of 59854 LinkedIn

Oproep aan de EU

Een groep betrokken burgers uit verschillende Europese landen die de publieke dienstverlening willen verbeteren, heeft het initiatief genomen tot een oproep aan de Europese Unie om burgers meer te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van overheidsbeleid. Het initiatief heeft de vorm van een Open Verklaring aan de Ministeriële Conferentie die op 18 november aanstaande in het kader van het Zweedse EU-voorzitterschap wordt gehouden in de stad Malmö.

In die verklaring gaan de initiatiefnemers in op de kansen die web 2.0 biedt en zetten zij uiteen wat een ‘open overheid’ is. Ze formuleren drie principes die daarvoor nodig zijn: Participatie, Transparantie en Zelfredzaamheid. Deze benadering is grotendeels ontleend aan de Nederlandse BurgerServiceCode, die 10 principes beschrijft voor de nieuwe relatie tussen burger en overheid.

 

Wie betere publieke dienstverlening een goed hart toedraagt (en wie doet dat niet?) wordt opgeroepen de petitie te ondertekenen op www.petities.nl. Daar is ook de volledige tekst van de Open Verklaring te vinden.

 

Vanuit alle landen worden er steunbetuigingen verzameld. Laten we onze ambitie als gidsland waarmaken en zorgen dat Nederland met de meeste ondertekenaars deze ‘European Beauty Contest’ wint!

 

Matt Poelmans, directeur Burgerlink

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.