digitaal / Blog

In vier stappen naar solide innovaties

Innoveren met data is geen kwestie van even de AVG aftikken.

SAS
28 juni 2022
André van der Meer

Innovaties moeten altijd gecontroleerd gebeuren. Dat is de boodschap van André van der Meer, adviseur Overheid bij SAS. ‘Innoveren met data is geen kwestie van even de AVG aftikken.’ SAS biedt een gedegen stappenplan voor verantwoord innoveren en ook een data- en analyticsplatform dat structuur brengt en waarborgen biedt. Wandelt u even mee met de stappen van André?

Stap 1.

André: ‘Het begint met een goed idee. Sensoren in lantaarnpalen, een sneller uitkeringsproces. Het onderwerp maakt niet uit. Het gaat om wat je wilt bereiken met je innovatie. De doelen zijn meestal een betere dienstverlening, op tijd leveren, consistent zijn, transparant zijn en de administratieve druk verkleinen voor de eigen organisatie en de inwoners. Als je een idee hebt, stel dan de vraag: wat gaat deze innovatieve datatoepassing betekenen voor de organisatie of voor de inwoners? Is het inspirerend en vernieuwend genoeg? Voegt het echt iets toe of gaat het alleen maar veel geld kosten?’

Stap 2.

André: ‘Ziet het idee er aantrekkelijk genoeg uit? Dan is een verdere verkenning en verdieping nodig: om welk proces gaat het, wie zijn de klanten, met welke mensen ga je werken? Vooral van belang is te weten welke data je nodig hebt. Waar haal je die en zijn de data veilig en betrouwbaar? Vervolgens bouw je een proof of concept en ga je testen. Let hierbij wel op de uitkomsten van het algoritme. Als je data gaat koppelen en gaat zoeken naar patronen en modellen, kun je nieuwe situaties en perspectieven krijgen die weer nieuwe ethische en privacy-vragen oproepen. Hou dit in je achterhoofd bij het inrichten van een gecontroleerd proces.’

Stap 3.

André: ‘Let’s go! Het is tijd om het in productie te brengen. De IT-organisatie krijgt een actieve rol bij het implementeren. De innovatieve toepassing gaat, bijvoorbeeld, naar de website en de inwoners kunnen het gebruiken. Dit is eigenlijk het belangrijkste moment in het voortbrengingsproces van innovaties. De datakoppelingen, autorisaties en privacy-maatregelen worden definitief gemaakt. Er ontstaat waarde.’

Stap 4.

André: ‘Als het eenmaal draait, is het zaak om voortdurend te evalueren. Zijn de data nog relevant, zijn ze inmiddels veranderd? Maak evalueren een vast onderdeel van de innovatiecyclus. Met deze vier stappen komen technologie, data, mens en proces op een gecontroleerde manier bij elkaar in het voortbrengingsproces. Hier ligt de expertise van SAS. Vergeet niet bij elke stap, dus ook als het al in werking is, de privacy en de ethische kant van het algoritme te checken. Je wilt geen datalekken en geen nieuwe toeslagenaffaire.’

De vier stappen zijn doorlopen. Het algoritme draait. Maar waarop eigenlijk? SAS biedt daarvoor het data- en analyticsplatform. André: ‘De datasets komen hierop op een gestructureerde manier bij elkaar en worden gebruiksvriendelijk ontsloten. Het platform waarborgt met autorisaties dat niemand het algoritme of de data zomaar kan veranderen. En de transparantie is erin gewaarborgd. Dat zorgt ervoor dat de gemeente de werking altijd kan uitleggen aan toezichthouder, burger of raad. Zo zorgt ons robuuste data- en analyticsplatform, samen met het stappenplan, voor solide, betrouwbare en beheersbare data-innovaties.’

Wilt u meer weten?

Bel of mail naar André van der Meer
Andre.vanderMeer@sas.com / 06 10058834

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.