties. Nieuw dit jaar is ook een prominente rol voor vluchtelingen in de speeches.

   Nieuwjaarstoespraken gaan over vluchtelingen

   Het zal geen verrassing zijn, de vluchtelingenproblematiek heeft een prominente rol in alle nieuwjaarstoespraken in het land. Waar vorige jaar de meeste gemeentebestuurders dachten met de drie decentralisaties wel de grootste uitdaging te hebben gehad, kwam er namelijk nog een vierde grote opdracht bij. Van de grote steden tot Wolvega en Oranje; de vluchtelingen die we eerder alleen van televisie kenden klopten in 2015 letterlijk bij ons aan de deur. En dat had grote gevolgen in veel gemeenten. 

  • Vorige maand gingen Syrische vluchtelingen erop uit om voor het Overijssels Landschap wilgen te knotten.

   Overijssel lanceert 'vluchtelingenmarktplaats'

   Hoewel sommige protesten anders doen vermoeden, lijken er toch veel Nederlanders vluchtelingen in hun omgeving te willen helpen. Er zijn gemeenten bekend waarvan er meer vrijwilligers zijn dan vluchtelingen. Allemaal goedbedoeld, maar het schort nog wel eens aan coördinatie en efficiëntie. In de provincie Overijssel worden vraag en aanbod daarom slim gekoppeld. Bij ‘Nieuwe Noabers' (nieuwe buren) komen organisaties en vluchtelingen met elkaar in contact. Een soort marktplaats voor én door vluchtelingen dus.

  • Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in ons land vluchtelingen moet opvangen. Daarvoor is 'een stevige nationale aanpak' nodig, zei de burgemeester vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam in het Scheepvaartmuseum.

   'Iedere gemeente moet vluchtelingen opvangen'

   9 reacties

   Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam vindt dat elke gemeente in ons land vluchtelingen moet opvangen. Daarvoor is 'een stevige nationale aanpak' nodig, zei de burgemeester vrijdag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Amsterdam in het Scheepvaartmuseum.


  • Hoewel het COA dacht dat het vanaf januari niet meer nodig zou zijn, wordt er ook in januari weer gebruik gemaakt van crisisopvang voor vluchtelingen. Zij kunnen maximaal 72 uur blijven en moet dan naar de volgende crisisopvang, etcetera.

   'Sporthaltournee' vluchtelingen gaat door

   2 reacties

   Ook in januari nog crisisnoodopvang In de eerste weken van januari wordt nog steeds gebruik gemaakt van crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Dit heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag laten weten. Rijk, provincies en gemeenten gingen er nog van uit dat crisisnoodopvang in 2016 overbodig wordt, toen zij in november een akkoord sloten over de huisvesting van vluchtelingen.

  • Volgens onderzoek van het Cultureel Planbureau (CPB) zijn Nederlanders steeds meer tevreden over de economie. Daarentegen maken ze zich steeds meer zorgen over de vluchtelingenstroom en de integratie van de nieuwkomers.

   Integratie grootste zorg van burgers

   8 reacties

   Nederlanders hebben zich de afgelopen maanden veruit de meeste zorgen gemaakt over de komst van vluchtelingen naar ons land. Over de Nederlandse economie zijn we steeds vaker tevreden en ook ons eigen leven beoordelen we met een dikke voldoende. Dat zijn enkele conclusies in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat woensdag is gepresenteerd. Het onderzoek richt zich op het laatste kwartaal van 2015.

  • Een uitstapje voor vluchtelingen uit een noodopvangcentrum in Ede houdt de gemoederen in de Gelderse gemeente bezig deze Kerst. Burgemeester Cees van der Knaap reageerde via Twitter verontwaardigd op het afblazen van een zwemuitje door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het COA zag ervanaf nadat in een huis-aan-huisblad een boze ingezonden brief had gestaan.

   Van der Knaap mengt zich in discussie over Kerstuitje

   7 reacties

   Een uitstapje voor vluchtelingen uit een noodopvangcentrum in Ede houdt de gemoederen in de Gelderse gemeente bezig deze Kerst. Burgemeester Cees van der Knaap reageerde via Twitter verontwaardigd op het afblazen van een zwemuitje door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Het COA zag ervanaf nadat in een huis-aan-huisblad een boze ingezonden brief had gestaan.

  • In Geldermalsen komt voorlopig geen asielzoekerscentrum voor 1500 vluchtelingen. Dat heeft burgemeester Miranda de Boer woensdag gezegd.

   Geen AZC in Geldermalsen

   2 reacties

   In Geldermalsen komt voorlopig geen asielzoekerscentrum voor 1500 vluchtelingen. Dat heeft burgemeester Miranda de Boer woensdag gezegd. 

  • Een proef van de gemeente Amsterdam om vluchtelingen door snel screenen eerder aan een baan of studie te krijgen, krijgt steun van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

   Steun voor proef snelle screening vluchteling

   3 reacties

   Een proef van de gemeente Amsterdam om vluchtelingen door snel screenen eerder aan een baan of studie te krijgen, krijgt steun van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Het gaat onder meer om financiële hulp, aldus een woordvoerder dinsdagavond

  • Yana Hovhannisyan

   Van vluchteling tot inspecteur

   Als je Yana Hovhannisyan (37) vraagt waar ze vandaan komt, antwoordt ze: Azerbeidzjan. Maar een Azerbeidzjaanse is ze niet, zegt ze. ‘Noem mij maar wereldburger.’

  • Zeven op de tien inwoners (69 procent) die in de directe omgeving van een asielzoekerscentrum wonen, zeggen geen inspraak gehad te hebben bij de komst van de opvanglocatie in de buurt. Dat blijkt uit een zaterdag verschenen onderzoek van I&O Research onder ruim 3350 Nederlanders.

   Geen inspraak over komst AZC's

   2 reacties

   Zeven op de tien inwoners (69 procent) die in de directe omgeving van een asielzoekerscentrum wonen, zeggen geen inspraak gehad te hebben bij de komst van de opvanglocatie in de buurt. Dat blijkt uit een zaterdag verschenen onderzoek van I&O Research onder ruim 3350 Nederlanders.

  • Het Nederlands inburgeringsbeleid is achterhaald en contraproductief. Dat concludeert Madelon Kloosterboer in haar prijswinnende scriptie over de effectiviteit van het beleid op het gebied van inburgering en integratie van statushouders.

   Inburgeringsbeleid hopeloos achterhaald

   Het beleid dat de overheid voert om statushouders zelf te laten inburgeren rijmt totaal niet met de dagelijkse praktijk. ‘Die eigen verantwoordelijkheid werkt niet productief, mogelijk zelfs negatief,’ zegt Madelon Kloosterboer. Zij onderzocht met haar scriptie het Nederlandse inburgeringsbeleid ten aanzien van erkende vluchtelingen. Dat onderzoek won onlangs de Movisie Scriptieprijs 2015.

  • Het gemeentehuis van Geldermalsen is woensdagavond ontruimd, nadat buiten rellen ontstonden en actievoerders hekken vernielden en de raadszaal bestormden. De vergadering werd na korte tijd afgelast. Minister Plasterk sprak van een afschuwelijks situatie.

   Plasterk: afschuwelijke situatie in Geldermalsen

   22 reacties

   Het gemeentehuis van Geldermalsen is woensdagavond ontruimd, nadat buiten rellen ontstonden en actievoerders hekken vernielden en de raadszaal bestormden. De vergadering werd na korte tijd afgelast. Minister Plasterk sprak van een afschuwelijks situatie.

  • Asielzoekers met een verblijfsvergunning komen in Nederland nauwelijks aan het werk. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het Sociaal en Cultureel Planbureau in de woensdag verschenen publicatie 'Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten'.

   Statushouders komen nauwelijks aan het werk

   4 reacties

   Asielzoekers met een verblijfsvergunning komen in Nederland nauwelijks aan het werk. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het Sociaal en Cultureel Planbureau in de woensdag verschenen publicatie 'Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten'.

  • |Uit een enquete die Binnenlands Bestuur uitvoerde onder 75 burgemeesters blijkt dat 38 procent dat het contact met het COA ronduit slecht is verlopen.

   Veel burgemeesters negatief over COA

   Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de laatste maanden intensief contact met gemeenten over het onderbrengen van vluchtelingen. Dit gaat niet altijd even goed. Volgens een enquête van Binnenlands Bestuur vindt 38 procent van de ondervraagde burgemeesters dat de samenwerking met het COA ronduit slecht verliep. Dat blijkt uit een peiling van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters.

  • De 565 kinderen die tijdelijk in de noodopvang op Heumensoord in Nijmegen wonen, gaan na de kerstvakantie naar school. Nijmegen opent voor hen een eigen school met speciale lespakketten.

   Jonge asielzoekers Heumensoord gaan naar school

   3 reacties

   De 565 kinderen die tijdelijk in de noodopvang op Heumensoord in Nijmegen wonen, gaan na de kerstvakantie naar school. Nijmegen opent voor hen een eigen school met speciale lespakketten. 

  • Het college had eerder voorgesteld tussen de 200 en 300 vluchtelingen op te vangen op meerdere locaties in de gemeente voor hooguit twee jaar. Maar dat voorstel werd weggestemd. Eind oktober liep een informatiebijeenkomst met insprekers in een sporthal nog flink uit de hand

   100 statushouders in Steenbergen, geen azc

   Reageer

   In Steenbergen komt geen asielzoekerscentrum. Wel zullen in de Brabantse gemeente hooguit honderd extra vluchtelingen met een verblijfsstatus, zogenoemde statushouders, worden gehuisvest. Dat is woensdagavond besloten tijdens een raadsvergadering. Het COA, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, moet voor opvang wel eerst een beroep doen op de gemeente.

  • De Vereniging Nederlandse Gemeenten wil regiotafels oprichten om gemeenten te laten samenwerken voor de opvang en uitplaatsing van vluchtelingen. Ook kunnen lakse gemeenten op deze manier op de vingers worden getikt.

   Passieve gemeenten aanspreken op vluchtelingenbeleid

   De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil dat er regionale regietafels worden opgericht om de vluchtelingenproblematiek het hoofd te bieden. Gemeenten moeten hierin onderlinge afspraken maken over de opvang van vluchtelingen. Door monitoring moet ook duidelijk worden welke gemeenten achterblijft in haar verantwoordelijkheid. Deze gemeenten moeten daar vervolgens op worden aangesproken. De VNG wil deze en andere maatregelen opnemen in het Bestuursakkoord Vluchtelingen met het Kabinet.

  • Alleen een flinke uitstroom van vergunninghouders naar reguliere woonruimte kan de vluchtelingentournee langs de vele sporthallen indammen. Daarmee is een oplossing op korte termijn van de baan.

   Geen zicht op einde ‘sporthaltournee’ vluchtelingen

   ‘Dit is de zevende sporthal die deze groep mensen ziet, en ze gaan ook nog hun twintigste van binnen zien vrees ik,’ deze zorg werd onlangs uitgesproken door een gemeentewoordvoerder van Schagen. Maar deze uitspraak had ook van gemeenten als Voerendaal of Twenterand kunnen komen. Er is op dit moment een vluchtelingencarrousel draaiende waarbij elke drie dagen een nieuwe crisisnoodopvanglocatie wordt aangedaan. Hoewel iedereen het onmenselijk vindt, lijkt een oplossing voor de korte termijn onmogelijk.  Volgens de VNG is doorstroom aan de voorkant, oftewel uitstroom van vergunninghouders,  de enige optie om de heftige situatie te stoppen.

  • Heel wat gemeenten hebben kopzorgen over hoe om te gaan met de opvang van vluchtelingen en de reactie van de bevolking daarop. Minister Plasterk komt met hulp.

   Plasterk stuurt hulpbrigades voor vluchtelingendiscussies

   3 reacties
  • De testsirene klonk gisteren, zoals elke eerste maandag van de maand, in het hele land. Toch bleef het op enkele plekken stil.  Onder meer Schagen en Tubbergen besloten de sirenes in de buurt van hun crisis-noodopvang uit te zetten. Om de Syrische vluchtelingen, die de bombardementen zijn ontvlucht, niet te laten schrikken.

   Luchtalarm uitgeschakeld bij noodopvang

   De testsirene klonk gisteren, zoals elke eerste maandag van de maand, in het hele land. Toch bleef het op enkele plekken stil.  Onder meer Schagen en Tubbergen besloten de sirenes in de buurt van hun crisis-noodopvang uit te zetten. Om de Syrische vluchtelingen, die de bombardementen zijn ontvlucht, niet te laten schrikken.

  • De Purmerendse burgemeester Bijl is niet van plan een raadsvoorstel over de vluchtelingenopvang alsnog in stemming te brengen. Het amendement dat daaromtrent door de raad is aangenomen, is volgens hem voldoende. Nee, zegt hoogleraar Engels. Zonder raadsbesluit is er geen grond van handelen voor de gemeente.

   Bijl gaat fout raad over vluchtelingen niet corrigeren

   De Purmerendse burgemeester Don Bijl is niet van plan een raadsvoorstel over de vluchtelingenopvang alsnog in stemming te brengen. Het amendement dat daaromtrent door de raad is aangenomen, is volgens hem voldoende. Nee, zegt hoogleraar Engels. Zonder raadsbesluit is er voor de gemeente geen grond van handelen.

  • Plasterk schakelt hulp provincies in bij noodopvang voor vluchtelingen

   Plasterk vraagt hulp provincies bij noodopvang

   5 reacties

   Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft de provincies een brief geschreven met de oproep om opvangplekken te vinden voor asielzoekers. Hij laat weten dat er een voorkeur is voor grootschalige noodopvang.

  • Er wordt een enquête gehouden waarin inwoners zich uit kunnen spreken.

   Enquête over komst vluchtelingen

   1 reactie

   De gemeente Steenbergen wil graag weten wat inwoners vinden van de opvang van vluchtelingen. Mensen kunnen een digitale enquête invullen en ook worden straatenquêtes uitgevoerd. 

  • 'Blijf met je tengels van onze politici af en hou die ook in ere.' Dat stelde minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk vrijdag na berichten over bedreigingen richting politici en bestuurders naar aanleiding van de opvang van asielzoekers.

   'Blijf met tengels van politici af', stelt Plasterk

   11 reacties

   'Blijf met je tengels van onze politici af en hou die ook in ere.' Zo reageerde minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk vrijdag op de berichten over bedreigingen richting politici en bestuurders naar aanleiding van de opvang van asielzoekers. 

  • De komst van asielzoekers kan terechte gevoelens oproepen bij mensen, maar het is onacceptabel als zij overgaan tot bedreigingen en intimidaties. 'Bestuurders moeten hun eigen afweging kunnen blijven maken', aldus de voorzitter van de Wethoudersvereniging Arne Weverling. Hij adviseert bestuurders meteen aangifte te doen bij bedreiging.

   ‘Doe meteen aangifte bij bedreiging’

   De Wethoudersvereniging signaleert een toename van het aantal bedreigingen en intimidaties in de lokale politiek. Voorzitter Arne Weverling maakt zich zorgen: ‘Het openbaar bestuur moet zijn eigen afweging kunnen blijven maken.’

  • Als burgemeester Hofland 'wel deze vluchtelingen opneemt gaat hij dood' staat er te lezen. Ook zijn gezin en het stadhuis zijn dan niet veilig, aldus de onbekende briefschrijver die heeft ondertekend met 'IS'. Een woordvoerster van de gemeente 'weet van de brief', maar kan er verder niets over zeggen.

   Burgemeester Hofland bedreigd om opvang

   4 reacties

   Burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten is met de dood bedreigd omdat zijn Overijsselse gemeente vluchtelingen gaat opvangen. In een brief aan RTV Oost die donderdag door de zender is gepubliceerd staat dat de afzender 'geen vluchtelingen in Rijssen wil hebben'.

  • Politie en justitie onderzoeken de bedreigingen. De gemeenteraad ging vorige week akkoord met de komst van een azc. Raadsleden die instemden kregen een dreigbrief.

   Raadsleden Rijswijk ontvangen dreigbrieven

   6 reacties

   Burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk betreurt het zeer dat diverse raadsleden dreigbrieven hebben gekregen vanwege de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente. 'Ik neem dit zeer hoog op. Het is volstrekt onacceptabel wanneer raadsleden in de democratische uitoefening van hun functie gehinderd worden', zegt Bezuijen op de website van de Zuid-Hollandse gemeente.

  • De gemeenteraad van Purmerend

   Raad Purmerend blokkeert komst azc

   19 reacties

   Purmerend krijgt geen permanent asielzoekerscentrum waar vluchtelingen terechtkunnen. De gemeenteraad stemde er maandagavond in meerderheid tegen. De gemeente gaat wel onderzoeken of er kleinschalige noodopvang kan worden gerealiseerd in de gemeente.

  • Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Woerden zijn vrijdagavond uiteindelijk elf mensen opgepakt nadat ze het gebouw hadden bestormd.

   Burgemeester: aanval is gevolg gebrek aan regie

   8 reacties

   Deze aanval op vluchtelingen is het gevolg van gebrek aan regie bij de aanpak van het vluchtelingenprobleem. Dat concludeert burgemeester Victor Molkenboer van Woerden zaterdag in reactie op de bestorming door ongeveer twintig aanvallers met zwaar vuurwerk en eieren op een vluchtelingenopvang in zijn plaats.

  • Publiek is maandag niet welkom bij een extra raadsvergadering in Purmerend over vluchtelingen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er niet genoeg plek om alle belangstellenden een plekje te geven. Om veiligheidsredenen is het ook niet mogelijk om een scherm te plaatsen in de hal van het stadhuis, aldus de zegsman.

   Raadsvergadering Purmerend zonder publiek

   6 reacties

   Publiek is maandag niet welkom bij een extra raadsvergadering in Purmerend over vluchtelingen. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er niet genoeg plek om alle belangstellenden een plekje te geven. Om veiligheidsredenen is het ook niet mogelijk om een scherm te plaatsen in de hal van het stadhuis, aldus de zegsman.

  • Volgens staatssecretaris Klaas Dijkhoff (asiel) moet de huisvesting voor 10.000 mensen de ‘prop in het systeem’ wegnemen. Het moet zorgen voor meer doorstroming.

   Gemeenten: woningen voor 10.000 vluchtelingen

   4 reacties

   Gemeenten gaan woningen zoeken voor 10.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning die nu nog in een asielzoekerscentrum zitten. Die stap moet ervoor zorgen dat er plekken vrijkomen in asielzoekerscentra, waar dan nieuwe vluchtelingen uit de noodopvang terechtkunnen. Dat is vrijdag afgesproken tijdens topoverleg tussen premier Mark Rutte, andere ministers, de gemeenten en de provincies.

  • Marco Florijn, ambassadeur van het Platform Opnieuw Thuis, kondigde het team aan tijdens de eerste provinciale bijeenkomst van het platform. Opnieuw Thuis ondersteunt gemeenten sinds dit voorjaar om creatieve mogelijkheden te benutten voor huisvesting van het groeiend aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het team zit achter één loket en werkt onder de vlag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

   Expertteam voor opvang statushouders

   Om gemeenten te helpen bij het opvangen van asielzoekers en huisvesten van vergunninghouders, is het Ondersteuningsteam Asiel en Vergunninghouders (OTAV) opgericht. Het koppelt ook gemeenten die ervaringen willen uitwisselen.

  • In een essay in Binnenlands Bestuur van deze week schrijft universitair hoofddocent bestuurskunde Peter Scholten van de Erasmus Universiteit Rotterdam dat het maar de vraag is of lokale overheden momenteel voldoende toegerust en voorbereid zijn op de integratie van deze nieuwe migranten.

   Integratie vluchteling vooral lokale uitdaging

   1 reactie

   Het huidige vluchtelingenvraagstuk is een integratievraagstuk in wording. Omdat integratie een lokaal proces is, maar ook omdat feitelijk nauwelijks nog sprake is van een nationaal integratiebeleid, zal dit vooral op de schouders van lokaal bestuur komen.

  • Voorzitter Ferd Crone van G32: 'Als gemeenten bereid zijn vrijliggende bouwgrond tegen een redelijke prijs vijftien jaar te verhuren en corporaties of commerciële partijen in staat zijn goedkope tijdelijke woningen te realiseren en te beheren of te exploiteren, dan kunnen we meters maken. Zeker wanneer we ervoor zorgen dat die woningen flexibel in te delen zijn.'

   Steden: snel en kleinschaliger bouwen

   2 reacties

   In asielzoekerscentra zitten 13.000 mensen die al een verblijfsvergunning hebben en dus de reguliere woningmarkt op kunnen. Maar daar zijn nog geen geschikte huizen voor gevonden en dus houden ze een plek 'bezet' voor acute vluchtelingen. Daarom moeten er snel tijdelijke woningen voor ze komen, zodat er ruimte komt in de azc's. Dat stellen (middel-)grote steden, verenigd in het netwerk G32.

  • Hoewel de komst van een noodopvang bedreigend kan overkomen voor burgers is dat vaak niet gebaseerd op de realiteit.

   ‘Angst voor vluchtelingen groter dan realiteit’

   Bedreigde wethouders in Enschede, protest in Purmerend. En nog helder op het netvlies: de blokkade van vluchtelingenbussen in Oranje én de dienstauto van staatssecretaris Dijkhoff. Door de heftige emoties zou je bijna vergeten dat de opvang van vluchtelingen in tientallen andere gemeenten nagenoeg geruisloos gaat. Een noodopvang kan voor bewoners bedreigend overkomen, maar volgens migratie-deskundige Entzinger is die vrees meestal niet terecht. ‘Een burgemeester moet daarom ook overbrengen dat zo’n opvang niet het einde van de wereld is.’

  • Wethouder Tom Horn

   Haarlemmermeer: meer statushouders in krimpregio

   Wethouder Tom Horn (Wonen, PvdA) van Haarlemmermeer vindt dat krimpgebieden verhoudingsgewijs meer vluchtelingen met een verblijfsvergunning zouden moeten huisvesten dan gebieden met een krappe woningmarkt. In een ingezonden stuk op de site van Binnenlands Bestuur pleit hij voor een ‘meer rationele verdeling van statushouders’ over het land. Ook wil hij meer ruimte binnen de eigen regio om te schuiven met de taakstelling.

  • Het gaat om wethouders die betrokken zijn bij de aanbouw van het azc, waarvoor de gemeenteraad vorige maand toestemming gaf. Het is de bedoeling dat het centrum voor zeshonderd vluchtelingen volgend jaar mei klaar is. Het zou er tien jaar blijven staan, aldus de zegsman.

   Wethouders Enschede bedreigd om komst azc

   3 reacties

   Drie wethouders in Enschede zijn meermalen bedreigd door tegenstanders van het daar geplande asielzoekerscentrum (azc). Dat zei een woordvoerder van de gemeente woensdag na een bericht hierover in Tubantia.

  • Schermutselingen na afloop van de aankondiging van staatssecretaris Dijkhoff aan de gemeente Midden-Drenthe nog eens 700 vluchtelingen op te vangen op een leegstaand vakantiepark.

   Commissaris Drenthe woest over extra opvang Oranje

   7 reacties

   Staatssecretaris Klaas Dijkhoff heeft de gemeente Midden-Drenthe opgedragen zevenhonderd asielzoekers extra op te vangen in het dorp Oranje. De gemeente en provincie zijn niet blij dat de bewindsman eerder gemaakte afspraken daarover aan zijn laars lapt. Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar is woedend.

  • Limburgse bestuurders en ambtenaren gaan samen de knelpunten bij de opvang en huisvesting van vluchtelingen in kaart brengen. Dat vereenvoudigt het overleg met opvangorganisatie Coa en het rijk, hopen de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.

   Limburg richt platform op voor vluchtelingenopvang

   Limburgse bestuurders en ambtenaren gaan samen de knelpunten bij de opvang en huisvesting van vluchtelingen in kaart brengen. Dat vereenvoudigt het overleg met opvangorganisatie Coa en het rijk, hopen de provincie Limburg en de Limburgse gemeenten.

  • De Groningse wethouder Van der Schaaf(midden) beantwoordt vragen over de komst van een noodopvang

   Info-avond over vluchtelingen soms pittige klus

   Het zijn over het algemeen niet de makkelijkste momenten voor een burgemeester; de bewonersavonden over de komst van een vluchtelingenopvang. Soms eindigt de avond in een positieve sfeer waar bewoners zich massaal als vrijwilliger opgeven (Groningen). De andere keer is de spanning om te snijden en komt de politie er aan te pas (Purmerend). Complicerende factor is dat er steeds vaker mensen van buiten de gemeente gemobiliseerd worden. Voor gemeentebestuurders blijft het improviseren maar er zijn manieren waarop je zo’n avond tot een goed einde kunt brengen.

  • Op dit moment worden vluchtelingen in verhouding vaker in armere gemeenten van Nederland opgevangen. Dat moet eerlijker over Nederland verdeeld worden vindt PvdA-leider Diederik Samsom.

   'Vluchtelingen beter over gemeenten verdelen'

   7 reacties

   De opvang van vluchtelingen moet beter worden verdeeld over arme en rijke gemeenten in Nederland. PvdA-leider Diederik Samsom betoogde dat zondag in het televisieprogramma Buitenhof. Hij constateerde dat asielzoekers ‘vrij vaak’ worden opgevangen in de ‘wat armere gemeenten’ in ons land. ‘Dat is een vorm van onrecht waar we wat aan gaan doen de komende tijd’, aldus Samsom.


  • Op het Centraal Station in Amsterdam wijst een agent een zojuist gearriveerde vluchteling de trein richting Ter Apel

   Gemeenten jaren zoet met nieuwe generatie vluchtelingen

   De VNG waarschuwt gemeenten nu al goed na te denken over de volgende grote stap in de vluchtelingenkwestie. Noodopvang realiseren is een megaklus, maar het is nog niets vergeleken bij wat de gemeenten de komende jaren te wachten staat. Het volgende traject, de integratie, moet namelijk uit de eigen vaak schamele gemeentekas moet komen.

  • De informatieavond over de noodopvang in Groningen trok een volle zaal

   ‘Burgemeester, is er voor asielzoekers een avondklok?’

   ‘Mijn dochter zit er vlakbij op school. Kunt u garanderen dat er geen IS-strijder tussen de vluchtelingen zit?’ ‘Wordt er voor de asielzoekers een avondklok ingesteld?’ ‘Krijgen die mensen ook een informatieavond over ons?’ Uiteenlopende vragen voor de Groningse burgemeester Peter den Oudsten. Hij vond tijdens de informatieavond over een noodopvang zo’n 600 betrokken burgers tegenover zich in het Martiniplaza-theater. Met hulp van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de wethouder Ruimtelijke Ordening en de politie trachtte hij zoveel mogelijk zorgen weg te halen over de komst van 550 vluchtelingen naar de stad.

  • Er is veel meer mogelijk dan veel gemeenten denken, en bovendien snel en tegen geringe kosten, zegt Frank Wassenberg van Platform31.

   Vluchtelingen in kantoren huisvesten: hoe werkt dat?

   Het is makkelijker gezegd – en veel gezegd in de discussies over het opvangen van vluchtelingen – dan gedaan: huisvest de statushouders in lege kantoorgebouwen. Negen grote gemeenten onderzoeken samen met kennisorganisatie Platform31 de mogelijkheden om tijdelijke herbestemming van lege gebouwen te vergemakkelijken. Met tijdelijke huurcontracten en een eenvoudige verbouwing is op korte termijn veel mogelijk, zegt Frank Wassenberg van het platform.

  • Mogelijk wil het COA binnenkort toch gebruik gaan maken van kleine opvanglocaties vanaf 100 plekken. Het COA heeft de voorkeur voor grote locaties wegens de kosten. De kleine locaties zouden als satellietcentra kunnen dien van een groot centrum.

   VNG praat over kleinere ‘satellietcentra’

   Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)  vraagt aan gemeenten om grote locaties voor asielzoekers. Prijstechnisch kan het beter uit wanneer er op een plek tussen de 500 en 600 asielzoekers worden opgevangen. Maar nu de vraag steeds groter wordt bespreekt het COA nu met de VNG of er kleinschaliger opvang mogelijk is in zogenoemde ‘satellietcentra.’

  • De noodopvang van vluchtelingen in Rotterdam blijft drie dagen langer open. De sporthal van de Erasmus Universiteit blijft tot donderdagochtend beschikbaar voor crisisopvang. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb zaterdag laten weten.

   Noodopvang Rotterdam drie dagen verlengd

   Reageer

   De noodopvang van vluchtelingen in Rotterdam blijft drie dagen langer open. De sporthal van de Erasmus Universiteit blijft tot donderdagochtend beschikbaar voor crisisopvang. Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb zaterdag laten weten.

  • De komst van grote groepen vluchtelingen naar Nederland vereist een modernisering van de democratie. Dat zegt directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een zaterdag gepubliceerd interview met Trouw.

   'Geef burger medezeggenschap'

   8 reacties

   De komst van grote groepen vluchtelingen naar Nederland vereist een modernisering van de democratie. Dat zegt directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een zaterdag gepubliceerd interview met Trouw. 'Bij bedrijven is de medezeggenschap vaak beter geregeld dan in de politiek.'

  • Er zouden ongeveer 5000 mensen opgevangen kunnen worden in natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen.

   Duizenden vluchtelingen opgevangen in Nijmegen

   4 reacties

   Natuurgebied Heumensoord bij Nijmegen maakt zich op voor de komst van duizenden vluchtelingen. Een groot terrein wordt binnen enkele dagen omgevormd tot een tentenkamp, meldden bronnen aan het ANP naar aanleiding van berichtgeving van De Gelderlander.

  • Er wordt fors meer uitgetrokken voor de opvang van vluchtelingen. Het kabinet maakt 649 miljoen hiervoor vrij. Ook gemeenten zijn doordrongen van de ernst van de situatie en bieden steeds vaker opvang aan.

   Overheden doordrongen van vluchtelingenprobleem

   De vluchtelingenstroom gaat Nederland dit jaar in totaal meer dan 1 miljard euro kosten. Dat blijkt uit de begrotingen van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie. Voor de opvang van asielzoekers in Nederland wordt dit jaar 836 miljoen euro uitgetrokken. De nijpende kwestie werd ook uitgebreid genoemd in de troonrede door koning Willem Alexander. ‘De schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit onder meer Kos en Calais, leggen een scala aan problemen en persoonlijk leed bloot, waarvoor geen gemakkelijke en snelle oplossingen bestaan.’

  • In Groningen kwamen gisteravond zo'n 1500 mensen naar de Grote Markt als oproep vluchtelingen een warm welkom te geven.

   Vluchtelingenstroom heeft Nederland bereikt

   Met 3100 arriverende vluchtelingen in een week kun je vaststellen dat de grote stroom nu ook Nederland heeft bereikt. Op het Centraal Station van Amsterdam meldden zich de afgelopen dagen honderden Syriërs zich bij de politie. Maar de mensen steken op verschillende plekken de grens over. In Emmen worden extra bussen en touringcars ingezet om de vluchtelingen naar het landelijke aanmeldcentrum in Ter Apel te brengen. Ondertussen wordt de marechaussee ingezet om de grenzen te controleren.

  • Eerst wil de gemeente met de omwonenden in gesprek, zei burgemeester Jos Heijmans.

   Weert wil geen acute noodopvang, Zwolle wel

   1 reactie

   De gemeente Weert heeft zaterdag een dringend verzoek van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) om per direct vluchtelingen op te vangen in de leegstaande KMS-kazerne, afgewezen. Dijkhoff, zaterdag op bezoek in Weert, vroeg om acute huisvesting omdat de instroom van vluchtelingen zo groot is. Zwolle richtte vandaag wel een acute noodopvang in.

  • Huis van de Stad - Gouda

   Wellicht azc op plek megamoskee in Gouda

   4 reacties

   De gemeente Gouda wil circa vijfhonderd asielzoekers onderbrengen in de Prins Willem Alexanderkazerne in die stad. Het is de bedoeling dat de vluchtelingen daar in de tweede helft van 2016 worden gehuisvest na een verbouwing van de kazerne. Op hetzelfde terrein was eerder sprake van de bouw van een megamoskee, maar die plannen gingen na protest van omwonenden niet door.

  • Niet elke gemeente staat met open armen op de vluchtelingen te wachten. En in sommige gemeenten vormen ze een splijtzwam, zoals in Tynaarlo.

   Noodopvang gemeenten heet hangijzer

   Vele tientallen gemeenten zijn momenteel hard op zoek naar manieren om vluchtelingen op te vangen. Een aantal gemeenten zoals Goes, Zwolle, Assen en Apeldoorn vervullen daar een voortrekkersrol in. Maar er zijn ook gemeenten die weliswaar de capaciteit hebben, maar het niet zien zitten om honderden ontheemden binnen de gemeentegrenzen onderdak te geven. Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo zette bijvoorbeeld een streep door een plan voor noodopvang in de Prins Bernardhoeve. Dit tot ontsteltenis van een deel van de raad en het college.

  • Het kabinet verlangt van gemeenten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en vluchtelingen opnemen, maar zelf faalt Den Haag hopeloos. Dit zegt burgemeester René Verhulst (CDA) van de Zeeuwse gemeente Goes in Binnenlands Bestuur.

   Burgemeester opvanggemeente Goes hekelt Haags asielbeleid

   Het kabinet verlangt van gemeenten dat ze hun verantwoordelijkheid nemen en vluchtelingen opnemen, maar zelf faalt Den Haag hopeloos. Dit zegt burgemeester René Verhulst (CDA) van de Zeeuwse gemeente Goes in Binnenlands Bestuur. ‘Het akkoord dat het kabinet gisteren presenteerde over opvang van vluchtelingen in de regio is niet realistisch en lost de problemen in ons land niet op. Het is papier. Het is een politiek compromis tussen een partij die veel wil en een partij die zo weinig mogelijk wil. Het enige winstpunt is dat met nu wel wil praten met de Tweede Kamer.’ Goes opende deze zomer op verzoek van het COA de Zeelandhallen voor vierhonderd vluchtelingen.

  • De omroep KRO-NCRV stelt een complete ongebruikte etage beschikbaar voor opvang

   Gemeenten bieden massaal opvang

   Hilversum, Venlo, Groningen, Meppel, Oost Gelre en Kampen. Het zijn enkele van de tientallen gemeenten die actief zoeken naar onderdak voor vluchtelingen. Sommige gemeentebesturen hadden al maanden geleden besloten de deuren open te zetten. Andere colleges zetten de eigen bevoegdheid in en slaan de gemeenteraad voor het gemak over. En af en toe komt het initiatief juist van de raad, zoals in Roermond. Die stelt kritische vragen aan het college omdat die te weinig asielzoekers onderdak volgens de taakstelling. Hoe dan ook, de huisvesting van asielzoekers en opvang van vluchtelingen ontbreekt op vrijwel geen enkele agenda van de collegevergadering vandaag.

  • AZC Katwijk werd in drie weken uit de grond gestampt.

   COA: Ook gemeenten zonder gebouwen kunnen helpen

   Nu de vluchtelingenkwestie zich niet meer beperkt tot het Middellandse Zeegebied maakt ook Nederland zich op voor de opvang van mensen in nood. Zo openden Goes, Apeldoorn, Zwolle en recent de gemeente Assen een grote noodlocatie waar de vluchtelingen op adem kunnen komen.  Maar er is bijna geen plaats meer. De Centrale Opvang van Asielzoekers (COA) wordt al door veel lokale overheden geholpen maar doet nogmaals een dringend beroep: ‘Ook gemeenten zonder bestaande noodfaciliteiten kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderbrengen van deze nieuwe stroom ontheemden,’ benadrukt Gerard Bakker, directeur van het COA, 'door het beschikbaar stellen van grond bijvoorbeeld.'

  • De nieuwe stroom vluchtelingen kunnen niet wachten op een officieel traject van gemeenten om noodopvang te realiseren. Het COA geeft aan nu extra bedden nodig te hebben.

   Gemeenten te bureaucratisch bij opvang vluchtelingen

   Sommige gemeenten willen wel vluchtelingen opvangen, maar kiezen voor de officiële route. Daardoor duurt het wel zo’n 9 maanden voordat de eerste vluchteling kan worden opgevangen. Het COA roept gemeenten op de bureaucratische procedure over te slaan: ‘Er komen bij ons zo’n 1600 vluchtelingen per week de grens over, we zitten vol en hebben de hulp van gemeenten nodig.’

  • De meerderheid van de Nederlandse gemeenten zien het niet zitten om asielzoekers op te vangen. Er is veel vraag naar plekken in verband met de grote wereldwijde vluchtelingenstroom.

   Meerderheid gemeenten wil geen vluchtelingen

   4 reacties

   Circa een kwart van de gemeenten is bereid een asielzoekerscentrum (azc) te huisvesten. Dat meldt RTL Nieuws zaterdag op basis van onderzoek onder 219 gemeenten.

  • Nico Visscher

   ‘Benut leegstand voor woonruimte asielzoekers’

   Gebruik leegstaande kantoorpanden en bejaardenhuizen om asielzoekers met een verblijfsvergunning tijdelijk woonruimte te bieden. Met die oproep spoort VluchtelingenWerk Nederland gemeenten aan om beter bij te dragen aan creatieve oplossingen voor het huisvestingprobleem van asielzoekers.

  • De gemeente Noordenveld, waaronder Veenhuizen valt, heeft op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) overleg gevoerd met de fractievoorzitters in de gemeenteraad, omwonenden en de Stichting Bewonersbelangen. Die zijn akkoord met de tijdelijke uitbreiding.

   Asielopvang Veenhuizen uitgebreid

   Reageer

   De asielopvang in de voormalige penitentiaire inrichting Groot Bankenbosch, één van de drie gevangenissen van het strafcomplex in het Drentse Veenhuizen, wordt uitgebreid van vierhonderd naar zeshonderd bedden. De uitbreiding is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. Het aantal vluchtelingen dat daar aanklopt is zo groot, dat er geen capaciteit meer is om de mensen een dak boven het hoofd te bieden.

  • De opvang richt zich vooral op alleenstaanden uit Syrië en Eritrea. De noodopvangcentra in Goes en Zwolle zijn ingericht omdat de reguliere asielzoekerscentra te weinig capaciteit hebben.

   Zeelandhallen in Goes open voor asielzoekers

   1 reactie

   Na Zwolle heeft ook het Zeeuwse Goes een noodopvang voor asielzoekers. De Zeelandhallen zijn in gereedheid gebracht voor de opvang. Maandagochtend vertrekt een bus met de eerste, ongeveer twintig vluchtelingen vanuit het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Goes. Dat meldde een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

  • Hoe kunnen we helpen bij de opvang van telkens maximaal 400 vluchtelingen? Vooral die vraag stond centraal bij de informatiebijeenkomst van COA en gemeente Zwolle. Op de bijeenkomst kwamen enkele tientallen mensen af. Ook vorig jaar werden in een van de hallen maximaal 400 asielzoekers tegelijk opgevangen.

   Noodopvang asielzoekers opnieuw in Zwolle

   Reageer

   De noodopvang voor vluchtelingen in de IJsselhallen in Zwolle gaat over enkele dagen open. Dat liet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdagavond tijdens een informatiebijeenkomst weten.

  • Aanvankelijk wilde het COA 1400 asielzoekers onderbrengen in een vakantiepark bij het dorp, maar dat stuitte op veel verzet. In Oranje wonen slechts 140 mensen.

   Maximaal 700 vluchtelingen naar Oranje

   4 reacties

   In het Drentse dorpje Oranje worden maximaal zevenhonderd vluchtelingen gehuisvest voor de duur van drie jaar. Dat hebben de gemeente Midden-Drenthe, waar Oranje onder valt, en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) afgesproken na maanden van onderhandelen.

  • De uitspraak van de ECSR was op 10 november 2014. Amsterdam startte de bed-bad- en broodregeling een ruime maand later, op 15 december. Het college van de hoofdstad vindt niet dat de regeling nu ook geldt voor de periode vóór 15 december. Daarom wil Amsterdam in hoger beroep een uitspraak van de rechter.

   Amsterdam gaat in hoger beroep over opvang

   Reageer

   Amsterdam gaat in beroep tegen de uitspraak die de rechtbank begin mei deed over de opvang van uitgeprocedeerden. Dat maakte de gemeente dinsdag bekend.

  • Burgemeesters en vluchtelingenorganisaties moeten in de Tweede Kamer hun visie geven op de gevolgen van het coalitieakkoord over de opvang van illegalen. Dat vindt Joël Voordewind.

   'Burgemeesters in Kamer horen over akkoord'

   3 reacties

   Burgemeesters en vluchtelingenorganisaties moeten in de Tweede Kamer hun visie geven op de gevolgen van het coalitieakkoord over de opvang van illegalen. Dat vindt Joël Voordewind van de ChristenUnie. Hij wil daarom een hoorzitting met deze mensen organiseren, nog voordat de Kamer debatteert over het akkoord. Dat zal volgens hem volgende week zijn.

  • Momenteel wachten bijna 13.000 vluchtelingen in asielzoekerscentra op een woning. ‘Dat zal naar verwachting meer worden’, aldus een woordvoerder van het COA naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant.

   Woningnood onder vluchtelingen steeds groter

   3 reacties

   Het aantal vluchtelingen in asielzoekerszoekerscentra dat wacht op een woning in een gemeente zal dit jaar verder toenemen. Daar gaat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) van uit.

  • Eindhoven gaat illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers helpen met woon- en leefgeld. Aanleiding voor het besluit is een uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) die heeft bepaald dat iedereen recht heeft op 'bed, brood en bad'.

   Eindhoven geeft woon- en leefgeld

   1 reactie

   Eindhoven gaat illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers helpen met woon- en leefgeld. De gemeente denkt dat 75 vluchtelingen gebruik zullen maken van het aanbod en dat kost Eindhoven de eerste helft van 2015 naar schatting 160.000 euro, is woensdag aan de gemeenteraad gemeld.

  • Leerdam heeft de onderhandelingen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de mogelijke komst van 350 vluchtelingen afgebroken.

   Asielzoekerscentrum Leerdam van de baan

   3 reacties

   Leerdam heeft de onderhandelingen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over de mogelijke komst van 350 vluchtelingen afgebroken.

  • Ruim een kwart van de gemeenten verwacht oplopende wachttijden voor sociale huurwoningen, omdat ze meer vluchtelingen moeten huisvesten, blijkt uit onderzoek van de NOS.

   Gemeenten in problemen door huisvesting vluchtelingen

   12 reacties

   Ruim een kwart van de gemeenten verwacht dit jaar problemen door het toenemende aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt. De gemeenten zijn verplicht erkende vluchtelingen te huisvesten, maar het aanbod aan sociale huurwoningen is daarvoor op veel plaatsen niet toereikend.

  • Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) komt voorlopig financieel over de brug naar gemeenten die tijdelijk kosten moeten maken om uitgeprocedeerde asielzoekers 'bed, bad en brood' te verschaffen, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

   Teeven komt met geld voor bed, bad en brood

   2 reacties

   Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) komt voorlopig financieel over de brug naar gemeenten die tijdelijk kosten moeten maken om uitgeprocedeerde asielzoekers 'bed, bad en brood' te verschaffen. Hij schrijft de Tweede Kamer dat hij dit heeft beloofd tijdens een overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  • In Amsterdam is al zo'n regeling. Het belang van de uitspraak door de voorzieningenrechter is dat asielzoekers in andere plaatsen zich er nu op kunnen beroepen.

   Rechter: sobere opvang voor asielzoekers

   Reageer

   Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd krijgen. De Centrale Raad van Beroep (CRB), op dit vlak de hoogste bestuursrechter, bepaalde dat woensdag in een zaak die asielzoekers uit Amsterdam hadden aangespannen. Het gaat om ‘sobere opvang’ die geldt voor een aantal maanden. 

  • De Nederlandse overheid is op de vingers getikt door het Comité voor Sociale Rechten. Daklozen, uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegalen hebben recht op betere opvang.

   Overheid op vingers getikt om slechte behandeling illegalen

   5 reacties

   De Nederlandse overheid moet uitgeprocedeerde asielzoekers, illegalen en daklozen beter opvangen, oordeelde het Comité voor Sociale Rechten maandag. Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wacht af wat het Europese Comité van Ministers begin volgend jaar vindt van de uitspraak over 'bed, bad en brood' voor met name vreemdelingen. Ook PvdA en VVD vinden dat beter.

  • In Oranje, dat slechts 140 inwoners telt, is de afgelopen tijd veel onrust ontstaan sinds de gemeente Midden-Drenthe en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aankondigden dat 1400 asielzoekers uit vooral Syrië en Somalië op het vakantiepark worden ondergebracht.

   Midden-Drenthe wil minder asielzoekers

   Reageer

   De gemeente Midden-Drenthe 'bevriest' per direct het aantal asielzoekers op een vakantiepark bij het piepkleine dorpje Oranje. Volgens waarnemend burgemeester Ton Baas (VVD) mogen er niet meer vluchtelingen komen dan er nu zijn, zei hij maandagavond na een ingelaste raadsvergadering. Dat zijn er nu ruim 500.

  • Het Drentse dorpje Oranje wordt niet in één klap 'overvallen' door de komst van 1400 asielzoekers. De grote stroom vluchtelingen zorgt nu voor onrust in het 200 inwoners tellende gehucht, meldden de gemeente Midden-Drenthe en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

   Minder asielzoekers naar Drents dorp na onrust

   5 reacties

   Het Drentse dorpje Oranje wordt niet in één klap 'overvallen' door de komst van 1400 asielzoekers. De grote stroom vluchtelingen zorgt nu voor onrust in het 200 inwoners tellende gehucht, meldden de gemeente Midden-Drenthe en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

  • De vier grote steden hebben het COA aangesproken op de slordige werkwijze. Het orgaan is nu bezig om alle dossiers van asielzoekers versneld aan te vullen, zodat de doorstroom weer op gang komt.

   COA levert gegevens asielzoekers slordig aan

   2 reacties

   Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) levert de gegevens van asielzoekers die recht hebben op huisvesting slordig aan. Vaak zijn de gegevens zo incompleet dat een gemeente op grond daarvan geen woonruimte kan toewijzen. Het gevolg is dat deze asielzoekers veel langer dan de toegestane termijn van 3,5 maand moeten wachten op een dak boven hun hoofd.

  • Burgemeester Jos Wienen van Katwijk roept gemeenten op creatief om te gaan met de opvang van asielzoekers, bijvoorbeeld door hen samen in een woning onder te brengen.

   'Gemeenten moeten vluchtelingen creatief opvangen'

   1 reactie

   Gemeenten moeten net als in de jaren 90 desnoods meerdere erkende vluchtelingen in één woning onderbrengen. Creativiteit is volgens burgemeester Jos Wienen van Katwijk noodzakelijk om te voorkomen dat de doorstroming in de opvang van asielzoekers en vluchtelingen stokt.

  • De tekst van de troonrede

   Tekst van de Troonrede

   Reageer

   Koning Willem-Alexander heeft in de Ridderzaal de troonrede voorgelezen. Hierin presenteerde hij de plannen van de regering voor het komende jaar. Hieronder volgt de tekst van de troonrede 2014:

  • Het kabinet wacht op een besluit van het comité van Europese ministers over een advies van het Europees Comité voor de Sociale Rechten (ECSR). Volgens een nog vertrouwelijke uitspraak van dit ESCR zouden illegalen voedsel, onderdak en kleren moeten kunnen krijgen. De uitspraak wordt echter pas in oktober openbaar. Tot die tijd gaat Nederland dan ook niet op de ECSR-uitspraken vooruit lopen.

   Steden en uitgeprocedeerde asielzoekers

   2 reacties

   De grote steden zitten in hun maag met groepen uitgeprocedeerde asielzoekers. In Amsterdam en Den Haag bivakkeren groepen asielzoekers al jaren in leegstaande gebouwen, zonder dat er uitzicht is op daadwerkelijk vertrek. In Den Haag vertrok maandag het leeuwendeel van ongeveer 60 vluchtelingen noodgedwongen uit hun onderkomen.

  • Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) maakte maandag bekend met twee gemeenten in gesprek te zijn over een mogelijke opvang van asielzoekers in hotelboten. Zaanstad is een van die gemeenten, blijkt nu. Welke de andere gemeente is, is nog niet bekendgemaakt.

   Zaanstad gevraagd als locatie asielboten

   Reageer

   Zaanstad is gevraagd om twee hotelboten voor asielzoekers te plaatsen. Daarop kunnen in totaal 600 vluchtelingen worden ondergebracht. Het verzoek aan de Noord-Hollandse gemeente is gedaan door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA.

  • Nu worden volgens Teevenper week zo'n twee opvangcentra voor asielzoekers geopend. Dat gebeurt in oude kazernes of gevangenissen, maar als die mogelijkheden zijn uitgeput, komen de andere opties in zicht.

   Opvang asielzoekers wellicht op boten

   Reageer

   Als de instroom van asielzoekers hoog blijft en hun uitstroom naar gemeenten stokt, dan moeten asielzoekers binnen enkele weken opgevangen worden in hotelboten. Als de situatie dan nog niet verbetert, komen tentenpaviljoens in zicht.

  • De meer dan 100 uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchthaven moeten binnen vier dagen zijn vertrokken uit het voormalige gevangenisgebouw aan de Amsterdamse Havenstraat. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. De gemeente Amsterdam moet een ruimer criterium hanteren voor het beoordelen van deze aanvragen.

   Amsterdam moet ruimer criterium asielaanvragen hanteren

   Reageer

   De ruim 100 uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogenoemde Vluchthaven moeten binnen vier dagen zijn vertrokken uit het voormalige gevangenisgebouw aan de Amsterdamse Havenstraat. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald.

  • De gemeenteraad van Breda heeft woensdagavond ingestemd met de opvang van 400 asielzoekers in de oude gevangenisgebouwen bij de Koepel in het centrum van de stad. De gemeente Gilze en Rijen wil niet meewerken aan een noodopvang voor 300 vluchtelingen in units op het terrein van het asielzoekerscentrum (azc) in Gilze.

   Asielzoekers welkom in Breda

   Reageer

   De gemeenteraad van Breda heeft woensdagavond ingestemd met de opvang van 400 asielzoekers in de oude gevangenisgebouwen bij de Koepel in het centrum van de stad. De gemeenteraad vindt de oude gevangenis in het centrum allesbehalve ideaal voor vluchtelingen maar wil niet dwars gaan liggen. ‘Asielzoekers horen niet in een gevangenis’, zei de SP. ‘De locatie is ongeschikt’, oordeelde de VVD. ‘De keuze voor deze plek is niet bepaald gelukkig’, meende het CDA.

  • De rechtbank deed de uitspraak over een Kazachs gezin dat 'gewoon' stond ingeschreven bij de gemeente, maar niet in beeld was bij het Rijk en daarom moest vertrekken. Onterecht, oordeelde de rechter. ‘Maar dat was ook juist de reden dat ongeveer 100 kinderen buiten het pardon vallen’ legt een woordvoerster van Vluchtelingenwerk uit.

   'Onzekerheid niet voorbij ondanks uitspraak pardon'

   2 reacties

   Hoewel een rechter in Den Haag heeft bepaald dat het kinderpardon niet zo strikt mag worden uitgevoerd als staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) wil, hangt bij Vluchtelingenwerk Nederland de vlag nog niet uit. De hulporganisatie spreekt van een ‘hoopgevende uitspraak, maar de onzekerheid blijft’.

  • Waarschijnlijk wordt pas maandag duidelijk wat er gaat gebeuren met de uitgeprocedeerde asielzoekers die bivakkeren in de Vluchthaven in Amsterdam. Dat zei de woordvoerster van de burgemeester Eberhard van der Laan zaterdag.

   Nog geen duidelijkheid Vluchthaven-bewoners

   Reageer

   Het is waarschijnlijk pas maandag duidelijk wat er gaat gebeuren met de uitgeprocedeerde asielzoekers die bivakkeren in de Vluchthaven in Amsterdam. De vluchtelingen hebben op voorhand laten weten daar niet weg te gaan. Volgens een verklaring van de groep uitgeprocedeerde asielzoekers is terugkeer naar het land van herkomst geen optie.

  • De gemeente Utrechtse Heuvelrug, waar Overberg bij hoort, is blij met de nieuwe bestemming van de jeugdinrichting die al een paar jaar leegstond. Het COA is tevreden dat dit complex gebruikt mag worden, omdat er al sportvoorzieningen en een school zijn.

   Jeugdgevangenis wordt opvangplek jonge asielzoekers

   Reageer

   Jonge asielzoekers van 14 tot 18 jaar krijgen onderdak in de voormalige jeugdgevangenis De Heuvelrug in Overberg (Utrecht). Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA is de voormalige gevangenis aan het verbouwen tot een leefbaar opvangcentrum, zodat de eerste vluchtelingen er in juni terecht kunnen. In De Heuvelrug is plaats voor 200 tot 400 jongeren.

  • Burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik geeft maandag met collega's het startsein voor de campagne Eerlijk Kinderpardon.

   Burgemeesters in de bres voor eerlijker kinderpardon

   2 reacties

   Een groot aantal burgemeesters en vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties beginnen 5 mei een campagne voor een eerlijker toepassing van het kinderpardon.Volgens de initiatiefnemers vallen zo'n 600 kinderen die geen verblijfsvergunning hebben buiten het kinderpardon. Ze willen dat staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie de aanvragen van deze kinderen opnieuw bekijkt.

  • Van der Laan bracht een bezoek aan de Vluchthaven, een experiment waarbij de vluchtelingen in ruil voor 'bed, bad en brood' hebben beloofd te werken aan hun toekomst en mogelijke terugkeer. De gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met staatssecretaris Fred Teeven van Justitie.

   Vervolg Vluchthaven voor uitgeprocedeerde asielzoekers

   Reageer

   De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan wil dat de proef met uitgeprocedeerde asielzoekers in de zogeheten Vluchthaven een vervolg krijgt. Maar dan moet er nog wel wat gebeuren. Zo kunnen volgens hem naar schatting zo'n 100 van de ruim 130 mensen die nu in de voormalige gevangenis aan de Havenstraat verblijven, terugkeren naar hun thuisland. Tot nu toe heeft slechts een handvol hieraan gehoor gegeven.

  • Dordrecht is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse gemeente die helemaal stopt met haar integratiebeleid. Per 2015 moeten migranten hun eigen boontjes doppen en daar zijn ze prima toe in staat, aldus wethouder Harry Wagemakers (Beter voor Dordt).

   Dordrecht stopt met integratiebeleid

   De gemeente Dordrecht stopt in 2015 als een van de eerste gemeenten met haar integratiebeleid. Volgens wethouder Harry Wagemakers (Beter voor Dordt) kunnen migranten hun eigen boontjes wel doppen.

  Achtergrond  Achtergrond

  • De discussie over verdringing op de woningmarkt werd afgelopen jaar tot in de Tweede Kamer gevoerd. Het kabinet besloot vorige maand om de automatische voorrang voor statushouders te schrappen uit de wet. Gemeenteraden die statushouders toch willen aanwijzen als urgente groep, mogen dat zelf beslissen.

   Lokale regie bij huisvesting vluchtelingen

   Het rijk moet gemeenten meer zeggenschap geven over de opvang en huisvesting van vluchtelingen. De roep om lokale regie weerklinkt uit onderzoek onder wethouders en ambtenaren van – vooral kleine en middelgrote – gemeenten. Ze willen ruimte voor kleinschalige noodopvang en flexibiliteit om snel creatieve huisvesting te realiseren.

  • Beleidsbemiddelaar Kramer weet uit ervaring dat ‘burgers niet beter of slechter zijn dan bestuurders. Als zij zien dat het besluit moeilijk is of dat het niet anders kan, dan zijn ze doorgaans prima bereid om mee te werken. Zij kunnen dan namelijk ook een beetje scoren met het resultaat.’

   ‘Geef burger eer van de oplossing’

   Overheid en burger hoeven elkaar niet de tent uit te vechten en voor de rechter te belanden, zegt beleidsbemiddelaar Aik Kramer. Maar dan moeten overheden wel een meer bescheiden rol accepteren. ‘De rol van grote regisseur past niet meer in onze regieloze maatschappij.’

  • Marjan de Gruijter deed onderzoek naar de generatie vluchtelingen die in de jaren negentig naar Nederland kwam. De lessen van toen zijn de lessen van nu.

   ‘Vluchteling tot op bot gemotiveerd’

   ‘Het is allemaal wachten en afwachten geweest. En dat zou je er allemaal uit moeten halen.’ Marjan de Gruijter deed onderzoek naar de generatie vluchtelingen die in de jaren negentig naar Nederland kwam. De lessen van toen zijn de lessen van nu.

  • Het rapport Flüchtlingssituation is geschreven in opdracht van en samen met de Duitse koepelorganisatie van gemeenten, de Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Gezien de enorme toestroom van vluchtelingen richting Duitsland, wilde de evenknie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zo snel mogelijk op een rij gezet hebben welke risico’s de lokale overheden met de opvang van asielzoekers lopen. En ook wat de ideeën en mogelijkheden zijn de (ernstigste) risico’s te beheersen.

   Alles uit de kast voor asielzoeker

   Gemeenten lopen op 34 verschillende gebieden risico bij de opvang en integratie van vluchtelingen. Het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) bracht ze in kaart voor de Duitse VNG en komt met 200 maatregelen om risico’s te beheersen; van 1-euro-jobs tot de welcome-app.

  • Burgemeester Miranda de Vries van Geldermalsen blikt terug op het plan voor een groot asielzoekerscentrum, de rellen en de fouten.

   ‘We hebben onze les geleerd’

   Burgemeester Miranda de Vries van Geldermalsen blikt terug op het plan voor een groot asielzoekerscentrum, de rellen en de fouten. En ze blikt vooruit, ‘want de raad wil eerst het vertrouwen verbeteren en dan weer het gesprek voeren over vluchtelingenopvang.’

  • Goed geland: Een serie over vluchtelingen die carrière maken in de publieke sector.

   Goed doen voor de mensen

   Deeqa Gelle verruilde de oorlog in Mogadishu voor Ulft en later Den Haag. Nu werkt ze aan de digitale informatievoorziening bij Binnenlandse Zaken. ­‘Vluchtelingen stimuleren de economie van hun ­vaderland. Waardoor er minder vluchtelingen komen.’ 

  • De politiek in Overijssel praat al wat jaren over het aanhalen van de banden met de oosterburen, van het uitwisselen van orkesten tot het vestigen van Twentse bedrijven op de luchthaven Münster-­Osnabrück, maar van een Duits lobbykantoor kwam het niet. Terwijl de provincie wel al jaren met Gelderland in Brussel lobbyt via het Huis van de Nederlandse Provincies.

   ‘Werk maken van Duitsland’

   Voor de provincies is Brussel overal. En in Overijssel hebben ze ook nog eens Duitsland om de hoek. Het is daarom cruciaal dat Nederland als voorzitter van de EU werk maakt van betere Europese regelgeving, zegt commissaris in Overijssel en IPO-voorzitter Ank Bijleveld-Schouten.

  • Sommige gemeenten kijken verder dan alleen de eerste noodopvang: ze helpen statushouders zo snel mogelijk aan werk of zetten ze boven de boeken.

   Help vluchteling meteen aan werk

   Gemeenten hebben hun handen vol aan het regelen van (nood)opvang en huis­vesting voor asielzoekers en vluchtelingen. Sommige gemeenten kijken al verder: ze helpen statushouders zo snel mogelijk aan werk of zetten ze boven de boeken.

  • © Yvonne Pieters

   ‘Ik heb één jaar vrede gekend’

   Rafaat Alebate (41) is in 2003 29 jaar en wil de burgemeester van Bathmen spreken. Lef kan hem niet worden ontzegd; hij praktiseert dan ook uitdrukkingen als ‘niet geschoten altijd mis’ en ‘wie geen risico neemt, komt nergens’. Maar er is meer aan verklaring.

  • © Sake Rijpkema

   ‘Nederland? Nooit van gehoord’

   Als je Yana Hovhannisyan (37) vraagt waar ze vandaan komt, antwoordt ze: Azerbeidzjan. Maar een Azerbeidzjaanse is ze niet, zegt ze. Hoe kan zoiets? Het vierde portret in een serie over ex-vluchtelingen die werk vonden in de publieke sector.

  • © Kees Beekmans/Verbeeld

   ‘Ik heb hier wortel geschoten’

   In de haven van Vlissingen vluchtte Èmad Zendegani ooit van een Iraans schip. Nu zet hij zich in voor de gemeenten Sint-Michielsgestel en Cuijk. ‘Ik leerde dat Nederlanders reële problemen hebben, van hondenpoep tot aan armoede toe.’

  • De stroom asielzoekers veroorzaakt in veel gemeenten reuring. Uit een peiling van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters blijkt dat zij vaak de klappen opvangen.

   Boegbeeld én kop van jut

   De stroom asielzoekers veroorzaakt in veel gemeenten reuring. Uit een peiling van Binnenlands Bestuur onder 75 burgemeesters blijkt dat zij vaak de klappen opvangen. ‘Daar ben ik ook voor’, zegt burgemeester Gorter van Zeewolde.

  • © Erik van der Burgt

   ‘Mijn politieke hart bleef kloppen’


   Met een vliegtuig ontsnapte Rateb Abawi aan de Afghaanse burgeroorlog. De peuter van toen klom op tot bestuursadviseur bij de provincie Zuid-Holland. ‘Ik doe graag iets terug voor de maatschappij die me zo veel bracht.’  

  • Goed geland: Een serie over vluchtelingen die carrière maken in de publieke sector

   ‘Stop met pamperen’

   Passend werk is de beste manier om vluchtelingen te laten integreren, stelt ervaringsdeskundige  Sala Bešic´. Ooit vluchtte ze voor de Balkanoorlog, nu werkt ze als strategisch adviseur bij de gemeente Eindhoven.

  • Na de aandacht voor de komst van vluchtelingen en de vestiging van asielzoekerscentra, volgt de komende tijd de uitdaging van hun maatschappelijke integratie. Omdat dit een lokaal proces is en er feitelijk nauwelijks nog sprake is van een nationaal integratie­beleid, zal dit vooral op de schouders van het lokaal bestuur komen.

   Benut de kans die een vluchteling biedt

   Reageer

   De integratie van vluchtelingen wordt een enorme lokale uitda­ging. Niet langer kan de verantwoordelijkheid daarvoor alleen bij de migrant worden gelegd. Een passende gemeentelijke aanpak stelt nieuwkomers in staat hun bijdrage te leveren aan de samenleving. 

  • Bij het oplossen van de huisvestingsproblematiek – acuut geworden door de toestroom van vluchtelingen deze zomer – lopen gemeenten geregeld vast op lokale, provinciale en landelijke regelgeving. Over ruimtelijke ordening, maar ook over werk en inkomen, huurcontracten en financiering.

   Starre regels remmen opvang

   Ambtenaren die de bureaucratie verwensen; je vindt ze op alle gemeentehuizen in de teams die met man en macht proberen statushouders te huisvesten. Waarom is kantoortransformatie zo complex? En hoe vind je woningen voor jonge asielzoekers met een te lage uitkering?

  • Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

   Niet meer dan 500 vluchtelingen per locatie

   Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) verzoekt elke gemeente om noodopvangplaatsen voor vluchtelingen. Burgemeester Pieter Broertjes van de gemeente Hilversum was voor de zomer al bezig met het zoeken van locaties voor statushouders.

  • Goes heeft een stoer bestuur. In de Zeelandhallen vangt de Zeeuwse gemeente sinds half juli vierhonderd asielzoekers op. En daar heeft het vaderland behoefte aan, zei staatssecretaris Dijkhoff vorige week in de Volkskrant. ‘Plat gezegd heb ik stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden nodig’, aldus de staatssecretaris, die naarstig op zoek is naar opvang voor duizenden asielzoekers uit Syrië en Noord-Afrika.

   ‘Mensen in nood help je’

   Het kabinet wil dat gemeen­ten duizenden asielzoekers opvangen, maar zelf laat Den Haag het erbij zitten, vindt burgemeester René Verhulst. Zijn Goes herbergt deze zomer vierhonderd vluchtelingen. Maar eind oktober gaan de Zeelandhallen weer dicht.

  • De investering in dak- en thuislozen werpt zo veel vruchten af dat ook in veel steden deze hulp en begeleiding wordt geboden aan een steeds bredere groep kwetsbare personen.

   Investeren in dakloze rendeert

   In de meeste steden zijn dak- en thuislozen een steeds zeldzamer verschijnsel, doordat tientallen miljoenen euro’s worden geïnvesteerd in hulp en begeleiding. Het ultieme doel van Rotterdam: niemand belandt op straat.

  • Integreren, laat maar

   Gemeenten lichten de hand met het strenge integratiebeleid van het Rijk. Dat leidt alleen tot meer stigmatisering, stellen ze. Migrantenpotjes gaan op in programma’s over burgerschap en participatie. ‘De etnische bril bestaat niet meer.’

  Opinie  Opinie

  • Volkshuisvesting en vluchtelingen: kruispunt van lastige dossiers

   De Herzieningswet is nog maar net van kracht of er wordt een lastig, onlosmakelijk met huisvesting verbonden hoofdstuk aan het dossier toegevoegd: vluchtelingenproblematiek. De minister, gemeenten, (woning)corporaties, vluchtelingenorganisaties,  huurders- en bewonersorganisaties tuimelen over elkaar heen om standpunten te delen en oplossingen te zoeken. Op de achtergrond speelt een complexe juridische werkelijkheid. Zijn snelle oplossingen mogelijk, of staan ook hier wetten en regels tussen droom en daad?

  • Grenzen bewaken

   Ze plassen door brievenbussen. Stalken andermans vrouwen. Delen kopstoten uit. Intimideren bejaarden en kleine kinderen. Ik heb het hier voor alle duidelijkheid over misdragingen van vertegenwoordigers van een partij die nu elke gelegenheid aangrijpt om in Nederland neergestreken asielzoekers van strafbaar gedrag te betichten.

  • Maak einde aan hysterie

   Wat gebeurt er in Nederland? ‘We’ pretenderen toch altijd zo’n open en tolerant volkje te zijn? Ik zie er de laatste tijd weinig van terug. Sterker: ik begin me steeds ongemakkelijker te voelen en schaam me voor wat er nu in Nederland gebeurt. Ja, ik heb het over vluchtelingen.

  • Mystery Burger: Debat zonder end

   Dat de opvang van vluchtelingen de tongen losmaakt, is geen nieuws. Dat het debat erover uit de hand loopt, ook niet. De gemeenteraad van Purmerend spreekt vanavond over de opvang, nadat een eerder debat moest worden geschorst. Met een publieke tribune gesloten voor anderen dan commissieleden, pers en enkele uitgenodigde burgers. In een mooie, invoelbare en inzichtelijke vergadering, die tóch nog strandt in de zandbak.
  • Integer doen versus integer zijn

   Gemiddeld is er iedere week wel een politieke affaire, en iedere week sneuvelt er wel een wethouder op een integriteitskwestie. Dat zijn dan alleen nog maar de zaken waarbij politici zich niet hebben gehouden aan de wet of aan een gedragscode. Maar veel oninteger politiek gedrag is niet in regels te vatten. “Daders” gaan in die gevallen echter wel vrijuit; wat rest is geschonden vertrouwen in het openbaar bestuur.

  • Mystery Burger: Begrote behandeling

   Elke euro die een gemeente uitgeeft, moet eerst worden vastgehouden door de gemeenteraad. Tenminste, op papier. Pas als de gemeenteraad erover heeft gedebatteerd, kan het college ermee aan de slag. De gemeenteraad van Wijk bij Duurstede worstelt vanavond met de beste aanpak hoe dat te doen.

  • Vreemd went

   Alberdingk Thijm, Aptroot, Van Ardenne. Beentjes, Bekooij, Van Bohemen, Bovenlander, Brandsteder, Van Breemen, Brenninkmeijer, Buikhuizen.
   Cleton, Cliteur, Corbijn, Cottaar, Cramer.

  • Waar blijft de kantorenlobby?

   Na de vakantie moest ik er weer even inkomen. In het buitenland had ik weer eens gezien hoe belangrijk wegen zijn voor het functioneren van de economie. En ook hoe belangrijk het is dat grenzen en bureaucratie de handel niet frustreren.

  • Vorm van beschaving

   Honderd jaar geleden woedde de Eerste Wereldoorlog. Niet in Nederland, wij hadden besloten neutraal te blijven. Hoe alles verwoestend de oorlog was in België wordt me pas echt duidelijk bij een bezoek aan West-Vlaanderen. 

  • Open brief aan Mark Rutte; leuk en vooruit

   Geachte heer Rutte, beste Mark,

    

   Ik weet niet of ik bij u moet zijn, maar ik weet even geen ander. Het is niet leuk en het gaat over het rijk en de vraag wie nu wie aanstuurt en aanjaagt als het om ruimte en vastgoed gaat. Misschien kunt u me van een adviesje voorzien?

  • Het storende aan de woningcorporatie

   Al zo’n jaar of tien stoor ik me aan het product van corporaties. Ik heb niets tegen corporaties, want ze doen belangrijk werk en de mensen zijn aardig en gedreven. Het is misschien juist wel daarom dat ik me eraan stoor.

  Commentaar  Commentaar

  • Maak einde aan hysterie

   Wat gebeurt er in Nederland? ‘We’ pretenderen toch altijd zo’n open en tolerant volkje te zijn? Ik zie er de laatste tijd weinig van terug. Sterker: ik begin me steeds ongemakkelijker te voelen en schaam me voor wat er nu in Nederland gebeurt. Ja, ik heb het over vluchtelingen.

  • Eilanden van Sawiris

   De Egyptische miljardair Naguib Sawiris werd op de social media alom geprezen voor zijn plan om een eiland te kopen van Italië of Griekenland. Daar wil hij dan een onafhankelijke staat voor vluchtelingen van maken. Honderdduizenden zouden er opgevangen kunnen worden. Er zouden huizen, scholen en universiteiten moeten verrijzen. Alle migranten zouden van werk worden voorzien. Het klinkt te mooi om waar te zijn. En dat is het natuurlijk ook. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te becijferen dat het vermogen van 3 miljard van Sawiris na minder dan een jaar verdampt zou zijn en er een eiland voor perspectiefloze, stateloze vluchtelingen zou achterblijven.

  • Vorm van beschaving

   Honderd jaar geleden woedde de Eerste Wereldoorlog. Niet in Nederland, wij hadden besloten neutraal te blijven. Hoe alles verwoestend de oorlog was in België wordt me pas echt duidelijk bij een bezoek aan West-Vlaanderen. 

  Partnernieuws  Partnernieuws

  • Integrale aanpak integratie statushouders

   1 reactie

   De complexe vluchtelingenproblematiek kent globaal gezien drie aandachtsgebieden: wonen, integratie en leefbaarheid. Voor elk aspect is met enige zorgvuldigheid een werkbare oplossing te ontwikkelen. Maar in haar rapport Geen tijd te verliezen over huisvesting, taalverwerving, opleiding, integratie en participatie van asielmigranten concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat er zo snel mogelijk een integrale aanpak moet komen. Vluchtelingenwerk concludeert hetzelfde in haar manifest Samen maken we het verschil. Zo’n integrale aanpak vergroot de kans op een breed gedragen, duurzame oplossing.

  • Hoe verbeteren we de integratie van statushouders?

   Reageer

   In Nederland ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de organisatie van opvang en integratie van vluchtelingen bij de gemeenten. Deze keer zoomen we in op manieren om de talenten en het netwerk van statushouders in te zetten voor een betere en snellere integratie.

  • Vluchtelingenopvang: Oog voor de leefbaarheid in uw gemeente

   Reageer

   De vluchtelingenstroom stelt alle Europese landen voor grote problemen. Sociaal, politiek en organisatorisch. In Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor de organisatie van opvang en integratie van vluchtelingen grotendeels bij de gemeenten. Die zoeken daarbij naar een balans om enerzijds te voldoen aan de urgente vraag vanuit het Rijk en anderzijds te luisteren naar de belangen van de eigen burgers. Ook uw gemeente maakt afwegingen. Wat kunt u doen en welke middelen zijn er al of liggen voor het oprapen? De komende weken belichten wij hier de vluchtelingenproblematiek vanuit verschillende invalshoeken. In dit eerste deel: Oog voor de leefbaarheid in uw gemeente.

  • Uitdaging voor gemeente: statushouders zonder voorrang huisvesten. Adviseur Nuray Dogan denkt mee over oplossingen.

   Uitdaging voor gemeente: statushouders zonder voorrang huisvesten

   1 reactie

   Adviseur Geert van Dijk denkt mee over oplossingen.

   ‘Statushouders met voorrang op sociale huurwoningen zorgen voor verdringing op de huizenmarkt.’ Dat beeld leeft bij veel woningzoekenden en is de aanleiding voor de wetswijziging van minister Blok. Adviseur Geert van Dijk noemt het een misvatting en een zorgelijke ontwikkeling. “Voor de asielzoeker met een verblijfsvergunning, maar ook voor de gemeente. Want hoe organiseer je nu de juiste huisvesting én integratie, als de statushouder zijn voorrangspositie kwijtraakt?”

  • De acute vluchtelingenstroom stelt veel gemeenten voor vraagstukken. KplusV ondersteunt gemeenten op het gebied van Analyse, strategiebepaling, beleidsvorming en procesbegeleiding.

   Ondersteuning van gemeenten bij aanpak vluchtelingenstroom

   1 reactie

   Analyse, strategiebepaling, beleidsvorming en procesbegeleiding.

Vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Interview met Anne Thielen,
     oud-wethouder Venray
- Wethoudersondezoek 2021

- Bedrieglijke digitale rust

- Essay: regionale aanpak crisis een droom
- Geertje Bos over Bredase aanpak
      weerbare stad

- Europese jongeren naar de stembus

- Gemeenten helpen gedupeerden
      toeslagenaffaire

- Gesprek met Kristel Lammers,
      directeur NP RES

- Mega-verhuizing in de jeugdzorg

- Gemeenten breiden aantal
      milieuzones uit

   

Lees Binnenlands Bestuur hier online