digitaal / Partnerbijdrage

Wat moet je doen voor 1 miljoen?

'Regie op basis van data wordt meer dan ooit noodzakelijk'.

SAS
31 mei 2022
André van der Meer

De problemen op de woningmarkt vormen een veelkoppig monster voor gemeenten. Scheefwonen, illegaal gebruik en het grote tekort aan woningen zijn slechts een paar van de complexe dossiers. De recent verschenen Woon- en Bouwagenda van minister Hugo de Jonge moet gemeenten beter en sneller op weg helpen. Ook SAS draagt graag een steentje bij. ‘Regie op basis van data wordt meer dan ooit noodzakelijk. En om regie te kunnen voeren, is allereerst overzicht nodig,’ zegt Andre van der Meer, adviseur Overheid bij SAS. ‘Wij adviseren bij het zoeken naar de juiste data en met het Decisionboard bieden we de mogelijkheid om slim en snel te sturen.

In zijn Woon- en Bouwagenda doet minister Hugo de Jonge uit de doeken hoe hij in tien jaar een miljoen woningen wil bouwen – al mag het ook een onsje minder zijn. ‘Een noodzakelijke maar ook spannende opgave,’ zegt Andre van der Meer. ‘De VNG heeft dat denk ik goed verwoord in haar reactie op de agenda en terecht enkele aandachtspunten genoemd. Zo pakt weliswaar het Rijk nu de regie, maar na de uitwerking moeten gemeenten en regio’s op hun beurt in staat zijn de regiefunctie te vervullen. Dat kan met de juiste data en informatie.’

Een van de expertises van SAS is het meedenken over de vraag welke data nodig zijn en waar je die haalt. ‘Denk aan informatie over schaarste, beschikbaarheid van locaties en bestemmingsplannen. Vervolgens kunnen we met ons Decisionboard verschillende data samenbrengen en de juiste mensen binnen een gemeente of regio voorzien van de nodige inzichten: hoe hangen data samen, waarop kan of moet actie worden ondernomen?’ De inzichten worden zichtbaar door een duidelijk, simpel en interactief dashboard dat samenspeelt met meer geavanceerde analytische tools, zoals artificiële intelligentie. ‘Regie op basis van data wordt echt noodzakelijk. Vergeet namelijk niet dat er nog meer opgaven zijn, zoals de komst van Oekraïense vluchtelingen en het aardgasvrij maken van woningen. De druk neemt toe en de complexiteit ook.’

Of neem de zelfbewoningsplicht die veel gemeenten nu aan het invoeren zijn. Voor een effectieve handhaving daarvan moet de gemeente wel informatie over beleggers hebben. Van der Meer: ‘Wie heeft er veel huizen, hoeveel invloed heeft de investeerder op de prijzen, hoe discriminerend pakt dit uit voor bepaalde woningzoekenden? Om hier zicht op te krijgen kan de gemeente bijvoorbeeld samenwerken met het Kadaster.’ Denk ook aan het handhaven op het juiste gebruik van een woning: welke data zijn daarvoor nodig? Bijvoorbeeld van notarissen: zijn er vastgoedtransacties die in het oog springen, welke informatiedeling is hier toegestaan?’ SAS werkt zo samen met overheden aan het verkrijgen van de juiste data, aan overzicht, aan inzicht in de samenhang van dossiers, en aan voorspellen en datasturing. Met het Decisionboard is het veelkoppige monster op de woningmarkt op zijn minst te temmen en kan de gemeente met de juiste uitrusting de regierol oppakken.

Wilt u meer weten?

Bel of mail naar Andre van der Meer
Andre.vanderMeer@sas.com / 06 10058834

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.