of 63908 LinkedIn

Grip krijgen op informatievoorziening

Theo Peters Reageer

Er verandert veel in gemeenteland. Neem de digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. Die verwachten dat die dienstverlening (bijvoorbeeld de uitgifte van een rijbewijs, het aanvragen van een paspoort of het verlenen van een vergunning) niet alleen steeds sneller gaat, maar ook op tijdstippen dat het gemeentehuis niet open is of op plaatsen waar we dat (nog) niet verwachten. 

Om dat alles te bewerkstelligen, is het nodig dat gemeenten (meer) grip krijgen op hun informatievoorziening. Dat klinkt mooi, maar hoe doe je dat en wat is daarvoor nodig? Gelukkig hoeven gemeenten in dezen het wiel niet 388 keer opnieuw uit te vinden. Er is al erg veel voorhanden. Zoals de enorme hoeveelheid architectuur die is samengebracht in GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur). Dat bevat vele modellen hoe de informatievoorziening is in te richten en standaarden hoe gegevens met binnen- en buitengemeentelijke partners uit te wisselen zijn. Dat is niet het enige. Ook instrumenten als de Softwarecatalogus of de GIBIT helpen gemeenten bij het (meer) grip krijgen op hun informatievoorziening.

 

De genoemde instrumenten moeten gemeenten vooral helpen. Bijvoorbeeld bij het beantwoorden van de vraag wat je als gemeente nu écht nodig hebt. Of helpen bij het kritisch kijken naar het aanbod van de leverancier(s). Is dat wat zij ons (gemeenten) voorspiegelen misschien niet te mooi of is dat wat wij vragen misschien niet te onrealistisch? Of helpen bij het kijken naar de dingen die KING zelf aanbiedt. Helpen die ons genoeg, of hebben wij meer middelen nodig?

 

Met name die laatste vraag is interessant. Inmiddels is een groot aantal randvoorwaarden aanwezig voor hulp bij het inrichten van goede informatievoorziening, maar ervaren gemeenten dat ook zo? Ik ben wel benieuwd hoe gemeenten daarover denken. Zij zijn immers opdrachtgever en zij beschikken vooralsnog ook over de plek waar dienstverlening aan inwoners en ondernemers plaatsvindt. Dat zijn wij niet. Dat is onze rol ook niet. Uiteindelijk moeten gemeenten zelf een keuze maken.

 

Welke kwaliteit van dienstverlening willen wij onze inwoners en ondernemers bieden? Doen we dat alleen of organiseren wij dat samen met andere gemeenten? Welke leveranciers hebben wij daar dan bij nodig? En willen wij dienstverlening ook aanbieden op locaties die anders zijn dan we gewend zijn? Het zijn keuzes die gemeenten moeten maken. Dat kunnen wij niet voor hen doen.

 

Over één ding zijn alle partijen het wel eens: onder invloed van de digitalisering verandert de maatschappij in snel tempo en dat heeft grote invloed op de relatie tussen overheid en inwoners en ondernemers. Goede informatievoorziening is/wordt daarbij steeds meer cruciaal. Ook als die dienstverlening straks eventueel verloopt via Albert Heijn, de GAMMA of Thuisbezorgd.nl. Goede informatievoorziening is ook cruciaal bij het keukentafelgesprek, waarbij het eigenlijk niet uit mag maken of de tafel bij de inwoner thuis staat of bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis. Als dichtstbijzijnde overheid is het slim en verstandig om daar goed op voorbereid te zijn. De verschillende instrumenten kunnen ongetwijfeld helpen om de bal daarbij de juiste richting uit te laten rollen.

 

Theo Peters, unitmanager Architectuur en Standaarden bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.