digitaal / Partnerbijdrage

Mijlpaal in Edam-Volendam: 200 keer Dennis en Eva

Tweehonderdste aansluiting op de digitale instrumentengidsen.

09 november 2023
dennis eva 200
Vincent Tuijp (wethouder Edam-Volendam) en Ingrid Hoogstrate (VNG-directeur Inclusieve Samenleving)

Het was een belofte van de VNG aan het ministerie van SZW: we gaan dit jaar naar de tweehonderd aansluitingen op de instrumentengidsen Dennis en Eva. Geen loze belofte zo bleek, want op 6 november vierde de gemeente Edam-Volendam samen met een VNG-delegatie daadwerkelijk de tweehonderdste aansluiting.

Eerst een (hernieuwde) kennismaking. Dennis en Eva zijn twee digitale instrumentengidsen. Dennis is de instrumentengids die de VNG heeft ontwikkeld om de berg aan instrumenten voor werkgeversdienstverlening eenduidig en inzichtelijk te maken. Dennis heeft de vorm van een website met doorklikmogelijkheden naar de arbeidsmarktregio's. Door middel van filters kunnen professionals in één oogopslag zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten op het gebied van werkgeversdienstverlening van toepassing zijn voor een specifieke werkzoekende. Eva is de evenknie van Dennis voor de werkzoekende. In deze digitale gids zijn alle instrumenten en trajecten verzameld die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de werkzoekende en het vinden en behouden van werk voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook in Eva is via filters en zoekfuncties in één oogopslag te zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor een specifieke werkzoekende.

Grote pluspunten van Dennis en Eva voor de professionals: eenduidige communicatie over instrumenten en een direct beeld van wat een instrument is. Overzichtelijk en transparant.

Ze horen bij elkaar

“199 gemeenten zijn al tevreden met Dennis en Eva. Wij zijn nu nummer 200! Want waarom zouden we als afzonderlijke gemeente allemaal het wiel uitvinden; we doen alle 342 min of meer hetzelfde werk,” aldus Ingeborg van de Kreeke. In haar rol als kwaliteitsmedewerker Participatiewet bij de gemeente Edam-Volendam is zij de schakel tussen beleid en uitvoering en zorgt ze ervoor dat de collega’s in de uitvoering hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. De instrumentengidsen dragen daar aan bij. “Via het WerkgeversServicepunt maakten we kennis met Dennis. Eva was destijds nog niet in beeld. Totdat we voor onze werkconsulenten het platform van CompetenSYS aanschaften. Toen kwam de vraag op waarom we Eva eigenlijk niet hadden; de softwareleverancier voorziet namelijk in een koppeling met Eva.”

“En als je Dennis hebt, is het logisch dat je Eva ook in huis haalt, ze horen bij elkaar,” vult wethouder Vincent Tuijp aan. Tuijp is ook bestuurslid van het regionaal werkbedrijf en krijgt daardoor veel mee van de discussies over hoe het machten tussen werkzoekende en werkgever beter kan. “Hoe kunnen we de professionals ontzorgen, hoe kunnen we het matchingproces versnellen en slimmer maken, zijn veelgehoorde geluiden. Er zijn ontzettend veel instrumenten en er komen er steeds meer bij; best lastig om je kennis up-to-date te houden. Met deze applicaties heb je met een druk op de knop zicht op alle opties.”

Effectiever op de arbeidsmarkt

“Dennis is op initiatief van het WSP Zaanstreek-Waterland, onze arbeidsmarktregio, twee jaar geleden geïmplementeerd,” vervolgt Ingeborg van de Kreeke. “Elke gemeente heeft de eigen werkgeversinstrumenten aangeleverd, hoewel deze regionaal zijn afgesproken. Het invoeren van de instrumenten is centraal gedaan. Daar hadden we geen werk aan.

Eva is helemaal nog niet in gebruik binnen onze arbeidsmarktregio; daarmee is gemeente Edam-Volendam de eerste. We hopen de andere gemeente binnen onze arbeidsmarktregio wel mee te krijgen nu wij ook om zijn. Tegelijkertijd zijn we een relatief kleine gemeenten, met in verhouding tot het aantal inwoners weinig werkzoekenden. Dan is het best lastig om voor bijvoorbeeld een training voor een specifieke doelgroep de groep vol te krijgen. Dus daar is een behoefte om samen te werken. Waar je nu nog vaak een belronde langs de gemeenten moet doen, kun je straks, als iedereen met Eva werkt, snel zien welke werkzoekende bij zo’n specifieke training past en over de gemeentegrenzen heen een groep samenstellen. Ook dat is dus een pluspunt van Eva.” “Als gemeente kun je zo veel effectiever opereren op de arbeidsmarkt. Onze dienstverlener wordt er echt beter van,” stelt Vincent Tuijp. “We zijn nu de eerste met Dennis én Eva in onze arbeidsmarktregio en ik ben zo enthousiast dat ik dat best als een soort ambassadeur wil uitdragen.”

API-koppeling

Ingrid Hoogstrate, VNG-directeur Inclusieve Samenleving, was speciaal voor de feestelijke tweehonderdste aansluiting te gast in Edam-Volendam. "Deze gemeente is nu aangesloten op instrumentengids Eva op de nieuwe moderne manier van gegevensuitwisseling. Namelijk via de API-koppeling die VNG heeft ontwikkeld. Een API, of  Application Programming Interface zorgt ervoor dat verschillende applicaties met elkaar kunnen communiceren. De API koppelt Eva bijvoorbeeld aan het zaaksysteem of aan de diagnose-matchingsapplicaties. De werkconsulent hoeft dus maar één systeem op te starten om werkzoekenden te kunnen helpen. Daarmee is aansluiten op Eva een hele grote stap naar verdere professionalisering, meer maatwerk, centraal stellen van de klant, methodisch werken en de koppeling van diagnose met de inzet van instrumenten.”

Traject aanpakken

De technische implementatie van de instrumentengidsen verliep zeer vlot in Edam-Volendam. “Daar heb je zelf eigenlijk geen omkijken naar,” aldus Van de Kreeke. Ze heeft wel een advies voor gemeenten die met Dennis, Eva of beide aan de slag willen. “Vaak komt de vraag vanuit de uitvoering; zij weten immers als beste waar het beter kan. Bij ons was dat ook zo, maar de werkconsulent die met het initiatief kwam kreeg het niet van de grond. Het is namelijk best lastig om duidelijk te schetsen waarom en hoe je zo’n traject moet aanpakken. Dan is het goed om in de organisatie te kijken wie dat het beste op kan pakken. In onze gemeente past dat het beste bij mijn functie. Ik heb een besluit gevraagd in de organisatie en daar is toen snel een klap op gegeven.”  

Beiden zijn enthousiast over de begeleiding vanuit de VNG. “Die is goed en vlot. En als we wensen hebben - die zijn er werkendeweg immers altijd – is er altijd een luisterend oor. Dat is fijn voor ons, maar het maakt vooral het product beter!”

Meer weten?
Kijk op onze site of  stuur ons een bericht

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.