of 62688 LinkedIn

Dossier: Biometrisch paspoort

Er is veel commotie rondom de centrale opslag van biometrische gegevens door de overheid. De landelijke database blijkt niet solide, en de veiligheid en privacy van de burgers is in het geding.

Er is veel commotie rondom de centrale opslag van biometrische gegevens door de overheid. De landelijke database blijkt niet solide, en de veiligheid en privacy van de burgers is in het geding.

  Nieuws  Nieuws

  • Het visa-informatiesysteem (VIS) van de EU is in gebruik genomen. Alle aanvragen voor een Schengen-visum komen daarin terecht.

   Schengen-visumsysteem gaat van start

   Reageer

   Het visa-informatiesysteem (VIS) van de EU is in de eerste 6 landen in gebruik genomen. Alle aanvragen voor een kortdurend visum voor een Schengen-land komen daarin terecht.

  • Een man uit Utrecht die weigert vingerafdrukken af te staan bij de aanvraag van een identiteitskaart, heeft ongelijk gekregen van de rechtbank. De voorzieningenrechter in Utrecht oordeelt dat de wet geen mogelijkheden biedt om een uitzondering voor de man te maken.

   Vingerafdrukken verplicht voor identiteitsbewijs

   7 reacties
   Een man uit Utrecht die weigert vingerafdrukken af te staan bij de aanvraag van een identiteitskaart, heeft ongelijk gekregen van de rechtbank. De voorzieningenrechter in Utrecht oordeelt dat de wet geen mogelijkheden biedt om een uitzondering voor de man te maken.
  • Worden opgeslagen vingerafdrukken momenteel wel of niet verwijderd uit de databanken van de gemeenten? De gemeente Almere zegt dat de biometrische gegevens van haar inwoners inmiddels zijn vernietigd in opdracht van Binnenlandse Zaken. Ondertussen zegt datzelfde ministerie dat dit onmogelijk is omdat de software daarvoor nog niet is aangepast.

   Verwarring over vernietiging vingerafdrukken

   6 reacties
   Worden opgeslagen vingerafdrukken momenteel wel of niet verwijderd uit de databanken van de gemeenten? De gemeente Almere zegt dat de biometrische gegevens van haar inwoners inmiddels zijn vernietigd in opdracht van Binnenlandse Zaken. Ondertussen zegt datzelfde ministerie dat dit onmogelijk is omdat de software daarvoor nog niet is aangepast.
  • De opslag van vingerafdrukken uit een biometrisch paspoort wordt voorlopig stilgezet. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) zal dat later op woensdag aan de Tweede Kamer melden.

   Dataopslag vingerafdrukken uitgesteld

   3 reacties
   De opslag van vingerafdrukken uit een biometrisch paspoort wordt voorlopig stilgezet. Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) zal dat later op woensdag aan de Tweede Kamer melden.
  • De Tweede Kamer gaat experts horen over het centraal opslaan van de biometrische gegevens in het paspoort. Een aantal gemeenten heeft laten weten niet mee te willen werken aan een landelijke database.

   Heilig geloof in databases is tanende

   De Tweede Kamer gaat experts horen over het centraal opslaan van de biometrische gegevens in het paspoort. Een aantal gemeenten heeft laten weten niet mee te willen werken aan een landelijke database.

  • Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt niet langer de plannen voor een centrale opslag van vingerafdrukken. In ieder geval de fracties van PvdA en de VVD hebben hun mening herzien en scharen zich nu bij de tegenstanders.

   Kamer wil geen centrale opslag vingerafdrukken

   6 reacties
   Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt niet langer de plannen voor een centrale opslag van vingerafdrukken. In ieder geval de fracties van PvdA en de VVD hebben hun mening herzien en scharen zich nu bij de tegenstanders.
  • Opgepoetste resultaten en povere informatie voor de Kamer: de totstandkoming van het paspoort met vingerafdrukken is in nevelen gehuld. Het is bovendien de vraag of het biometrisch paspoort wel het beoogde effect heeft.

   Biometrisch paspoort ongefundeerd

   10 reacties
   Opgepoetste resultaten en povere informatie voor de Kamer: de totstandkoming van het paspoort met vingerafdrukken is in nevelen gehuld. Het is bovendien de vraag of het biometrisch paspoort wel het beoogde effect heeft.
  • Een collectieve mensenrechtenschending. Zo noemt WRR-onderzoeker Vincent Böhre de verplichting aan burgers om hun vingerafdrukken af te staan om een paspoort te krijgen, zodat deze later kunnen worden gebruikt voor opsporing en vervolging. Ook de hele besluitvorming rond paspoortbiometrie in Nederland vindt in zijn ogen weinig genade. Hij schetste een beeld van een stuitend gebrek aan openbaarheid en verantwoording.

   ‘Paspoortbiometrie is mensenrechtenschending’

   1 reactie
   Een collectieve mensenrechtenschending. Zo noemt WRR-onderzoeker Vincent Böhre de verplichting aan burgers om hun vingerafdrukken af te staan om een paspoort te krijgen, zodat deze later kunnen worden gebruikt voor opsporing en vervolging. Ook de hele besluitvorming rond paspoortbiometrie in Nederland vindt in zijn ogen weinig genade. Hij schetste een beeld van een stuitend gebrek aan openbaarheid en verantwoording.
  • De ophef over de opslag van vingerafdrukken is ‘illusoir’ en ‘onzinnig’, vindt emeritus hoogleraar staatsrecht Twan Tak. De privacy van de burger moet volgens hem gewaarborgd worden door de rechterlijke macht, niet door allerlei ‘schimmige groeperingen met politieke bedoelingen’. Aanleiding is de protestbrief van burgerrechtenorganisatie Privacy First.

   'Anonimiteitshetze is onzinnig'

   24 reacties
   De ophef over de opslag van vingerafdrukken is ‘illusoir’ en ‘onzinnig’, vindt emeritus hoogleraar staatsrecht Twan Tak. De privacy van de burger moet volgens hem gewaarborgd worden door de rechterlijke macht, niet door allerlei ‘schimmige groeperingen met politieke bedoelingen’. Aanleiding is de protestbrief van burgerrechtenorganisatie Privacy First.
  • 'Burger terecht wantrouwend'

   Reageer

   De burger plaatst terecht vraagtekens bij de grote informatiesystemen waaraan de overheid werkt.

  • Protest tegen opslag vingerafdruk

   24 reacties
   De opslag van vingerafdrukken in een landelijke databank is in strijd met de grondwet en de mensenrechten. Dat vindt het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). ‘Deze regeling is een inbreuk op de privacy. Het is de omgekeerde wereld: iedereen is verdacht tot blijkt dat het niet zo is.’ 
  • Politie gebruikt software voor gezichtsherkenning

   Reageer

   De politie Amsterdam-Amstelland gebruikt sinds enkele weken software voor gezichtsherkenning om verdachten te vinden. Logica ontwikkelde het systeem, en ook andere korpsen zijn geïnteresseerd in de techniek.

  • Brussel wil vingerafdrukken vreemden aan grens

   Reageer

   De Europese Commissie wil dat reizigers van buiten de Europese Unie bij binnenkomst biometrische gegevens als een vingerafdruk of een irisopname afgeven. Dat staat in een plan van eurocommissaris Franco Frattini (justitie) om de buitengrenzen van de EU te versterken.

  • Marokko voert biometrisch paspoort in

   Reageer

   Marokko introduceert vanaf april elektronische identiteitskaarten waarin biometrische gegevens zijn opgenomen. Marokko wil volgend jaar ook biometrische paspoorten invoeren.

  • Duitsland voert paspoort met vingerafdruk in

   Reageer

   Duitsland heeft donderdag als eerste Europees land een paspoort met vingerafdruk ingevoerd. De oppositie en de instantie voor de bescherming van persoonsgegevens laakten de nieuwe biometrische pas met elektronisch gescande vingerafdruk als overbodig in de strijd tegen misbruik en criminaliteit.

  • Brussel wil EU-bezoekersregister

   Reageer

   Europees commissaris Franco Frattini (justitie) vindt het ‘dringend nodig’ dat de Europese Unie een register aanlegt van alle niet-Europese bezoekers. Het bezoek- en vertrekregister moet voorkomen dat bezoekers langer blijven dan toegestaan.

  • RFID-industrie wijst nieuw privacybeleid af

   Reageer

   Europeanen hebben vooral zorgen over de onduidelijkheid over welke gegevens worden verzameld, en over een gebrek aan invloed op de verzamelwoede van overheid en bedrijven. De studie is uitgevoerd door het department Informatiesamenleving van Eurocommissaris Viviane Reding, die vorige week een eerste indruk gaf.

  • Elektronisch paspoort voor Nicolaï

   Reageer

   Minister Atzo Nicoläi van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties heeft maandag in zijn woonplaats Amstelveen het eerste elektronische paspoort in ontvangst genomen. Het biometrische paspoort vervangt het oude paspoort en moet fraude met het identiteitsbewijs tegengaan. Alle nieuwe elektronische paspoorten en identiteitsbewijzen zijn voortaan voorzien van een chip. Op die chip staan een foto in kleur en verscheidene persoonsgegevens, zoals naam, geslacht, nationaliteit en sofinummer.

  • Overheid laat probleem identiteitsfraude op zijn beloop

   Reageer

   De overheid probeert de identificatie van de burger te stroomlijnen in een poging misdaad en fraude te bestrijden. De maatregelen spelen de kwaadwillende hiermee juist in de kaart, stelt professor Jan Grijpink.

  Achtergrond  Achtergrond

  • Hooibergen vol privacygegevens

   Erik van Zwam Reageer
   We kunnen steeds minder onbespied door het leven, constateert Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 'Het wordt kafkaësk.' Wie de privacyregels overtreedt, riskeert wat hem betreft een boete van maximaal 450.000 euro per overtreding.
  • Iedereen verdacht

   Martijn Delaere 4 reacties
   Internetgedrag, sms’jes, gsm-posities, vingerafdrukken, kentekens: alles wordt door Vadertje Staat bewaard en nageplozen. We leveren een deel van onze privacy in voor meer veiligheid, zeggen voorstanders. Onze privacy wordt opgeofferd aan misplaatste argwaan, stellen de critici.
  • Privacy in het geding: een overzicht

   Martijn Delaere 1 reactie
   Een lijst aan maatregelen heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat Vadertje Staat alles mag inzien en bewaren. Een chronologisch overzicht van hoe het zo ver is gekomen.

  Opinie  Opinie

  • Monsterlijk registratiesysteem

   Commentaar Erik van Zwam 4 reacties
   En daar stond het apparaat, gloednieuw te glanzen in het voorjaarszonnetje. Het bejaarde echtpaar drukte op allerlei knopjes, maar kwam er niet goed uit. Ze waren al geruime tijd bezig toen er hulp kwam. Iemand voor wie nieuwe apparaten geen belemmering zijn. Hij duwde de chipknip erin, tikte het kentekennummer van de te parkeren auto in de machine. Stelde de parkeertijd in en met een druk op een laatste digitale knop rolde het parkeerbonnetje eruit.

  Partnernieuws  Partnernieuws

  Websites  Websites

  Documenten  Documenten

Vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Interview met burgemeester Ellen Nauta

- Reconstructie: het gevecht van Scherpenzeel

- Gemeente gaat bouwen

- Essay: nieuwe warmtewet is een keurslijf

- Inboedel na ontruiming wordt zaak gemeente

- Ministers en hun ministeries: Algemene Zaken

- Inclusie Roma gaat met te kleine stapjes

- Een Wob-portal voor de 21e eeuw

- Special opleidingen: afstand is de norm

     * Liever leven dan leren
     * Nieuwe wereld, nieuwe cursus
     * Corona vraagt andere leiders
     * Outcomes academy richt zich op resultaat 

 

Lees Binnenlands Bestuur hier online