of 63966 LinkedIn

Van verbonden naar kwetsbare steden

Raymond Bierens en Christian Verhagen 2 reacties

Met het ondertekenen van de City Deal op 3 december vorig jaar is een volgende impuls gegeven aan het slimmer maken van de Nederlandse steden. De City Deal richt zich op het optimaal benutten van de kansen van digitalisering en technologie door steden meer verbonden te maken. Het doel is steden duurzamer, veiliger en leefbaarder te maken, maar tegelijkertijd ontstaan nieuwe digitale risico’s die in potentie bewust of onbewust een stad kunnen laten stilvallen.

Om steden slimmer te maken wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van objecten en sensoren in de binnen- en buitenruimte die onderling met elkaar verbonden zijn. Er ontstaat een ecosysteem dat bestaat uit intelligente netwerken waarin alles en iedereen met elkaar communiceert. Het gaat daarbij om publieke sensoren, zoals slimme lantaarnpalen maar steeds vaker ook om apparaten die in handen zijn van bedrijven of particulieren. Denk bijvoorbeeld aan de zelfrijdende auto, waarbij het slechts een kwestie van tijd is voordat data gedeeld wordt met andere apparaten. De digitale datadeelketen die daarmee ontstaat is echter zo sterk als de zwakste schakel.

 

Om gebruik te kunnen maken van het intelligente netwerk moet het ecosysteem kunnen vertrouwen op de data die uit ieder van de apparaten afkomstig is. Individuele kwetsbaarheden kunnen leiden tot verkeerde data en beslissingen of, in het ergste geval, zelfs tot ontwrichting en het platleggen van vitale voorzieningen. Wet- en regelgeving richt zich vooral op het beveiligen van de data en borgen van privacy bij afzonderlijke toepassingen. Maar hoe gaan we om met de onderlinge risico’s doordat toepassingen en technologieën van elkaar afhankelijk zijn? De huidige wet- en regelgeving volstaat in dat geval niet.

 

Op dit moment is het beheer van de apparaten versnipperd tussen meerdere publieke en private partijen zonder dat er een integraal risicobeeld bestaat van de apparaten die gebruikt worden en hoe die interconnecteren. De groeiende complexiteit van ons digitale ecosysteem creëert afhankelijkheden die niet of te laat herkend worden. Deze afhankelijkheden kennen geen sector- of landsgrenzen, terwijl de Brexit en het wegvallen van de EU-US Privacy Shield door Schrems II de digitale wereld in een complexe wirwar van meerdere jurisdicties heeft veranderd.

 

Het identificeren en managen van deze digitale risico’s in ketens en netwerken stelt nieuwe eisen aan publieke en private organisaties. Van bestuurder tot uitvoerder, van jurist tot gebruiker, iedereen wordt bewust of onbewust dagelijks geconfronteerd met deze afhankelijkheden en de daaruit voortvloeiende risico’s van digitale transformaties van steden en bedrijven. Dit kunnen zij niet alleen. Het vraagt meer bewustwording gevolgd door integraal handelingsperspectief met concrete toetsingskaders, zonder daarmee elke innovatie dood te slaan. In een verbonden wereld kan niemand meer alleen invulling geven aan deze nieuwe uitdagingen.

 

Ook komend jaar zal de digitalisering en het slimmer maken van apparaten, objecten en steden onverminderd doorzetten. En hiermee ook de risico’s die deze onderlinge verbondenheid met zich meebrengt. Toch is de politieke aandacht voor de kwetsbaarheid van de digitaliserende maatschappij te beperkt. In de verkiezingsprogramma’s is onvoldoende aandacht voor data of technologie, laat staan de integrale en complexe beveiliging daarvan. Om steden daadwerkelijk slimmer te maken is daarom meer aandacht nodig voor de risico’s van de toenemende integraliteit van technologie, en concreet beleid om deze risico’s te identificeren en af te vangen.

 

Raymond Bierens, voorzitter Stichting Connect2Trust en onderzoeker aan het Amsterdam Business Research Instituut van de Vrije Universiteit van Amsterdam

 

Christian Verhagen, Senior adviseur en onderzoeker data & analytics bij Verdonck, Klooster & Associates

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Robin (influencer) op
Toe maar, nu weer kwetsbare steden. We hadden al kwetsbare ouderen, kwetsbare achterstandskinderen, kwetsbare migranten, kwetsbare vluchtelingen etc., etc. Hoe meet je dat, kwetsbare stad ? Absurd lage huizenprijzen? Eindeloze files? Instortende kademuren?
Door cri (jur. adv) op
Ik wil de heren niet te kort doen maar als ik het zo lees is het allemaal subsidieruif, subsidie, subsidie en de gewone ambtelijke en consultants humbugtaal. sorry.