digitaal / Partnerbijdrage

Digitalisering op drift. Succes in de platformeconomie

Zowel de overheid als het bedrijfsleven hebben baat bij platformisering (podcast).

09 juni 2022
Digitalisering op drift

Data zijn in grote hoeveelheden beschikbaar en worden steeds vaker ingezet als ‘grondstof’ voor algoritmes. Dat beïnvloedt zowel overheden als bedrijven ingrijpend. Eén van de grote ontwikkelingen op dit gebied is de verandering van een op ketens gebaseerde samenleving (denk bijvoorbeeld aan productieketens) naar een samenleving die bestaat uit een netwerk van platformen.

Je zou platformen kunnen omschrijven als de infrastructuur voor het organiseren van digitaal verkeer tussen aanbieders en afnemers, met data als brandstof. Dat is een mooie definitie, maar de beweging richting platformen roept wel vragen en uitdagingen op. Waarom zou je het willen? Welke obstakels zijn er om platformen te realiseren? Wat betekenen platformen voor de manier van werken van een organisatie?

In een rondetafelgesprek, georganiseerd door IT-vakbladen AG Connect en iBestuur in samenwerking met leverancier PegaSystems, gaan we over dit onderwerp in gesprek tijdens deze vierde aflevering van de podcastserie Digitalisering op Drift.

Podcast 4

Onder leiding van Marcel Bril gaan met elkaar in gesprek:

  • Jan van Ginkel, Concerndirecteur/Loco-provinciesecretaris provincie Zuid-Holland
  • André van der Linden, CIO Royal FloraHolland
  • Epco Pottinga, Sales Director Benelux Pegasystems

Moet de overheid wel met platformen aan de slag? Dat niet alleen, vindt Jan van Ginkel: “De overheid moet zelf transformeren naar een platform!” Alle maatschappelijke sectoren, van ingenieursbureaus tot de medische wereld tot reisbureaus aan toe, transformeren naar platformen. “Wil je als overheid in verbinding blijven staan met je omgeving, zul je ook de vorm van je omgeving moeten aannemen. Dus ook een platform moeten worden.”

Als CIO van Royal FloraHolland, de grootste bloemen- en plantenveiling ter wereld, is André van der Linden buitengewoon geïnteresseerd in de platformeconomie. “In de wereld van bloemen en planten speelt de draaischijf Nederland een heel belangrijke rol. Als we die rol willen behouden en verduurzamen, dan is een digitaal platform essentieel.”

“Platformisering komen we heel veel tegen,” vertelt Epco Pottinga. Pegasystems ontwikkelt software voor de ondersteuning van bedrijfsprocessen. Hij ziet hoe heel veel bedrijven bezig zijn met de platformeconomie. Natuurlijk veel relatief nieuwe bekende namen zoals Amazon, Uber en Airbnb, en succesvolle Nederlandse bedrijven als Booking.com, Bol.com, Picnic en Coolblue, “maar ook bestaande industrieën, met namen banken en verzekeraars, werken steeds meer toe naar platformen.”

Van verticaal naar horizontaal

Bij de overheid is praten over platformen best complex, vindt Van Ginkel. Daarom is het des te belangrijker eerst te kijken naar kansen. De overheid heeft als taak om, samen met partners in het maatschappelijk middenveld, mede-overheden en bedrijven,  maatschappelijke uitdagingen aan te gaan, zoals de klimaatverandering, de energietransitie of de teokomst van de gezondheidszorg. “Mijn diepe drive zit erin dat je dit soort maatschappelijke opgaven kunt oplossen als je samen met je ecosysteem van partners op platformbasis kunt samenwerken.” Daar kunnen diverse uitdagingenbij kijken. Data bijvoorbeeld, is binnen de overheid opgesloten in silo’s: een silo natuurdata bijvoorbeeld, een mobiliteitssilo. “Maatschappelijke opgaven zijn vaak samenhangend,” zegt Van Ginkel: “Als je woningen wilt bouwen, moeten daar ook wegen naartoe leiden en moeten er ook recreatiemogelijkheden gerealiseerd worden. Dus je zult binnen de overheid de datasilo’s bij elkaar moeten brengen, en dus ook de data zelf moeten ‘platformiseren’.”

Een platform is letterlijk een platte vorm, vertelt Van Ginkel. “De overheid is naar zijn aard een verticale organisatie: je hebt een algemeen bestuur (de Tweede Kamer, de Provinciale Staten, een gemeenteraad), je hebt een dagelijks bestuur en je hebt een organisatie. Maar als je vragen wlt oplossen met je partners, zul je moeten ‘horizontaliseren’.” De overheid werkt hard aan de beweging van verticaal naar horizontaal georganiseerd, en de beweging richting digitalisering, data, algoritmes en platformen kan daar heel goed bij helpen. “Maar we zijn ook een democratische gekozen orgaan en hebben dus ook een eigenstaande positie: we zijn niet helemaal vergelijkbaar met andere organisaties. Die spanning puzzelt mij enorm.”

Verandering accepteren en omarmen

Van der Linden herkent veel van de thema’s die Van Ginkel schetst. “Wij bekijken digitalisering vooral als waarde toevoegen aan onze kwekers en kopers. Met ons digitale platform Floriday beloven we nieuwe handelsmogelijkheden en een efficiëntere keten. Maar dat vergt wel een andere manier van werken van onze kwekers en kopers.” De adoptievraag ziet Van der Linden als een belangrijke uitdaging: de huidige ketenpartners van FloraHolland zijn vaak familiebedrijven die al honderd jaar op een bepaalde manier gewend zijn te werken. Hoe trek je die mensen over de streep, zodat ze gebruik gaan maken van een platform en er ook werkelijk voordelen uit gaan halen? “Het benadrukken van de voordelen is essentieel om mensen te overtuigen.”

Tegelijkertijd is de samenwerking tussen silo’s, die ook Van der Linden in zijn praktijk herkent, essentieel voor succes: “Een platform vraagt dat we ons naar buiten toe als één gezicht gaan opstellen, terwijl we intern nog behoorlijk als silo’s georganiseerd zijn. We hebben een logistiek bedrijf, we hebben een bedrijf dat de veilingklokken bedient, we hebben een bedrijf dat zich bezighoudt met financiële diensten; de samenwerking tussen die silo’s is essentieel om ervoor te zorgen dat je op het platform goed naar voren komt. Alles komt daar letterlijk bij elkaar: het moet als één zien, het moet als één voelen.”

Pottinga ziet deze thema’s overal terugkomen, zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid. “De grote uitdaging ligt in de digitale transformatie: je probeert een verandering richting een platform te bewerkstelligen. Techniek is daar slechts een onderdeel van. Waar je eerst naar moet kijken is: hoe kunnen we adoptie bewerkstellingen, hoe kunnen we de silo’s overkomen.” De snelheid waarmee een organisatie in staat is een ingrijpende verandering te omarmen, is bepalend voor het succes van de deelname aan de platformeconomie.

Meer horen over de voordelen en uitdagingen van de platformeconomie? Beluister de volledige podcast via onderstaande link.

Digitalisering op drift

In onze podcastserie Digitalisering op drift brengen AG connect en iBestuur bestuurders en IT-professionals uit de publieke en private wereld met elkaar in gesprek over de verdere ontwikkeling en bestendiging van digitale aspecten van onze samenleving. We willen ideeën en inzichten met elkaar delen rondom thema’s als innovatie, veiligheid en maatschappelijke impact. We dagen bedrijven en overheden uit met ons mee te praten en te denken.

Overige afleveringen:

Deze serie wordt mede mogelijk gemaakt door Pegasystems

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.