of 64707 LinkedIn

Gemeenten te strak in het pak genaaid

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Doetinchem Reageer

Wij - Doetinchemmers, Achterhoekers - wij zijn doorpakkers, geen zeurpieten en al zeker geen ‘big spenders’. En tot op heden is het Doetinchem nog altijd gelukt om een sluitende begroting te presenteren. De laatste jaren met veel kunst en vliegwerk. Daar kun je trots op zijn natuurlijk, maar de vraag is of dit duurzaam is. Want de rek is er nu echt wel uit.  Toch lijkt het maar niet door te dringen tot onze regering. Het is de hoogste tijd om de bestuurlijk-financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten aan te pakken. In het belang van de inwoners van alle gemeenten die ons land rijk is.

Doetinchem is een middelgrote gemeente met een centrumfunctie voor de regio. Steeds meer taken komen op het bordje van centrumgemeenten te liggen. Een ontwikkeling die helemaal niet erg is, omdat de regio voor veel taken een ideale schaalgrootte heeft. Maar, wie kan ons vertellen hoe wij hier uitvoering aan kunnen geven zonder bijpassende financiële middelen? We hebben zorgvuldig financieel beleid gevoerd, meerdere malen fors bezuinigd en financiële reserves ingezet. Zo besparen we alleen al in het sociaal domein 10,5 miljoen euro. Deze stevige bezuinigingen laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen, maar er zit een grens aan wat verantwoord is. Nog een klein zetje en we moeten nog meer snijden in basistaken zoals het onderhoud van wegen of het in stand houden van essentiële voorzieningen als de buurtcoaches, onze schouwburg of sportaccommodaties.

 

De financiële uitdagingen zijn echt niet iets van de laatste jaren. Al in de periode 2009-2015 hebben wij 37 miljoen euro ingezet om grip te krijgen op de economische bouw- en vastgoedcrisis. De opschalingskorting vanaf 2015 is ons een doorn in het oog, net als het decentraliseren binnen het sociaal domein met Rijkskorting. En als klap op de vuurpijl komt er nu de mogelijke herverdeling van het gemeentefonds bovenop. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de extra taken die gemeenten hebben gekregen zonder dat hier überhaupt financiële middelen voor beschikbaar kwamen. Denk aan de Omgevingswet, circulaire economie of de regionale energie strategie.

 

Als centrumgemeente met groeiambitie willen we kunnen investeren en bouwen aan het vertrouwen dat onze inwoners in ons hebben. Nu zijn we al blij als we de basis op orde kunnen houden. En tevens wordt dat vertrouwen in ook de lokale overheid door het Rijk steeds verder uitgehold. Maar het adagium ‘gemeenten, los het zelf maar op’ gaat echt niet meer op. Dat past niet bij een behoorlijk bestuur van ons land.

 

Nu is het de tijd, tijdens de formatie van het nieuwe kabinet, om dit onderwerp hoog op de agenda te plaatsen. We vragen het Rijk om realistisch financieel beleid. Dat betekent voldoende middelen om de wettelijke taken uit te voeren en financiële ruimte om goede voorzieningen, infrastructuur en leefomgeving voor onze inwoners overeind te houden. Daarom zeggen wij: klaar nu, naai de gemeenten niet te strak in het pak en zorg voor de middelen die nodig zijn!

 

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Doetinchem

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.