of 64231 LinkedIn

Dossier: Schaliegas

Schaliegas: een welkome aanvulling op de Nederlandse gasvoorraad of een bedreiging voor milieu en drinkwater?

Wel of niet boren naar schaliegas? De meningen zijn verdeeld. Enerzijds kunnen aardgasvoorraden in het schaliegesteente voor een grotere Nederlandse gasreserve zorgen, anderzijds is de methode om schaliegas te winnen niet onomstreden. Het breken van schaliegasgesteente zou volgens Engels onderzoek aardbevingen kunnen veroorzaken en de chemicaliën die bij de winning gebruikt worden kunnen het grondwater en daarmee het drinkwater verontreinigen.

  Nieuws  Nieuws

  • Een meerderheid van Provinciale Staten van Noord-Brabant wil de provincie als boorvrije zone aanmerken, oftewel schaliegasvrij.

   Noord-Brabant wil boorvrije zone worden

   6 reacties

   De provincie Noord-Brabant zal zich op korte termijn schaliegasvrij verklaren. Uit een rondgang blijkt dat een initiatief van coalitiepartij CDA om de provincie helemaal als boorvrije zone aan te merken, steun krijgt van een meerderheid in Provinciale Staten. De PvdA, SP en GroenLinks in Brabant sluiten zich aan bij het initiatief.

  • Gemeenten vinden de procedurele benadering van minister Kamp ten aanzien van de risico's van schaliegaswinning niet te verteren.

   Gemeenten boos op minister Kamp

   4 reacties

   Burgemeesters en wethouders van plaatsen die zijn uitgekozen voor proefboringen naar schaliegas, hebben zich maandag gestoord aan de procedurele benadering van minister Henk Kamp (Economische Zaken). Ze hebben hem maandagmiddag in een gesprek gewaarschuwd dat hij geen groter draagvlak creëert door te benadrukken hoeveel inspraak er nog mogelijk is.

  • Minister Henk wacht op advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (mer), die nog moet oordelen over het rapport van ingenieursbureau Witteveen+Bos.

   Kabinet stelt besluit schaliegas uit tot oktober

   11 reacties

   Minister Henk Kamp (Economische Zaken) beslist pas in oktober of er proefboringen kunnen worden gedaan naar schaliegas. Kamp wacht op advies van de commissie voor de milieueffectrapportage (mer), die nog moet oordelen over het rapport van ingenieursbureau Witteveen+Bos, zo schrijft hij maandag aan de Tweede Kamer.

  • De provincie Noord-Brabant gaat een brede maatschappelijke discussie opstarten over het nut en de noodzaak van schaliegas.

   Brabant gaat zelf discussie schaliegas voeren

   2 reacties

   Noord-Brabant is van plan om na de zomer in de provincie een brede maatschappelijke discussie over nut en noodzaak van schaliegas te organiseren. De provincie schrijft dat in de brief aan het ministerie van Economische Zaken, waarin namens drie provincies de deelname aan het overleg over het lopende onderzoek naar de risico's van schaliegas wordt opgezegd.

  • Zowel de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland als de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder maken geen deel meer uit van de Klankbordgroep Schaliegas. Na het telefonische verzoek van het ministerie een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen over de inhoud van het rapport voelen zij zich niet meer serieus genomen.

   Klankbordgroep Schaliegas loopt leeg

   Behalve het ministerie van Economische Zaken zelf  zitten er geen vertegenwoordigers van het openbaar bestuur meer in de Klankbordgroep Schaliegas. De provincies Brabant, Limburg en Zeeland en de gemeenten Boxtel en Noordoostpolder zijn er allemaal uitgestapt.

  • Een grote groep hoogleraren op het gebied van milieu en duurzaamheid spreekt zich scherp uit tegen de winning van schaliegas in Nederland.

   Hoogleraren waarschuwen voor nadelen schaliegas

   6 reacties
   Een grote groep hoogleraren op het gebied van milieu en duurzaamheid spreekt zich scherp uit tegen de winning van schaliegas in Nederland. Ze presenteerden zaterdag een manifest in Trouw.

  • Het onderzoek naar schaliegasboringen blijft beperkt van opzet. Het risico op aardbevingen wordt er niet in meegenomen, terwijl de tegenstanders dat juist cruciaal vinden.

   Onderzoek Schaliegas blijft beperkt

   4 reacties

   Tegenstanders van boringen naar schaliegas blijven bezorgd over het onderzoek naar de risico's dat minister Henk Kamp (Ecnomische Zaken) momenteel laat uitvoeren.

  • In tegenstelling tot de landelijke PvdA is de PvdA in Flevoland tegen het boren van schaliegas.

   PvdA Flevoland wil geen schaliegas

   Reageer

   Dat de landelijke fractie van de PvdA akkoord gaat met de winning van schaliegas, valt slecht bij de lokale partijleden in Flevoland. Een van de beoogde boorlocaties ligt in de Noordoostpolder, maar de PvdA daar zit niet te wachten op schaliegas.

  • Schaliegas gesteente

   Vitens: boring schaliegas risico voor drinkwater

   Reageer

   Volgens waterbedrijf Vitens kan winning van schaliegas zorgen voor onherstelbare verontreiniging van het grondwater. Vitens publiceerde donderdag een tiental risico’s van schaliegaswinning.

  • De gemeenteraad van Boxtel mist in de opzet voor het onderzoek naar de risico's van schaliegaswinning ook aandacht voor de specifieke geologische situatie in Boxtel.

   Onrust over schaliegas in Boxtel wordt groter

   Reageer

   Vanwege de diverse breuklijnen in de Brabantse ondergrond vindt de gemeenteraad van Boxtel het onverantwoord om in die plaats naar schaliegas te gaan boren. De 'verontruste' gemeenteraad schrijft dat in een brief aan minister Henk Kamp (Economische Zaken) naar aanleiding van de recente aardbevingen door aardgasboringen in Groningen.

  • Luttelgeest en Marknesse zijn uitgezocht als locaties om proefboringen naar schaliegas te doen.

   Proefboringen schaliegas in Luttelgeest en Marknesse

   Reageer

   Het Britse bedrijf Cuadrilla heeft twee mogelijke locaties in de Noordoostpolder uitgekozen voor een proefboring naar schaliegas. De komende weken laat het bedrijf op de twee plekken onderzoek doen om een definitieve keuze voor één plaats te maken. Het bedrijf heeft dat vrijdag aangekondigd.

  • Leden van de klankbordgroep schaliegas vinden het conceptplan voor het onderzoek naar schaliegasboringen volstrekt onacceptabel.

   Opzet onderzoek schaliegas deugt niet

   3 reacties

   Het conceptplan voor het onderzoek naar de mogelijke risico's en gevolgen van schaliegaswinning is met harde kritiek ontvangen. Het onderzoeksplan voldoet niet aan elementaire eisen van goed wetenschappelijk onderzoek, zeggen leden van de klankbordgroep dinsdag. ,,Het is in de huidige vorm niet acceptabel'', staat in een beoordeling die de meeste leden steunen.

  • Uit een onderzoek van Milieudefensie blijkt dat zeker 26 gemeenten geen medewerking zullen verlenen aan het boren naar schaliegas.

   Meer gemeenten tegen schaliegas

   6 reacties

   Steeds meer Nederlandse gemeenten zijn tegen de winning van schaliegas. Dat meldde Milieudefensie vrijdag op basis van een inventarisatie. Volgens de organisatie hebben 26 gemeenten al laten weten geen medewerking te verlenen aan eventuele boringen.

  • Het onderzoek naar de risico's van schaliegaswinning is een jaar vertraagd. De kosten zijn hoger, waardoor het onderzoek Europees moet worden aanbesteed.

   Onderzoek risico's schaliegas jaar vertraagd

   2 reacties

   Het onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke risico’s en gevolgen van schaliegaswinning is pas rond de zomer van 2013 afgerond. Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) heeft dat woensdag gemeld aan de Tweede Kamer.

  • Het rijk neemt voorlopig geen vergunningaanvraag tot het zoeken naar schaliegas in behandeling.Eerst het onderzoek naar mogelijke milieugevaren afwachten.

   Voorlopig nog geen proefboringen schaliegas

   Het ministerie van Economische Zaken neemt de vergunningsaanvraag voor proefboringen naar schaliegas in midden Nederland voorlopig niet in behandeling. Het ministerie wacht op de resultaten van een lopend onderzoek naar mogelijk schadelijke gevolgen van de winning van het gas

  • Een premie van 229.000 euro die de gemeente heeft ontvangen van boorbedrijf Cuadrilla wordt voorlopig niet terugbetaald.

   Boxtel houdt optie schaliegasboring open

   1 reactie

   Burgemeester en wethouders van Boxtel houden er rekening mee dat in de toekomst tóch naar schaliegas kan worden geboord in de gemeente. Het college heeft mede daarom besloten om een premie van 229.000 euro die de gemeente heeft ontvangen van boorbedrijf Cuadrilla voorlopig niet terug te betalen. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

  • Middels een motie gaat de gemeenteraad van Boxtel zich maandagavond ´schaliegasvrij´ noemen.

   Boxtel ´schaliegasvrije gemeente´

   1 reactie

   Boxtel wordt maandagavond uitgeroepen tot schaliegasvrije gemeente. De coalitiepartijen dienen dan samen met de SP een motie in om zich uit te spreken tegen proefboringen. Dat zeggen de fracties van Balans, Combinatie 95, PvdA/GroenLinks en DPBL.

  • Als het onafhankelijke onderzoek in opdracht van minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) naar mogelijke risico's en gevolgen van boringen is afgerond, vraagt het Britse bedrijf Cuadrilla een nieuwe vergunning aan. Directeur Frank de Boer heeft dat dinsdagavond gezegd in Boxtel waar de gemeenteraad door het ministerie van EL&I werd geraadpleegd over de opzet van het onderzoek.

   Boorbedrijf wacht op schaliegasonderzoek

   Reageer

   Het Britse bedrijf Cuadrilla trekt het huidige verzoek om een tijdelijke ontheffing voor een proefboring naar schaliegas in Boxtel hoogstwaarschijnlijk in. Maar Boxtel blijft voor het bedrijf de beoogde locatie voor een van in totaal twee proefboringen in Brabant.

  • Iedereen wil een goed inkomen en een goede energievoorziening, maar staat op z'n achterste benen als activiteiten vlak bij zijn of haar huis plaatsvinden.

   Zorgen over 'Nimby'-mentaliteit

   8 reacties

   Het CDA maakt zich zorgen over de Nimby, oftewel 'not in my backyard'-trend in Nederland als het gaat om energievraagstukken. Iedereen wil een goed inkomen en een veilige en goede energievoorziening, maar staat op z'n achterste benen als activiteiten vlak bij zijn of haar huis plaatsvinden.

  • Boxtel kreeg van Quadrilla een ‘goodwillpremie’ van 150.000 euro. Juristen kijken wat daarmee moet gebeuren, nu vergunning voor een proefboring is vernietigd.

   Boxtel betreurt term 'goodwillpremie' schaliegas

   Het bedrijf dat in Boxtel een proefboring naar schaliegas wilde doen, gaf de gemeente een ‘goodwillpremie’ van 150.000 euro. Juristen onderzoeken wat daarmee moet gebeuren, nu de rechter de vergunning voor een proefboring heeft vernietigd.

  • De gemeente Boxtel gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over proefboringen naar schaliegas. De vergunning voor de proefboring moet opnieuw worden beoordeeld.

   Proefboringen Boxtel voorlopig van de baan

   Reageer

   De gemeente Boxtel gaat niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over proefboringen naar schaliegas. Dat wil zeggen dat de vergunning die het bedrijf Cuadrilla had ingediend opnieuw moet worden beoordeeld. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad dinsdagavond laten weten tijdens een extra raadsvergadering.

  • In Boxtel kan nog niet naar schaliegas worden geboord. De bestuursrechter bepaalde dat er geen tijdelijke ontheffing voor proefboringen gegeven had mogen worden

   Rechter verbiedt proefboring schaliegas Boxtel

   Reageer

   Voorlopig kan in de gemeente Boxtel niet naar schaliegas worden geboord. De bestuursrechter in Den Bosch bepaalde dinsdagmiddag dat de gemeente geen tijdelijke ontheffing had mogen verlenen om proefboringen mogelijk te maken.

  • We gebruiken in ons land steeds meer fossiele brandstoffen. Pijnlijke keuzes zijn nodig om na 2030 schone, betrouwbare en betaalbare energie te hebben.

   Politiek besluiteloos over energievraagstuk

   1 reactie

   In tegenstelling tot de algemene opvatting, gebruiken we in ons land steeds meer fossiele brandstoffen. Pijnlijke keuzes zijn nodig om na 2030 schone, betrouwbare en betaalbare energie te hebben. Maar de politiek schrikt te veel terug voor burgerverzet bij technologieën die een toekomstige energiecrisis kunnen voorkomen.

  • Bestaande regelgeving is goed genoeg om negatieve effecten van schaliegas winning op het milieu te voorkomen, de kans op verontreiniging van grondwater is klein

   Risico's schaliegaswinning 'verwaarloosbaar'

   3 reacties
   Bestaande Nederlandse regelgeving is robuust genoeg om negatieve effecten van winning van schaliegas op het milieu te voorkomen, als de beschermingsmaatregelen consequent opgevolgd worden. De kans op verontreiniging van het grondwater is ‘verwaarloosbaar klein’.
  • Op twee bewoners uit Boxtel na is het protest tegen de gasboring gestaakt. De gemeente verleende het bedrijf Cuadrilla een bouwvergunning voor de proefboring.

   Strijd tegen gasboring Boxtel lijkt gestreden

   3 reacties
   Terwijl het Brabantse dorp Haaren vorig weekeinde uitliep voor een manifestatie tegen de winning van schaliegas, lijkt het protest in Boxtel tegen een aanstaande proefboring verstomd. De meeste bewoners van de doodlopende weg die uitkomt op de boorlocatie hebben hun protest gestaakt. Alleen Natasja en Dirk van Oerle, die vrezen voor hun gezondheid en het woongenot in hun opgeknapte boerderij, zijn nog strijdvaardig.
  • Het college van burgemeester en wethouders van Haaren verwacht niet dat er in de gemeente ooit definitief naar schaliegas zal worden geboord. Volgens het college heeft de winning een te grote invloed op de natuurgebieden waarmee de gemeente is omringd. Dat blijkt uit stukken die de gemeente dinsdag heeft gepubliceerd. De lokale politiek sprak zich al eerder uit tegen de boring naar schaliegas.

   B & W Haaren: 'Geen definitieve gasboring'

   2 reacties
   Het college van burgemeester en wethouders van Haaren verwacht niet dat er in de gemeente ooit definitief naar schaliegas zal worden geboord. Volgens het college heeft de winning een te grote invloed op de natuurgebieden waarmee de gemeente is omringd. Dat blijkt uit stukken die de gemeente dinsdag heeft gepubliceerd. De lokale politiek sprak zich al eerder uit tegen de boring naar schaliegas.
  • Vewin, de koepel van drinkwaterbedrijven, vindt dat er alleen proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden als uit onderzoek blijkt dat het grondwater geen gevaar loopt. ‘Daarover hebben we nu onvoldoende informatie’, zegt woordvoerder Cees Verkerk van Vewin.

   Vewin: duidelijkheid over veiligheid schaliegasboringen

   1 reactie
   Vewin, de koepel van drinkwaterbedrijven, vindt dat er alleen proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden als uit onderzoek blijkt dat het grondwater geen gevaar loopt. ‘Daarover hebben we nu onvoldoende informatie’, zegt woordvoerder Cees Verkerk van Vewin.
  • Cuadrilla hoeft niet op medewerking van de lokale politiek te rekenen als er een bouwvergunning moet komen voor een proefboring naar schaliegas in Haaren.

   Haarense politiek verzet zich tegen proefboring

   2 reacties
   Het Britse bedrijfje Cuadrilla hoeft niet op medewerking van de lokale politiek te rekenen als er een bouwvergunning moet komen voor een proefboring naar schaliegas in Haaren (Noord-Brabant). Het college van de gemeente Haaren heeft officieel nog geen standpunt omdat de bouwvergunning nog niet is aangevraagd, maar de beide coalitiepartijen VVD en Samenwerking ’95 laten geen enkele twijfel bestaan.
  • Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) ziet vooralsnog geen reden om een proefboring naar schaliegas tegen te houden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij woensdag dat in ons land ruime kennis en ervaring aanwezig is met het boren naar gas en de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd is.

   Verhagen: doorgaan met proefboring schaliegas

   Reageer
   Minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) ziet vooralsnog geen reden om een proefboring naar schaliegas tegen te houden. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij woensdag dat in ons land ruime kennis en ervaring aanwezig is met het boren naar gas en de veiligheid voor mens en milieu gewaarborgd is.
  • De provincie Noord-Brabant heeft in 2009 een kans laten schieten om haar mening te geven over een proefboring naar schaliegas.

   Brabant liet kans liggen voor bezwaar proefboring

   Reageer
   De provincie Noord-Brabant heeft in 2009 een kans laten schieten om haar mening te geven over een proefboring naar schaliegas. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft dat dinsdag erkend op vragen van de VVD in de Provinciale Staten.
  • Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen dat minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) nog probeert proefboringen naar schaliegas te voorkomen, zolang er nog onduidelijkheid is over de risico’s en de gevolgen voor het milieu. Ook nieuwe opsporingsvergunningen moeten niet meer worden afgegeven, bepleit de provincie in een brief aan de minister en aan de Tweede Kamer.

   Noord-Brabant wil opschorting proefboringen

   Reageer
   Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen dat minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) nog probeert proefboringen naar schaliegas te voorkomen, zolang er nog onduidelijkheid is over de risico’s en de gevolgen voor het milieu. Ook nieuwe opsporingsvergunningen moeten niet meer worden afgegeven, bepleit de provincie in een brief aan de minister en aan de Tweede Kamer.
  • De gemeente Boxtel, die al een bouwvergunning heeft gegeven voor een proefboring naar schaliegas op gemeentegrond, wil nog een onafhankelijk onderzoek naar de risico's. Het verzoek om een extra onderzoek is neergelegd bij het Britse bedrijf Cuadrilla, dat de proefboring gaat uitvoeren, en bij het ministerie van Economische Zaken.

   Boxtel wil onderzoek naar risico's gasboring

   Reageer
   De gemeente Boxtel, die al een bouwvergunning heeft gegeven voor een proefboring naar schaliegas op gemeentegrond, wil nog een onafhankelijk onderzoek naar de risico's. Het verzoek om een extra onderzoek is neergelegd bij het Britse bedrijf Cuadrilla, dat de proefboring gaat uitvoeren, en bij het ministerie van Economische Zaken.
  • Het Britse bedrijf Cuadrilla, dat in Brabant wil gaan boren naar schaliegas, heeft communicatiebureau Van Luyken in de arm genomen om ‘de juiste informatie’ te verspreiden.

   Britten maken Brabantse geesten rijp voor schaliegas

   2 reacties
   Het Britse bedrijf Cuadrilla, dat in Brabant wil gaan boren naar schaliegas, heeft communicatiebureau Van Luyken in de arm genomen om ‘de juiste informatie’ te verspreiden. Volgens adviseur Hans Weijel van Van Luyken hebben tegenstanders van de boringen, waaronder Brabant Water en Provinciale Staten, een informatieachterstand en wordt er veel foute informatie verspreid.
  • De meerderheid van PS Brabant heeft ernstige bedenkingen bij proefboringen naar schaliegas in Boxtel en Haaren. De risico’s dienen in beeld te worden gebracht.

   PS Brabant ongerust om gasboringen

   Reageer
   Een ruime meerderheid van Provinciale Staten in Brabant heeft ernstige bedenkingen bij proefboringen naar schaliegas in de provincie.
  • Drinkwaterbedrijf Brabant Water zal zich verzetten tegen mogelijke proefboringen naar schaliegas als er niet meer duidelijkheid komt over de gevolgen voor het drinkwater. Dat liet de directeur van het waterbedrijf, Guiljo van Nuland, dinsdag weten.

   Brabant Water vreest proefboring

   1 reactie
   Drinkwaterbedrijf Brabant Water zal zich verzetten tegen mogelijke proefboringen naar schaliegas als er niet meer duidelijkheid komt over de gevolgen voor het drinkwater. Dat liet de directeur van het waterbedrijf, Guiljo van Nuland, dinsdag weten.
  • Een gemeentewoordvoerder heeft dat maandag gemeld nadat de beroepstermijn afgelopen vrijdag was gesloten. Het was maandag nog niet volledig duidelijk wie precies officieel bezwaar maakt tegen het plan. Wel staat vast dat de Rabobank beroep heeft ingesteld.

   Bezwaren tegen proefboring schaliegas Boxtel

   3 reacties
   De gemeente Boxtel heeft meerdere bezwaren ontvangen tegen de bouwvergunning die is verleend voor een proefboring naar schaliegas. Een gemeentewoordvoerder heeft dat maandag gemeld nadat de beroepstermijn afgelopen vrijdag was gesloten. Het was maandag nog niet volledig duidelijk wie precies officieel bezwaar maakt tegen het plan. Wel staat vast dat de Rabobank beroep heeft ingesteld.

  Opinie  Opinie

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Interview burgemeester René Verhulst
- Controlesystemen eenvoudig te hacken
- Gezondheidskloof vraagt om
   'beleid via de band'
- Essay: de waarde van de reclassering
- Ellen van Selm reageert op Geert Mak
- Personeelszaken in coronatijd
- De digitale gemeente is er al
    ... in Estland
- Special Energietransitie

 

Lees Binnenlands Bestuur hier online