of 59162 LinkedIn

Succesfactoren voor een slimme gemeente

Rik Budel Reageer

Gemeenten staan voor de uitdaging om groei te verenigen met veiligheid, bereikbaarheid en kwaliteit van leven. De vraag is hoe de stad kan groeien, zowel economisch als in omvang en functies, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van leven van zijn burgers. 

De groei van een stad vraagt om slimme oplossingen en de Smart City wint dan ook steeds meer terrein binnen veel gemeentes. Dit is uiteraard een mooie ontwikkeling, maar het vraagt wel organisatievermogen, onder andere op het gebied van de ICT-infrastructuur. Wat zijn nu precies de kritische succesfactoren voor het ontwikkelen van een slimme stad en zijn gemeentes voldoende uitgerust om dergelijke innovatieve initiatieven succesvol te implementeren? In deze blog bespreek ik er drie.
 

Betrokken partijen

Bij de ontwikkeling van een slimme stad, door bijvoorbeeld het inzetten van Internet of Things, wordt niet alleen iets gevraagd van het stadsbestuur, maar ook van het onderwijs, het bedrijfsleven en hun netwerken. Daarnaast zijn inwoners natuurlijk belangrijke actoren. Om draagvlak te creëren, is het belangrijk dat ook zij worden betrokken bij het maken van plannen voor een slimme stad. Burgerparticipatie lijkt een langdurig proces, maar kan uiteindelijk veel meer opleveren dan wanneer een stadsbestuur de plannen binnenskamers houdt.
 

Het is noodzakelijk dat burgers de toegevoegde waarde van Internet of Things voor de stad zullen zien. Bekijk daarom het liefst samen met de inwoners welke problemen er zijn in de stad en denk samen na over passende oplossingen. Er wordt steeds vaker gesproken over slimme oplossingen, dus veel inwoners zullen zich steeds meer bewust zijn van wat er mogelijk is. Het is goed om de discussie op gang te brengen en met alle betrokken partijen om tafel te zitten, om samen te kijken wat past bij de gemeente.
 

Andere steden

Intussen zijn er veel verschillende steden bezig om een slimmere stad te worden. Gemeentes hoeven dus niet zelf het wiel uit te vinden. Er is al veel bekend, dus je kunt hier als stadsbestuur veel voordeel uithalen. Naast samenwerking met betrokken partijen binnen de gemeente, is het aan te raden om samen te werken met andere steden en gemeenten. Zorg voor de juiste relaties, werk samen met partijen die ervaring hebben en zorg dat de juiste expertise wordt samengebracht.
 

Data-hub

In een slimme gemeente creëert het Internet of Things een digitaal netwerk van objecten, die met elkaar kunnen communiceren, bijvoorbeeld via een LoRa-netwerk. Deze objecten verzamelen allemaal data. Binnen een slimme stad vormt juist deze data een belangrijke grondstof. Data die al binnenkomt van reeds gebruikte slimme oplossingen, kan veel informatie bieden voor een volgend project. Laat de verzamelde data op een eenvoudige manier samenkomen en ontsluiten, bijvoorbeeld via een data-hub. Hiermee kunnen vraagstukken worden opgelost of komt men tot nieuwe inzichten. Let er hierbij uiteraard wel op dat deze data volgens de juiste privacy regels wordt opgeslagen en dat er afspraken worden gemaakt over wie hiertoe toegang heeft binnen het project.
 

Stap voor stap

Het grootste voordeel bij de uitrol van Smart City-projecten is te behalen wanneer betrokken partijen hun kennis delen. Uiteraard is centrale regie dan essentieel. Hier ligt opnieuw een belangrijke taak voor de gemeente. Begin samen met de inwoners met het analyseren van de problemen binnen de stad en betrek vervolgens de juiste partijen om verder mee om tafel te gaan. Door partners uit verschillende sectoren te betrekken, weet je zeker dat er vanuit verschillende invalshoeken voldoende kennis wordt samengebracht. De weg naar een slimme stad bewandel je als stadsbestuur niet alleen en leg je stap voor stap af.
 

Rik Budel, Innovatiemanager Lokale Overheid bij KPN 

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.