of 59903 LinkedIn

Open Data: zorg voor een goede gebruiksaanwijzing

Jan Willem van Eck Reageer

Open overheidsdata levert waarschijnlijk feedback op die de kwaliteit van die gegevens verhoogt en stimuleert nieuwe economische activiteit. Toch zitten er nog wel wat haken en ogen aan dit ‘wij de data, u de toepassingen’-beleid. Zorg dus voor een goede handleiding.

De Nederlandse overheid staat positief tegenover open data. Minister Schulz van Haegen heeft al in 2012 voor de data binnen het domein van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu als doel gesteld dat alle publieke data vrij toegankelijk moet zijn, tenzij er dringende redenen zijn om dit niet te doen. Ook het Kadaster heeft inmiddels een aantal datasets vrijgegeven. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld het Netherlands Space Office, dat veel aan ruimtevaart gerelateerde data beschikbaar heeft gemaakt. Ook zien we dat steeds meer gemeenten met open data bezig zijn. Daarmee is de positie van de overheid heel duidelijk weergegeven: ‘wij de data, u de toepassingen’.

De waarde van data
Een lastig punt voor de overheid is natuurlijk wel: hoe bepalen we welke data waardevol kan zijn voor het bedrijfsleven en welke niet? In de Verenigde Staten heeft men daarom een vrij radicaal besluit genomen. Alle overheidsdata is ‘open by default’. Iedere dataset die door de Amerikaanse overheid wordt aangemaakt, is daarmee dus voor het bedrijfsleven beschikbaar, tenzij er dringende redenen zijn om dit niet te doen. Die redenen zullen dan veelal te maken hebben met nationale veiligheid. Zouden we in ons land een dergelijk beleid invoeren, dan hebben we echter - veel meer dan de VS - te maken met privacy-bepalingen.
De vraag is of een overheidsorganisatie überhaupt wel in staat is om de (commerciële) waarde van een set aan locatiegegevens van hectometerpaaltjes langs provinciale wegen of een overzicht van stiltegebieden in te schatten. Of dit zou moeten willen. Dat is een taak die bij de ondernemer thuis hoort. Die ondernemer wil echter niet alleen weten welke data beschikbaar is, maar ook wat die data dan precies inhoudt.

Handleiding voor open data
Het is dus belangrijk dat de overheid een soort gebruiksaanwijzing meegeeft aan zijn open datasets. De elementen die deel uit zouden moeten maken van zo’n handleiding zijn onder andere:

- Welke licentievorm geldt voor de dataset? Vaak wordt een Creative Commons Zero-licentie gebruikt of ontwikkelt men zelf een licentie waarin de gebruiksmogelijkheden en -beperkingen zijn vastgelegd.
- Er dient een korte tekstuele omschrijving van de dataset toegevoegd te worden, zodat eventuele gebruikers in een oogopslag zien waar de data betrekking op heeft.
- Wat is de kwaliteit van de data? Aan welke voorwaarden voldoet de dataset?
- Hoe actueel is de data?
- Wordt de dataset geactualiseerd en zo ja, hoe vaak gebeurt dit?
- In welke vorm wordt de data geleverd? Als ruwe data of ook via een ontwikkelomgeving?
- En is er een contactpersoon tot wie de ondernemer zich kan wenden voor vragen?


Open data is een betrekkelijk nieuw fenomeen en roept nog veel vragen op. Heeft het bijvoorbeeld wel zin dat overheidsorganisaties tijd en energie steken in het geschikt maken van datasets voor gebruik door het bedrijfsleven? Wat we gemakkelijk zouden kunnen vergeten is dat ook de overheid heel duidelijk baat heeft bij open data.. De feedback die overheidsinstellingen op hun data ontvangen, blijkt van grote waarde. Maar er is ook een financieel aspect. Open data stimuleert bedrijvigheid. Dat levert dus ook nog eens nieuwe belastinginkomsten op. Mits voorzien van een goede handleiding is open data dus goed voor de maatschappij, bedrijfsleven én de schatkist.

 

Jan Willem van Eck is directeur strategie bij ESRI Nederland

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.