of 64707 LinkedIn

Haperende politienavigatie vraagt andere IT-koers

Steven Djohan Reageer

Steeds vaker pakken politieagenten hun eigen mobiele telefoon om zich naar meldingen te navigeren. De navigatiesystemen in de meer dan 2000 wagens van de nationale politie haperen. De problemen variëren van uitvallende schermen, oude kaarten, tot een routeplanner die politieauto's dwars door drukke straten leidt of de plaats van bestemming uit beeld laat verdwijnen. In de meldkamer is bovendien niet duidelijk waar een politieauto zich bevindt.

 

In een brandbrief van de Amsterdamse politiechef Aalbersberg en OR-voorzitter Lonnee, gericht aan korpschef Erik Akerboom, luiden de schrijvers de noodklok. Helaas staan deze problemen met de navigatiesystemen van agenten echter niet op zichzelf. Het is het zoveelste IT-falen in een voor de overheid vitaal systeem.

 

De geschiedenis herhaalt zich

De problemen met de politienavigatie doen denken aan de problemen met communicatiesysteem C2000 voor de hulpdiensten. Dit systeem haperde vaak,  onder meer tijdens de crash van het Turkish Airlines vliegtuig bij Schiphol evenals tijdens de rellen bij Hoek van Holland. Wie het C2000 dossier met de huidige navigatieproblematiek vergelijkt kan haast niet anders dan concluderen dat de geschiedenis zich lijkt te herhalen. De systemen blijken te duur, de planning wordt niet gehaald én, belangrijker nog, de systemen werken niet voor de eindgebruiker.

 

Begroting als natte vingerwerk

Het is niet duidelijk of de haperende navigatiesystemen van de politie al voor onveilige situaties hebben geleid. De Centrale Ondernemingsraad geeft desalniettemin aan zich zorgen te maken over de veiligheid van agenten en burgers, zeker indien aanrijtijden niet worden gehaald. De voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Nationale Politie Rob den Besten herkent de klachten in de brandbrief. In de Telegraaf stelt hij als reactie dat minstens 8 miljoen euro en mogelijk zelfs bijna 23 miljoen euro nodig is om de falende navigatiesystemen in politieauto’s te repareren. Volgens een woordvoerder van de Korpsleiding is voor het probleem met het updaten van de auto’s echter nog geen sluitende “technische oplossing” gevonden, aldus NRC Handelsblad. De termijn waarop het probleem kan worden verholpen blijft daarmee onduidelijk. Deze uitspraken wekken geen vertrouwen. De breedte van de financiële raming is ongekend groot en onduidelijk is wat er voor deze fluctuerende miljoenen wordt gekocht.

 

Lessen uit het verleden: koers voor de toekomst

In de reacties op de haperende systemen ontbreekt een oplossingsrichting. De bodem voor een nieuwe IT-blamage wordt hiermee gelegd. Dit is op geen enkele wijze uniek, want telkens weer lijkt het alsof met een nieuw IT-project het wiel opnieuw uitgevonden moet worden. Niet nodig, want inmiddels hebben we genoeg blamages gehad om lessen uit te kunnen trekken. Zo bieden voor de politie de volgende vuistregels (gebaseerd op de lessen van onder meer de problemen rond invoering van C2000, de OV-chipkaart en het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) een goede houvast.


Inkoop: betrek de brede kennis van de markt optimaal

Het is belangrijk om bij de marktuitvraag niet alleen grote software partijen te betrekken, maar ook kleine partijen om te komen tot een oplossing. Wees bereid te betalen voor prototypes/pilots om tot mogelijke oplossingen te komen (hoewel weinig voorkomend in IT-land is dit gebruikelijk in de bouwwereld voor complexe problemen en vraagstukken; het kost dan wat vooraf, maar in de praktijk blijken ‘gratis’ IT-oplossingen toch vaak duurkoop). Wees voorzichtig met het accepteren van complexe zelfgemaakte oplossingen van partijen om een vendor lock in te voorkomen;  Verken ook het gebruik van open source software;

 

Ontwerp: betrek de eindgebruikers en eigen IT-experts
Laat eindgebruikers werken met pilots en oplossingen en betrek ook eigen experts bij het meekijken en ontwikkelen van oplossingen. Zorg dat je als opdrachtgever zelf op de hoogte bent van de oplossingen en toegang tot het intellectueel eigendom behoudt.

Beheer: houd het project behapbaar
Voorkom dat je in de valkuil stapt om een groot probleem als dit te willen oplossen met een groot duur lang verandertraject; streef om juist in kleine en meerdere stappen successen te behalen en tot een oplossing te komen. Niemand ontkent dat het invoeren van een centraal IT-systeem ontzettend lastig en complex is. Toch hoeven projecten echt niet zo uit de hand te lopen. Laten we hopen dat de politie met de huidige navigatieproblematiek oog heeft voor de lessen uit het verleden en definitief voor een nieuwe koers kiest.  

Steven Djohan, partner Revnext

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.