digitaal / Partnerbijdrage

Het Landbouw-Klimaat Operations Research

Ondersteuning van een veilige en snelle landbouwtransitie.

SAS
29 november 2022
Cover flat

De gemeenschappelijke markt van de Europese Unie kán een gamechanger worden voor zowel een duurzame landbouw als een stabiel voedselsysteem. De transitie vraagt wel minstens twee grote inspanningen: een collectief streven naar meer kwaliteitsvoedsel én een inzet op het halen van de beoogde klimaateffecten op de gronden waarop het voedsel wordt geteeld. Geen onmogelijke missie, is de overtuiging van SAS. Maar het lukt alleen met data-technologie, zoals de ‘landbouw-klimaatmachine’ van SAS.

Het kán via de gemeenschappelijke markt: de Europese landbouw verduurzamen, maar zonder de productiviteit te ondermijnen. Hoe? Bijvoorbeeld met maatregelen die de agrariërs ondersteunen, zoals het bieden van alternatieve productiemodellen. En het kan met maatregelen die de producten betaalbaar houden voor burgers en het voedselsysteem robuust en duurzaam maken. De maatregelen maken nieuwe regelgeving noodzakelijk, maar duurzaamheid in de landbouw is multidimensionaal en daarom moet het wel een dynamische methode van regulering zijn. Aan die gewenste dynamiek kan datatechnologie bijdragen. SAS biedt hiervoor de ‘Landbouw-Klimaat Operations Research’ oplossing, die onder meer gebruik maakt van satelliet-afgeleide KPI's - zoals koolstofuitstoot en biodiversiteit - en van een breed scala aan sociaaleconomische data. Voor het realiseren van schaalgrootte in de landbouwtransitie, het verbeteren van verificaties en het opsporen van fraude met landbouwsubsidies, is de AI-aanpak van SAS wereldwijd al succesvol ingezet.

Realiseren van impactvolle schaalgrootte

De Europese Unie heeft onder andere in de nota ‘Van Boer tot Bord’ ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Maar de investeringen van agrariërs moeten wel op die doelstellingen worden afgestemd. Hiervoor is het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling op zichzelf al een instrument: het fonds steunt meer dan 6,3 miljoen agrarische ondernemers, die met behulp van de Europese subsidie ecologische winsten kunnen halen. Een ander groot potentieel zit bij de gegevensbanken van het Farm Accountancy Data Network en het Farm Sustainability Network: de economische en ecologische gegevens worden gebruikt voor een data-gestuurde benadering waarmee uit elk bedrijf en uit elk landschap het maximale ecologische rendement is te halen.

Kosteneffectieve verificatie

Het is belangrijk om de Europese investeringen te kunnen richten op gebieden die een grote impact hebben op de voedselproblematiek. Met software van SAS kunnen procesregels worden gemaakt voor de prioritaire gebieden en met die regels kan een geautomatiseerd proces worden ontworpen dat op basis van data-gestuurde productiemiddelen kan vaststellen of een bedrijf in aanmerking komt voor subsidie.

Bijzonder zijn de mogelijkheden voor verificatie via satellietbeelden: classificatiemodellen op basis van satellietbeelden kunnen bijvoorbeeld voorzien in een technologie-gedreven regelgevend kader voor de Green New Deal. Ook kunnen satellietbeelden worden gebruikt om landbouwresultaten in het veld te herkennen. Als aanvulling op deze aanpak maakt SAS met succes gebruik van deep learning, via een ‘oog in de lucht’, waarbij algoritmen getraind worden om pixels steeds beter te herkennen, bijvoorbeeld voor het classificeren van het type landbouwbedrijf of van de activiteit. De deep learning tool maakt ook voorspellen beter mogelijk, waarmee het een goede rol zou kunnen spelen bij de Europese regelgeving.

Robuuste fraudedetectie

Tot slot: de risico’s op misstappen en misbruik van de uitgebreide subsidies van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zijn moeilijk te traceren zonder het gebruik van datatechnologie. Er is meer nodig aan tracking en feedback dan statische regelgeving of handmatige intensieve rapportages momenteel kunnen leveren. Samen met SAS kan gewerkt worden aan het versterken van op technologie gebaseerde beoordelingen en aan het trainen van computermodellen die snel kunnen tonen wat de regelgevers moeten weten. Met dergelijke analytische modellen is het kortom mogelijk om precies na te gaan én te voorspellen of de talloze beoogde effecten rondom klimaat-slimme landbouw in de Europese Unie worden gerealiseerd.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.