digitaal / Partnerbijdrage

Instrumentengidsen Dennis en Eva ondersteunen modernisering werkdomein

Dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers eenduidiger en inzichtelijker.

19 oktober 2023
VNG dashboards
Beeld: Shutterstock

De VNG heeft in samenwerking met gemeenten drie instrumentengidsen ontwikkeld om de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers eenduidig, over- en inzichtelijk te maken: Dennis, Eva en Eva.RMT.  Dankzij het overzicht uit de instrumentengidsen kunnen managers aansturen op betere inkoop. Professionals worden gestimuleerd om methodisch te werken.

De digitale instrumentengidsen Dennis (Doen met kennis) en Eva (Effectief, vakbekwaam en actueel) zijn ontwikkeld door VNG, in samenwerking met diverse gemeenten, TNO, Sam en Divosa. Dennis is een instrumentengids binnen de arbeidsmarktregio’s en helpt de werkgeversdienstverlening te verbeteren. Eva is een instrumentengids voor professionals binnen de gemeenten en ondersteunt om mensen te begeleiden naar werk of duurzame participatie. Gemeentelijke of regionale organisaties kunnen Dennis of Eva zelf vullen met eigen instrumenten. Voor de regionale mobiliteitsteams (RMT’s) is Eva.RMT ontwikkeld. Alle RMT’s zijn voorzien van een Eva.RMT.

Transparantie en eenheid van taal

De instrumentengidsen Dennis en Eva worden door gemeentelijke organisaties, arbeidsmarktregio’s en RMT’s gevuld met instrumenten. De gestandaardiseerde instrumentenformats Dennis en Eva zorgen voor transparantie en eenheid van taal binnen, maar ook tussen organisaties. Zo kunnen organisaties hun eigen dienstverlening verbeteren en met en van elkaar leren. Dat leidt tot meer kennisdeling, samenwerking en harmonisatie.

Inzicht in instrumentarium

Professionals die gebruikmaken van de instrumentengidsen kunnen door middel van filters en zoekfuncties in één oogopslag zien welke instrumenten beschikbaar zijn voor een werkzoekende (Eva) en voor potentiële werkgevers (Dennis). Naast het inzichtelijk maken van het aanbod faciliteren de gidsen ook beleidsmatige verbeteringen. Daartoe kent Eva een functionaliteit om instrumenten te beoordelen door professionals. Verder bieden de instrumentengidsen een gedetailleerd overzicht van de inhoud van de ingevoerde instrumenten in de vorm van dashboarding. Dit helpt een organisatie om de keuze tussen twee vergelijkbare instrumenten te vergemakkelijken. Het helpt ook om de inkoop bij te sturen en het aanbod aan te scherpen. Tegelijkertijd worden aanbieders uitgedaagd om hun product zo goed mogelijk te beschrijven, namelijk: hoe beter beschreven, hoe groter de kans dat een instrument wordt gevonden en gebruikt.

Inzicht in gebruik

Naast inzicht in instrumenten biedt de dashboarding organisaties ook inzicht in het gebruik van een gids door professionals. Er wordt bijgehouden welke zoektermen worden ingetikt en welke filters worden aangevinkt. Daarmee is dagelijks gebruik, maar ook trends over meerdere maanden snel inzichtelijk. Rapportages van de dashboarding bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld kwartalen met elkaar te vergelijken. Neemt het gebruik toe? Gaan professionals meer of minder of anders met de gids om? Deze waardevolle informatie helpt managers en beleid om bij te sturen, wat mooie resultaten oplevert zoals een verdere professionalisering van de uitvoer en betere dienstverlening aan werkzoekenden.

Methodisch werken

Instrumentengids Eva is zo opgezet dat het methodisch werken bevordert. Methodisch werken ondersteunt professionals om werkzoekenden op een systematische en doelgerichte manier naar werk of participatie te begeleiden. De dashboards over het dagelijks gebruik van Eva laten onder andere zien welke filtering en zoekopdrachten gebruikt worden. Naast een algemeen beeld van gebruik is hiermee ook te analyseren of professionals als groep in een organisatie gebruik maken van methodisch werken.

Door regelmatig gebruik te maken van de instrumentengidsen en de dashboarding onderdeel te maken van het evaluatieproces, vormen de instrumentengidsen een springplank om het werkdomein verder te moderniseren.

Modernisering van de arbeidsmarkt

Het werken met Dennis en Eva past bij de ambities van het kabinet. De huidige ondersteuning sluit onvoldoende aan op de behoeften van werkzoekenden en werkgevers. Daarom heeft het Kabinet contouren geschetst voor de verdere modernisering van de arbeidsmarkt in de Kamerbrief: ‘Uitgangspunten voor de uitbreiding van de arbeidsmarktinfrastructuur’. De boodschap: iedereen moet kunnen meedoen.

Aansluiten op Dennis of Eva

Wilt u meer informatie over hoe de dashboards werken en welke informatie eruit te halen is. Neem dan deel aan de online workshops:

  • Workshop 1: Functionaliteiten en gebruik dashboards, dinsdag 7 november 2023 van 9.00 tot 10.00.
  • Workshop 2: Welke informatie leveren de dashboards op? dinsdag 25 november 2023 van 9.00 tot 10.00.

Aanmelden en meer informatie kan via de website

Meer weten?
Kijk op de webpagina van VNG

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.