of 59345 LinkedIn

Koppelen van databases: het nieuwe tandenborstels tellen?

Mark Breed Reageer

Al zo lang er uitkeringen bestaan, is fraude een kopzorg geweest van gemeenten. In de loop der jaren zijn er verschillende methodes gehanteerd om misbruik aan de kaak te stellen. Het bekendste voorbeeld is het zogeheten 'tandenborstels tellen'.

In een tijd dat overheden beschikken over grote hoeveelheden gegevens over burgers, is deze methode achterhaald. Gemeenten beschikken over verschillende databases die veel kunnen vertellen over de (verborgen) inkomens- en vermogenssituatie van burgers. Daarnaast kunnen de eigen gegevens ook nog worden gekoppeld aan bestanden van andere instellingen. Door het slim combineren van beschikbare gegevens kom je als gemeente veel meer te weten dan het aantal tandenborstels bij de wastafel.

Voorbeelden

Het  koppelen van gegevens van de Sociale Dienst aan andere gemeentelijke databases kan veel inzicht verschaffen over de kans op uitkeringsfraude.

  • Gemeentelijke belastingen: door de database van de Sociale Dienst te koppelen aan OZB-gegevens is het vrij eenvoudig om het vermoeden van inkomsten uit kamerverhuur te onderzoeken. Als een uitkeringsgerechtigde niet woont op het adres waarvoor hij of zij OZB betaalt, is het de moeite waard om na te gaan of er sprake is van kamerverhuur.
  • Hondenbelasting: een inwoner die drie of meer honden bezit, heeft naar verwachting te maken met aanzienlijke uitgaven voor het onderhoud van deze huisdieren. De verdenking van fraude wordt vergroot als de uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld al lange tijd geen bijzondere bijstand heeft aangevraagd.
  • Riool- en afvalstoffenheffing: als een inwoner deze betaalt voor een pand waar hij of zij niet staat ingeschreven, of voor een meerpersoonshuishouden terwijl hij een eenpersoonsuitkering ontvangt, kan dat duiden op kamerverhuur of het verzwijgen van een relatie.
  • Gemeentelijke Basis Administratie (GBA):.als een volwassene van boven de dertig zich opnieuw inschrijft bij zijn ouders, dan wijst dat mogelijk op uitkeringsfraude, waarbij een inwoner die wel samenwoont zich laat inschrijven bij zijn ouders om aanspraak te kunnen maken op een alleenstaandenuitkering.
  • Vergunningenadministratie: als een uitkeringsgerechtigde kostbare bouwvergunningen aanvraagt, kan dat duiden of op verzwegen inkomsten of vermogen.
  • Sociale huur-gegevens: veel gemeenten houden informatie bij over sociale huurwoningen. Een inwoner met een alleenstaandenuitkering die staat ingeschreven op een adres met meer dan vier kamers, verzwijgt mogelijk een (samenwoon)relatie of verhuurt wellicht kamers aan studenten.
  • Arbeidsmarktbemiddeling: als een gemeente arbeidsmarktbemiddeling voor inwoners regelt en uit deze gegevens blijkt dat een cliënt zijn eigen reïntegratie frustreert (bijvoorbeeld door niet op te komen dagen bij afspraken), kan dat erop wijzen dat deze wel een betaalde baan heeft en dus onterecht een uitkering ontvangt.

 

Uiteraard gaat het in alle gevallen slechts om vermoedens, die gewogen kunnen worden beoordeeld om te bepalen of het verstandig is om verder onderzoek te doen. Bovendien verschilt het per gemeente hoe relevant bepaalde analyses zijn; in een gemeente met weinig studenten is het risico op verzwegen inkomsten uit kamerverhuur minder groot dan in een universiteitsstad.

 

Gemeentelijke gegevens bevatten dus een schat aan informatie om uitkeringsfraude op te sporen. Het koppelen van gegevens uit verschillende eigen databases is een goede eerste stap om deze informatie boven water te krijgen. Daarnaast is het mogelijk om eigen gegevens via het Inlichtingenbureau te koppelen aan data van het UWV, de Belastingdienst en de Rijksdienst Wegverkeer op te vragen en te gebruiken.

 

Om deze koppelingen mogelijk te maken kan gebruik worden gemaakt van analysesoftware. Verschillende Nederlandse gemeenten zijn hiermee al aan de slag, waaronder Capelle aan den IJssel. Bovendien heeft de Rijksoverheid plannen om het koppelen van gegevens eenvoudiger te maken om zo uitkeringsfraude te bestrijden.

 

Mark Breed is Business Intelligence Consultant bij Info Support

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.