of 64120 LinkedIn

Dossier: Omgevingsdiensten en Wabo

Alle informatie rondom de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze wet regelt de omgevingsvergunning: de geintegreerde vergunning voor bouwen, ruimte

Per oktober 2010 zou de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden ingevoerd. Door vertraging is dit nog steeds niet het geval. Deze wet regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die moet leiden tot minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers, kortere procedures en betere dienstverlening.

  Nieuws  Nieuws

  • De provincie Overijssel krijgt twee netwerk-RUD's, de regionale diensten die zorg gaan dragen voor het uitvoeren van het omgevingsrecht.

   Overijssel krijgt twee netwerk-RUD's

   De provincie Overijssel krijgt twee netwerk-RUD's, de regionale diensten die zorg gaan dragen voor het uitvoeren van het omgevingsrecht. Staatssecretaris Atsma heeft groen licht gegeven.

  • Ruim een jaar na de invoering werkt de Wabo weliswaar goed bij eenvoudige aanvragen, maar bij meer complexe aanvragen faalt de wet.

   Wabo faalt bij complexe aanvragen

   Ruim een jaar na de invoering werkt de nieuwe omgevingswet Wabo niet naar behoren. Met name bij complexe vergunningaanvragen is de besluitvorming traag en niet integraal en ontbreekt het bij ambtenaren nog dikwijls aan de benodigde deskundigheid. 

  • Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) dreigt onwillige gemeenten in het uiterste geval bevoegdheden te ontnemen als ze niet meewerken aan de vorming van zogeheten Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) in hun provincie. Dat schrijft Atsma vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

   Rud's: Atsma dreigt met ontnemen bevoegdheden

   3 reacties
   Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) dreigt onwillige gemeenten in het uiterste geval bevoegdheden te ontnemen als ze niet meewerken aan de vorming van zogeheten Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) in hun provincie. Dat schrijft Atsma vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.
  • Het omgevingsrecht moet fundamenteel op de schop, vindt Frans Tonnaer, hoogleraar aan de Open Universiteit. ‘Gemeenten moeten veel meer vrijheid krijgen. Er valt een wereld te winnen.’

   Revolutie bepleit in omgevingsrecht

   Het omgevingsrecht moet fundamenteel op de schop, vindt Frans Tonnaer, hoogleraar aan de Open Universiteit. ‘Gemeenten moeten veel meer vrijheid krijgen. Er valt een wereld te winnen.’

  • Veel gemeenten slagen er niet in om aanvragen voor omgevingsvergunningen op tijd af te wikkelen.

   Gemeenten te laat met Omgevingsvergunning

   Veel gemeenten slagen er niet in om aanvragen voor omgevingsvergunningen op tijd af te wikkelen. Kap-, sloop- en bouwwerkzaamhedenen kunnen daardoor worden uitgevoerd zonder dat de aanvraag inhoudelijk is beoordeeld, en zonder aanvullende voorwaarden.

  • De vorming van omgevingsdiensten loopt in sommige regio’s op rolletjes. Tegelijkertijd wordt elders nauwelijks of geen vooruitgang geboekt.

   Koplopers en klaplopers

   De vorming van omgevingsdiensten loopt in sommige regio’s op rolletjes. Tegelijkertijd wordt elders nauwelijks of geen vooruitgang geboekt.

  • De gemeente Den Haag weigert verder te praten over de vorming van een omgevingsdienst zolang het kabinet een aangekondigde bezuiniging niet terugdraait. Ook in Flevoland trappen gemeenten om financiële redenen op de rem.

   Veel ruzie over omgevingsdienst

   De gemeente Den Haag weigert verder te praten over de vorming van een omgevingsdienst zolang het kabinet een aangekondigde bezuiniging niet terugdraait. Ook in Flevoland trappen gemeenten om financiële redenen op de rem.
  • In een deze week verstuurde brief aan de provinciebesturen schrijft Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu, CDA) dat alleen in Zuid-Holland en Gelderland ‘duidelijke stappen voorwaarts’ zijn gezet. In de meeste van de tien overige provincies is volgens de staatssecretaris sprake van ‘een stap achterwaarts’ of ‘stilstand in het proces’.

   Atsma dreigt in te grijpen bij omgevingsdiensten

   Het geduld van staatssecretaris Atsma is op: als op 30 juni onvoldoende zicht is op regionale samenwerking bij de milieuhandhaving, grijpt het kabinet in. Atsma stoort zich aan ‘de vrijblijvendheid waarmee de bestuurslagen samenwerken’.
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest verdere vertraging bij de vorming van omgevingsdiensten. Een door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 100 miljoen euro vormt volgens de gemeentekoepel ‘een serieuze bedreiging’.

   Nieuwe vertraging omgevingsdiensten dreigt

   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest verdere vertraging bij de vorming van omgevingsdiensten. Een door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 100 miljoen euro vormt volgens de gemeentekoepel ‘een serieuze bedreiging’.
  • Gemeenten die problemen hebben met de implementatie van de Wabo kunnen nog tot halverwege 2011 nazorg krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Geconstateerde knelpunten liggen vooral op het gebied van de ICT en de financiering, bleek onlangs uit een onderzoek van Telengy.

   Gemeenten krijgen Wabo-nazorg

   Reageer
   Gemeenten die problemen hebben met de implementatie van de Wabo kunnen nog tot halverwege 2011 nazorg krijgen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Geconstateerde knelpunten liggen vooral op het gebied van de ICT en de financiering, bleek onlangs uit een onderzoek van Telengy.
  • Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een mobiele applicatie voor iPhone en iPad ontwikkeld waarmee snel is te controleren of er een vergunning nodig is voor de geplande dakkapel, aanbouw of schuur.

   Bouwvergunningcheck nu op iPhone

   Reageer
   Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een mobiele applicatie voor iPhone en iPad ontwikkeld waarmee snel is te controleren of er een vergunning nodig is voor de geplande dakkapel, aanbouw of schuur.
  • De invoering van de Wabo per 1 oktober betekende voor de gemeenten veel werk en sommigen zijn er nog steeds niet klaar mee, concludeert aviesbureau Telengy uit een onderzoek. ICT is de grootste kopzorg gebleken.

   Wabo blijkt grote ICT-zorg

   Reageer
   De invoering van de Wabo per 1 oktober betekende voor de gemeenten veel werk en sommigen zijn er nog steeds niet klaar mee, concludeert aviesbureau Telengy uit een onderzoek. ICT is de grootste kopzorg gebleken.
  • Het Omgevingsloket online (OLO) is klaar om daadwerkelijk in gebruik te worden genomen, meldt het ministerie van VROM. Op 1 oktober, tegelijk met de inwerkingtreding van de Wabo, gaat de website 'live'.

   Omgevingsloket online klaar voor gebruik

   Reageer
   Het Omgevingsloket online (OLO) is klaar om daadwerkelijk in gebruik te worden genomen, meldt het ministerie van VROM. Op 1 oktober, tegelijk met de inwerkingtreding van de Wabo, gaat de website 'live'.
  • De gemeente Voorschoten komt wederom als duurste uit de bus in het jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) naar de tarieven voor bouwleges. Voorschoten vraagt 635 euro voor een vergunning voor een dakkapel, terwijl Leiden maar 35 euro vraagt.

   Voorschoten: alle kosten in leges doorbelast

   2 reacties
   De gemeente Voorschoten komt wederom als duurste uit de bus in het jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) naar de tarieven voor bouwleges. Voorschoten vraagt 635 euro voor een vergunning voor een dakkapel, terwijl Leiden maar 35 euro vraagt.
  • De VNG roept gemeenten op om op volle kracht door te gaan met de vorming van omgevingsdiensten. ‘Pak zelf de regie!’, zegt bestuurslid Henk Aalderink.

   ‘Zélf aan de slag met omgevingsdienst’

   Boudewijn Warbroek 4 reacties
   De VNG roept gemeenten op om op volle kracht door te gaan met de vorming van omgevingsdiensten. ‘Pak zelf de regie!’, zegt bestuurslid Henk Aalderink.
  • Wabo voor derde keer uitgesteld

   Boudewijn Warbroek Reageer
   De VNG heeft er alle vertrouwen in dat de Wabo op een goede manier kan worden ingevoerd. Nu de wet per 1 oktober van kracht wordt in plaats van op 1 juli, hebben gemeenten extra tijd voor de voorbereiding.
  • Invoering van de Wabo wordt definitief uitgesteld tot 1 oktober. Dat heeft minister Huizinga dinsdagavond besloten in overleg met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen.

   Uitstel Wabo tot 1 oktober

   5 reacties
   Invoering van de Wabo wordt definitief uitgesteld tot 1 oktober. Dat heeft minister Huizinga dinsdagavond besloten in overleg met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen.
  • Gemeenten moeten vergunningaanvragen na invoering van de Wabo deels handmatig blijven verwerken. De ict is niet geschikt om gegevens uit een elektronisch ingediende aanvraag te importeren naar gemeentelijke softwaresystemen.

   Uitgestelde Wabo blijft handwerk

   Boudewijn Warbroek 6 reacties
   Gemeenten moeten vergunningaanvragen na invoering van de Wabo deels handmatig blijven verwerken. De ict is niet geschikt om gegevens uit een elektronisch ingediende aanvraag te importeren naar gemeentelijke softwaresystemen.
  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dringt er op aan de Wabo pas op 1 oktober in te voeren. Het ministerie van VROM vindt het ‘niet chic’ dat de koepelorganisatie dit naar buiten brengt zonder eerst met de minister te hebben gesproken.

   VNG wil uitstel Wabo

   10 reacties
   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dringt er op aan de Wabo pas op 1 oktober in te voeren. Het ministerie van VROM vindt het ‘niet chic’ dat de koepelorganisatie dit naar buiten brengt zonder eerst met de minister te hebben gesproken.
  • VNG en IPO testen momenteel een nieuwe versie van het Omgevingsloket Online (OLO), de ICT-pijler onder de Wabo die op 1 juli in werking moet treden. Deze versie, waarin een aantal stevige aanpassingen zijn doorgevoerd, is de beoogde definitieve versie bij invoering op 1 juli. 

   Nieuwe versie Omgevingsloket kan meer

   1 reactie

   VNG en IPO testen momenteel een nieuwe versie van het Omgevingsloket Online (OLO), de ICT-pijler onder de Wabo die op 1 juli in werking moet treden. Deze versie, waarin een aantal stevige aanpassingen zijn doorgevoerd, is de beoogde definitieve versie bij invoering op 1 juli.

    

  • Gemeenten, provincies en Rijk houden vast aan de vorming van omgevingsdiensten per 1 januari 2012. Op een ambtelijke werkconferentie is vorige week afgesproken door te gaan op de ingeslagen weg.

   Ambtenaren willen door met omgevingsdiensten

   Boudewijn Warbroek 4 reacties
   Gemeenten, provincies en Rijk houden vast aan de vorming van omgevingsdiensten per 1 januari 2012. Op een ambtelijke werkconferentie is vorige week afgesproken door te gaan op de ingeslagen weg.
  • Demissionair VROM-minister Tineke Huizinga hoopt nog steeds dat de Wabo op 1 juli kan worden ingevoerd: ‘Daar moeten we nu met z’n allen aan werken.’

   Huizinga houdt vast aan Wabo per 1 juli

   Boudewijn Warbroek 5 reacties
   Demissionair VROM-minister Tineke Huizinga hoopt nog steeds dat de Wabo op 1 juli kan worden ingevoerd: ‘Daar moeten we nu met z’n allen aan werken.’
  • De Eerste Kamer is dinsdagmiddag in overgrote meerderheid akkoord gegaan met de invoering van de Wabo. Of de wet op 1 juli kan worden ingevoerd, zoals het kabinet wil, is afhankelijk van de vraag of de ict tijdig op orde is.

   Eerste Kamer akkoord met Wabo

   8 reacties
   De Eerste Kamer is dinsdagmiddag in overgrote meerderheid akkoord gegaan met de invoering van de Wabo. Of de wet op 1 juli kan worden ingevoerd, zoals het kabinet wil, is afhankelijk van de vraag of de ict tijdig op orde is.
  • De Eerste Kamer eist dat gemeenten in vrijheid kunnen beslissen over deelname aan regionale omgevingsdiensten. Hiermee lijkt de bodem onder deze uitvoeringsorganisaties te worden weggeslagen.

   Omgevingsdiensten op de helling

   Boudewijn Warbroek 1 reactie
   De Eerste Kamer eist dat gemeenten in vrijheid kunnen beslissen over deelname aan regionale omgevingsdiensten. Hiermee lijkt de bodem onder deze uitvoeringsorganisaties te worden weggeslagen.
  • Invoeringsdatum wabo onzeker

   Boudewijn Warbroek Reageer
   Het is nog maar de vraag of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 juli aanstaande kan worden ingevoerd. Demissionair VROM-minister Huizinga houdt vooralsnog vast aan deze datum, maar dit lijkt welhaast tegen beter weten in.
  • De Eerste Kamer eist dat gemeenten in vrijheid kunnen beslissen over eventuele deelname aan regionale omgevingsdiensten. Hiermee lijkt de bodem onder deze uitvoeringsorganisaties te worden weggeslagen.

   Omgevingsdiensten op de helling

   1 reactie
   De Eerste Kamer eist dat gemeenten in vrijheid kunnen beslissen over eventuele deelname aan regionale omgevingsdiensten. Hiermee lijkt de bodem onder deze uitvoeringsorganisaties te worden weggeslagen.
  • De ICT-aspecten van de Wabo zijn voor gemeenten reden om invoering van de Wabo per 1 juli 2010 onverantwoord te achten, stelt de VNG, die minister Huizinga (VROM) om maatregelen heeft gevraagd. 

   VNG: Omgevingsloket Online niet goed genoeg

   5 reacties

   De ICT-aspecten van de Wabo zijn voor gemeenten reden om invoering van de Wabo per 1 juli 2010 onverantwoord te achten, stelt de VNG, die minister Huizinga (VROM) om maatregelen heeft gevraagd.

    

  • Cramer eist heldere rekensom leges

   Boudewijn Warbroek 1 reactie
   Gemeenten, provincies en het Rijk moeten inzichtelijk maken welke kosten aan de nieuwe omgevingsvergunning worden toegerekend. Maar er komt geen uniform tarief.
  • Dertig omgevingsdiensten in de maak

   Boudewijn Warbroek 2 reacties
   Provincies en gemeenten zijn in gesprek over de oprichting van ongeveer 30 omgevingsdiensten. Dat zijn er vijf meer dan het kabinet had gehoopt.
  • Vrom belooft betere Wabo-opleiding

   Boudewijn Warbroek Reageer
   Docenten die opleidingen geven over de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) hebben extra trainingen gekregen. Het ministerie van Vrom wil zo tegemoetkomen aan aanzwellende kritiek.
  • Omgevingsdiensten in het zonnetje

   Boudewijn Warbroek 1 reactie
   Een groep ‘ambassadeurs’ gaat komende tijd de boer op om omgevingsdiensten op positief onder de aandacht te brengen.
  • Als zich ooit een ramp voordoet op het Noordzeekanaal, zullen wellicht ‘alle’ bestuurders in dat gebied het veld moeten ruimen.

Dit zei burgemeester Job Cohen van de gemeente Amsterdam woensdag tijdens een door Deloitte georganiseerd congres over omgevingsdiensten.

   Cohen: bestuurders weg bij ramp Noordzeekanaal

   Reageer
   Als zich ooit een ramp voordoet op het Noordzeekanaal, zullen wellicht ‘alle’ bestuurders in dat gebied het veld moeten ruimen.
   Dit zei burgemeester Job Cohen van de gemeente Amsterdam woensdag tijdens een door Deloitte georganiseerd congres over omgevingsdiensten.
  • VNG steunt kritiek op omgevingsdiensten

   Boudewijn Warbroek 13 reacties
   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) denkt dat de besluitvorming over de oprichting van regionale omgevingsdiensten vertraging oploopt.
  • Secretarissen kraken omgevingsdiensten

   Boudewijn Warbroek Reageer
   De Vereniging van Gemeentesecretarissen doet een klemmend beroep op het kabinet: stop met de invoering van omgevingsdiensten.
  • Uitstel Wet omgevingsrecht was onvermijdelijk

   Boudewijn Warbroek Reageer
   Opnieuw moest minister Cramer (Vrom, PvdA) deze week besluiten om de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uit te stellen. Het was de tweede keer in anderhalf jaar tijd. Voor ingewijden kwam deze stap echter niet meer als een verrassing.
  • De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt op zijn vroegst in het voorjaar van 2010 ingevoerd. Dit heeft minister Cramer (Vrom, PvdA) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

   Cramer stelt invoering Wabo uit

   5 reacties
   De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) wordt op zijn vroegst in het voorjaar van 2010 ingevoerd. Dit heeft minister Cramer (Vrom, PvdA) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
  • Het is de vraag of de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) op 1 januari 2010 kan worden ingevoerd. De benodigde ICT is nog niet klaar. Zonder deugdelijke software kan de nieuwe omgevingsvergunning niet worden aangevraagd of verstrekt.

   Invoeringsdatum Wabo onder druk

   Boudewijn Warbroek 1 reactie
   Het is de vraag of de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) op 1 januari 2010 kan worden ingevoerd. De benodigde ICT is nog niet klaar. Zonder deugdelijke software kan de nieuwe omgevingsvergunning niet worden aangevraagd of verstrekt.
  • Gemeenten zien hun inkomsten uit bouwleges met tientallen procenten dalen. Het aantal bouwplannen is in de eerste helft van 2009 met minstens een kwart verminderd.

   Minder bouwplannen, minder inkomsten

   Hans Bekkers 1 reactie
   Gemeenten zien hun inkomsten uit bouwleges met tientallen procenten dalen. Het aantal bouwplannen is in de eerste helft van 2009 met minstens een kwart verminderd.
  • 25 regionale omgevingsdiensten in 2012

   Boudewijn Warbroek Reageer
   Gemeenten brengen uitsluitend ‘complexe’ milieutaken onder bij nieuwe uitvoeringsorganisaties. Provincies gaan veel verder en staan ook bevoegdheden af.
  • Cramer akkoord met gemeenten over omgevingsdiensten

   Reageer
   Gemeenten en provincies hebben een akkoord bereikt met het kabinet over de komst van zogenoemde regionale omgevingsdiensten. Deze diensten zullen de vergunningverlening, het toezicht en de controle op de VROM-regels deels op zich nemen.
  • Waterschappen geloven niet in Wabo per 1 januari

   Reageer
   De Unie van Waterschappen heeft zo zijn twijfels of de Wabo wel op 1 januari 2010 kan worden ingevoerd. IPO gaat er van uit dat het lukt, VNG wacht op een definitief akkoord.
  • ‘Kostenbesparing door omgevingsdienst’

   Boudewijn Warbroek Reageer
   Volgens onderzoek Deloitte kan samenwerken bij toezicht, handhaving en vergunningverlening gemeenten en provincies geld opleveren.
  • Nieuwe waterkrachtcentrale in Rijn

   Hans Bekkers 3 reacties
   Waterschap Rivierenland wil bij Driel een nieuwe waterkrachtcentrale bouwen in de Rijn. De centrale kan zevenduizend huishoudens van stroom voorzien.
  • Discussie omgevingsdiensten terug bij af

   1 reactie
   De discussie over omgevingsdiensten laait weer op. Gemeenten en provincies zijn er niet in geslaagd een gezamenlijk advies uit te brengen aan het kabinet. Met name de overdracht van bevoegdheden rond de milieuvergunning is een twistpunt.
  • VNG en IPO ruziën over milieuvergunning

   Boudewijn Warbroek Reageer
   De discussie over omgevingsdiensten is terug bij af door het uitblijven van een gezamenlijk standpunt van gemeenten en provincies.
  • Verplichte omgevingsdienst vervalt

   Boudewijn Warbroek 7 reacties
   Verplichte deelname aan regionale diensten maakt plaats voor kwaliteitseisen. Minister Cramer heeft ‘vertrouwen’ in IPO en VNG.
  • Toekomst concernloket Gasunie onzeker

   Boudewijn Warbroek 1 reactie
   Gemeenten en provincies weigeren financiering van concernloket van het rijk over te nemen. ‘Niemand is geholpen met een oerwoud aan loketten.
  • Omgevingsloket doorstaat vuurproef

   Boudewijn Warbroek Reageer
   Leidschendam-Voorburg gaat als eerste gemeente proefdraaien met een digitaal omgevingsloket. ‘Het wordt een oefenjaar: al doende leert men.’
  • KvK Den Haag roept gemeenten op tot actie

   Reageer
   De Kamer van Koophandel Den Haag roept lokale overheden op de vergunningverlening te versnellen en geplande investeringen eerder te doen. Dit om ondernemers tegemoet te komen in hun strijd tegen de gevolgen van de kredietcrisis.
  • Verwarring rond omgevingsdiensten compleet

   Boudewijn Warbroek Reageer
   Minister Jacqueline Cramer (Vrom, PvdA) heeft veel gemeenten tegen zich in het harnas gejaagd met haar voorstel voor de oprichting van 25 omgevingsdiensten. Maar er lijkt steeds minder van haar oorspronkelijke plannen over te blijven.
  • Inspecties te goedgelovig

   Reageer
   Vertrouwen als sleutelbegrip in het moderne toezicht door Rijksinspecties is verkeerd, vindt de Delftse hoogleraar toezicht Ferdinand Mertens.
  • Herkansing voor omgevingsdiensten

   2 reacties
   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is bereid om opnieuw met minister Cramer in gesprek te gaan over de oprichting van omgevingsdiensten. Aanleiding is het feit dat de minister niet langer vasthoudt aan het ‘eindbeeld’ van 25 diensten.
  • Gemeentesecretarissen tegen omgevingsdiensten

   6 reacties
   Het verzet tegen de invoering van regionale omgevingsdiensten neemt hand over hand toe. Na de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wijst nu ook de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS)  de plannen af.
  • VNG wil uitstel omgevingsdiensten

   3 reacties
   De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) stuurt aan op uitstel van de omgevingsdiensten. Invoering in 2011, zoals minister Cramer (Vrom, PvdA) wil, is volgens de gemeentekoepel onhaalbaar.
  • Senaat voor Wabo, tegen omgevingsdiensten

   Reageer
   De Eerste Kamer is tegen de verplichte invoering van regionale omgevingsdiensten. Tegelijkertijd lijkt de senaat inmiddels te kunnen instemmen met de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).
  • Eindbod Cramer: 40 miljoen voor Wabo

   Reageer

   Gemeenten kunnen maximaal 40 miljoen euro tegemoet zien voor invoering van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

  • Verzet tegen voorstel omgevingsdiensten

   Boudewijn Warbroek 1 reactie
   Het kabinetsvoornemen om ‘ongeveer’ 25 regionale omgevingsdiensten op te richten, stuit op felle tegenstand bij gemeenten. Grote gemeenten willen zelfstandig blijven werken.
  • Cramer steunt komst omgevingsdiensten

   Boudewijn Warbroek Reageer
   De Vereniging Directeuren Publiekszaken roept gemeenten en het rijk op om hun financieel geschil over de invoering van de Wabo bij te leggen. ‘Er mag van gemeenten worden gevraagd om zelf te investeren.’
  • Bedrijfsleven boos over uitstel Wabo

   Camiel Donicie Reageer
   Koepelorganisaties uit het bedrijfsleven zijn ‘verbijsterd’ en ‘meer dan teleurgesteld’ over het uitstel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) tot 1 januari 2010.
  • Gemeenten verwerpen advies commissie-Mans

   Reageer

   Gemeenten zien niets in het idee van de commissie-Mans om de controle op milieuregels drastisch om te gooien. Het voorstel om in de huidige VROM-wetgeving voor lokale overheden te snijden en daar een reorganisatie teweeg te brengen, is 'een verkeerde oplossing voor een complex probleem'.

  • ‘Toezicht uit handen van gemeenten’

   Boudewijn Warbroek Reageer
   De handhaving in Nederland is sterk versnipperd. Om het toezicht effectiever te maken moet de uitvoering in handen komen van 25 sterke regionale diensten.
  • Cramer stelt Wabo uit tot 2010

   Boudewijn Warbroek Reageer
   De Wabo wordt ingevoerd in januari 2010, in plaats van in 2009. Minister Cramer en de VNG kunnen het niet eens worden over de financiële kant van de wet.
  • Cramer blij met voorstel omgevingsdiensten

   Reageer
   Minister Jacqueline Cramer (Vrom) is positief over het voorstel om de VROM-handhaving onder te brengen bij 25 regionale omgevingsdiensten. Wel is eerst afstemming nodig met gemeenten (VNG), provincies (IPO) en waterschappen.
  • VNG heroverweegt steun aan Wabo

   Boudewijn Warbroek Reageer
   De VNG is bang dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) leidt tot te veel ‘bestuurlijke spaghetti’, overbodige rompslomp en meer fouten.
  • Forse vertraging dreigt voor Wabo

   Boudewijn Warbroek Reageer
   De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) stuit op fundamentele kritiek in de senaat. De omgevingsvergunning zou strijdig zijn met de grondwet. De minister moet een alternatief model onderzoeken.
  • Omgevingsvergunning vergt grondige voorbereiding van gemeenten

   Elske Koopman Reageer
   Over een jaar treedt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Ondanks herhaald uitstellen en bijstellen blijft de twijfel over het nut van deze wet groot. 'Het doel is zoveel mogelijk tegelijk aan te vragen.'

  Achtergrond  Achtergrond

  • Snijden in ruimtelijke kennis

   Door de bouwcrisis zijn planologen en stedenbouwkundigen nog schaarser geworden op de gemeentehuizen dan ze al waren. Een ronde langs elf gemeenten: geen paniek, wel ontslagen.
  • Het regent regels

   Henk Bouwmans Reageer
   Minder wet- en regelgeving moet het werk in de gemeentehuizen slagvaardiger en eenvoudiger maken. Jan Fraanje, gemeentesecretaris in Boxtel, maakt de balans op: ‘Het gaat drie stappen vooruit en dan één stap terug.’
  • Véértig vergunningen voor een sapje

   Jos Moerkamp 1 reactie
   De horecawetgeving is zo complex dat het voor startende horecaondernemers nauwelijks mogelijk is aan alle regels te voldoen. Liefst zes ministeries leggen de horeca soms tegenstrijdige regels op. Twee Amsterdamse ambtenaren trachten de administratieve kluwen te ontwarren.
  • Kwakkelende eerste helft

   Boudewijn Warbroek Reageer

   Het kabinet worstelt halverwege de rit met een ernstige recessie. Wat is er terechtgekomen van de leus ‘Samen werken, Samen leven’? Worden de doelstellingen gehaald? Binnenlands Bestuur houdt de voornemens tegen het licht.

    

  • ‘Ziel verdwijnt uit het lokaal bestuur’

   Henk Bouwmans Reageer
   Politie, brandweer, milieu- en omgevingsdiensten, straks de maatschappelijke zorg. Steeds meer gemeentelijke taken worden in regionaal verband uitgevoerd. Het lokaal bestuur dreigt een lege huls te worden, vreest Anne Doornbos. Een hartenkreet van een echte gemeenteman.
  • Toezicht ten dienste van de burger

   Henk Bouwmans Reageer
   In een serie artikelen over toezicht onderzocht Binnenlands Bestuur hoe de inspectiediensten te werk gaan. Tot besluit geeft Ferdinand Mertens, dé autoriteit op dit gebied, zijn oordeel. ‘Gezag verkrijg je door afstand en kennis van zaken.’
  • Minder inspecties, beter inspecteren

   Henk Bouwmans Reageer
   De soms minutieuze controles van de talrijke inspectiediensten zijn een doorn in het oog van burgers, bedrijven en overheden. De diensten moeten beter en vooral ook efficiënter gaan controleren. Ze werken aan modern toezicht dat is gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen. De praktijk is taai.
  • RO-ambtenaren uitverkocht

   Boudewijn Warbroek Reageer
   Het lukt gemeenten amper nog om ambtenaren ruimtelijke ordening te behouden of aan te trekken. Gevolg is dat plannen en aanvragen steeds langer blijven liggen. ‘Alles wordt weggekocht door bureaus.’

  Opinie  Opinie

  • Digitale Wabo is geen ramp

   Column 2 reacties

    In de beeldvorming over de digitalisering van de Wabo lijkt het alsof de invoering van de wet afstevent op een ramp. Het tegendeel is het geval.

  • Het nieuwe uitstel van de Wabo kan leiden tot maar één conclusie: de gevolgen én de complexiteit van de invoering van de wet zijn door alle betrokkenen onderschat. Het is moeilijk te begrijpen dat in juni 2010, 4 weken voor de tot begin deze week beoogde invoeringsdatum van 1 juli, moet worden vastgesteld dat de nieuw ontworpen ICT-voorziening volgens betrokkenen niet vlekkeloos functioneert.

   Gevolgen wabo onderschat

   Boudewijn Warbroek 3 reacties
   Het nieuwe uitstel van de Wabo kan leiden tot maar één conclusie: de gevolgen én de complexiteit van de invoering van de wet zijn door alle betrokkenen onderschat. Het is moeilijk te begrijpen dat in juni 2010, 4 weken voor de tot begin deze week beoogde invoeringsdatum van 1 juli, moet worden vastgesteld dat de nieuw ontworpen ICT-voorziening volgens betrokkenen niet vlekkeloos functioneert.
  • Het verminderen van de regeldruk voor burgers en bedrijven is een van de hoofddoelstellingen van het kabinet. Iedereen kan dit alleen maar toejuichen. Maar soms slaan bewindslieden door in hun dereguleringsdrift.

   Tegenstrijdige regels

   Commentaar Boudewijn Warbroek 3 reacties
   Het verminderen van de regeldruk voor burgers en bedrijven is een van de hoofddoelstellingen van het kabinet. Iedereen kan dit alleen maar toejuichen. Maar soms slaan bewindslieden door in hun dereguleringsdrift.
  • See you in court

   De grootste nederlaag van de gemeenten in 2008 was in het hoger beroep over het afschaffen van de onroerendezaakbelasting voor woningeigenaren. Het kabinet Balkenende- III schafte die belasting af per 1 januari 2006.
  • ‘Wrange bijsmaak’ over kosten Wabo

   Commentaar Boudewijn Warbroek Reageer
   Het VNG-bestuur verwijt minister Cramer dat zij afspraken niet nakomt. ‘We zijn verrast over de hardheid waarmee het kabinet dit speelt.’
  • Handhaving moet beter

   Commentaar Boudewijn Warbroek Reageer
   Door toedoen van de Eerste Kamer lijkt de verplichting van regionale omgevingsdiensten van tafel. Veel gemeenten en ook de VNG halen opgelucht adem. Maar hiermee is de discussie over de kwaliteit van de handhaving nog lang niet beslecht.
  • Dure Wabo

   Commentaar Reageer
   Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wil het kabinet 25 vergunningenstelsels samenvoegen tot één uniforme regeling. De burger krijgt daar wel de rekening voor gepresenteerd.

  Partnernieuws  Partnernieuws

  • Onderzoek formatie Omgevingsdienst Utrecht (RUD Utrecht 2.0)

   Reageer

   Antea Group onderzoekt formatie Omgevingsdienst Utrecht (RUD Utrecht 2.0)

   Op 8 januari is door elf gemeenten en de provincie Utrecht het samenwerkingsverband RUD Utrecht 2.0 opgericht. Het samenwerkingsverband richt zich op de uitvoering van de opgedragen taken betreffende gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Nieuwegein, Soest, Utrecht en Woudenberg. Rond 1 juli 2014 wordt de operationele start van RUD 2.0 gerealiseerd.

  • Voortzetting jurisprudentie toverformule onder Wabo

   Reageer

    

   AfbeeldingHierbij maken wij u attent op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 27 november 2013 (ECLI:NL:RVS:2013:2126, zaaknummer: 201300786/1/A1). In deze zaak is de vraag aan de orde of de jurisprudentie van de Afdeling over de toverformule van toepassing is op een besluit omtrent verlening van een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onderdeel 1°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: “Wabo”).

  • DCMR Milieudienst Rijnmond kiest voor Suite4Omgevingsdiensten

   Reageer

   Compleet VTH-systeem met geïntegreerd DMS

   Centric implementeert en configureert Suite4Omgevingsdiensten voor de DCMR. Daarmee krijgt de milieudienst een compleet systeem voor Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) inclusief een geïntegreerd documentmanagementsysteem (DMS). De suite biedt geïntegreerde oplossingen op het gebied van Wabo, milieu en bodem. Daarnaast richt Centric samen met de DCMR de primaire processen van de omgevingsdienst in, inclusief rapporten en opleiding.

  • Overgangsrecht Invoeringswet Wabo voor aangehouden bouwvergunning

   Reageer

   AfbeeldingIn een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) van 6 november 2013 (zaaknummer: 201300162/1/A1; ECLI:NL:RVS:2013:1822 was de vraag aan de orde of de aanhoudingsplicht voor een bouwvergunning ingevolge artikel 52, eerste lid, van de Woningwet (oud), zoals die luidde vóór 1 oktober 2010, eindigt door verlening van een omgevingsvergunning voor milieu als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: “omgevingsvergunning voor milieu”).

  • Studiemiddag ‘Van Wabo naar Omgevingswet’ 4 juni 2013

   Reageer

   De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is inmiddels ruim twee jaar oud en sinds de inwerkingtreding op diverse punten gewijzigd. Bovendien is een aantal onduidelijkheden dat bestond in de jurisprudentie opgehelderd. Voldoende aanleiding om een tweede druk van het boek “Bouwen en ontwikkelen met de Wabo” uit te brengen.

  • Overgangsrecht Wabo: bouwaanvraag oud recht en aanvraag milieu omgevingsvergunning nieuw recht

   Reageer

   Graag maken wij u attent op een uitspraak van de Voorzieningenrechter Rechtbank ‘s-Hertogenbosch van 17 september 2012 (LJN: BX7505).

   In deze uitspraak oordeelt de voorzieningenrechter dat wanneer een aanvraag om een bouwvergunning is ingediend voor inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:‘’Wabo’’) en een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘veranderen van een inrichting’ na de inwerkingtreding is ingediend, de aanhouding van de bouwaanvraag eindigt na de uitspraak om voorlopige voorziening.

    

   Lees meer

  • Contracteren over woonruimteverdeling onder de Huisvestingswet

   Reageer

   AfbeeldingHierbij brengen wij een arrest van de Hoge Raad van 21 september 2012 (LJN BW6730) onder uw aandacht. In dit arrest staat de vraag centraal in hoeverre gemeenten bevoegd zijn om, naast de publiekrechtelijke instrumenten die de Huisvestingswet biedt, door middel van privaatrechtelijke overeenkomsten invloed uit te oefenen op de instandhouding en verdeling van de lokale woonruimtevoorraad.

    

   Lees meer

  • Eerste uitspraak over gebiedsontwikkelingsplan ex afdeling 2.1 Crisis- en Herstelwet

   Reageer

   Graag brengen wij de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 1 augustus jl. (zaaknummer 201110080/1/R3,LJN: BX3299) onder uw aandacht. Deze uitspraak is de eerste uitspraak over het eerste gebiedsontwikkelingsplan zoals bedoeld in artikel 2.3 e.v. van de Crisis- en herstelwet (Chw).

    

   Klik hier voor een uiteenzetting van de uitspraak.

  • Seminar Actualiteiten Omgevingsrecht

   Reageer

   De praktijkgroep Overheid van Hekkelman Advocaten & Notarissen organiseert op donderdag 20 september a.s. in Arnhem een seminar waarin u wordt bijgepraat over actuele ontwikkelingen in het omgevingsrecht.

   Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan dit seminar. Uw collega’s of relaties die geïnteresseerd zijn heten wij eveneens van harte welkom.

  • Stelselherziening Omgevingsrecht, de hoofdlijnen

   2 reacties

   AfbeeldingDe aangekondigde stelselherziening omgevingsrecht is na de val van het kabinet niet terecht gekomen op de lijst van controversiële onderwerpen. Het werk aan de “Omgevingswet” gaat op het ministerie door. Op dit moment is er nog geen conceptwettekst bekend, wel heeft het kabinet in een notitie (TK 2011-12, 33 118) alvast een inkijkje gegeven. Wanneer deze nieuwe wet in werking zal treden, is op dit moment nog onzeker. In deze bijdrage geven wij in kort bestek de hoofdlijnen van de Omgevingswet op grond van de kabinetsnotitie weer.

  • Wetsvoorstel permanent maken Crisis- en herstelwet niet controversieel

   Reageer

   In de Tweede Kamer is gisteren (dinsdag 5 juni 2012) gestemd over de mogelijk controversiële onderwerpen. Waar al eerder duidelijk was dat de Stelselwijziging omgevingsrecht niet controversieel zou worden verklaard, geldt dit nu ook voor het wetsvoorstel 33135, in de wandelgangen aangeduid als het permanent maken van de Crisis- en herstelwet (Chw).

  • Nieuw: Vraagbaak Wabo

   Reageer

   AfbeeldingDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is al meer dan een jaar geleden in werking getreden. Op grond van deze wet zijn inmiddels vele omgevingsvergunningen verleend. Ook de eerste jurisprudentie met betrekking tot de Wabo is voorhanden.

   In de gemeentelijke praktijk blijken er nog veel onduidelijkheden te bestaan over (de toepassing van) de Wabo. Wij bieden u de mogelijkheid om (algemene) vragen met betrekking tot de Wabo aan ons voor te leggen. Regelmatig zal uit de inzendingen een aantal vragen worden geselecteerd en op deze site worden beantwoord. 

   U kunt uw vragen per e-mail zenden aan wabovraag@hekkelman.nl

  • Geheel digitale afhandeling omgevingsvergunning Stadsdeel Zuid

   Reageer
   Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam handelt vanaf vandaag het verlenen van de omgevingsvergunning geheel digitaal af. Net als in het Stadsdeel Centrum is de Suite4Vergunningen van Centric geïmplementeerd en is er een koppeling gemaakt met het Omgevingsloket online (OLO).

  Websites  Websites

  Documenten  Documenten

Vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Interview burgemeester René Verhulst
- Controlesystemen eenvoudig te hacken
- Gezondheidskloof vraagt om
   'beleid via de band'
- Essay: de waarde van de reclassering
- Ellen van Selm reageert op Geert Mak
- Personeelszaken in coronatijd
- De digitale gemeente is er al
    ... in Estland
- Special Energietransitie

 

Lees Binnenlands Bestuur hier online