of 59082 LinkedIn

Gegevensplatform kan gemeenten veel geld besparen

Reageer
De dienstverlening naar burgers en bedrijven breidt zich steeds verder uit. Daardoor neemt de noodzaak van samenwerking tussen overheidsinstellingen toe en vindt er steeds meer informatie-uitwisseling plaats.

Eén van de bouwstenen voor de samenwerking tussen overheidsinstellingen is Digikoppeling, dat zich richt op het vergemakkelijken van de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen overheidsinstellingen. De standaarden van deze in januari opgeleverde overheidsservicebus maken het mogelijk digitaal berichten uit te wisselen met collega-overheidsorganisaties. De komende jaren moeten deze standaarden binnen de gehele overheid worden uitgerold, om veel tijd en geld te gaan besparen.
Naast de verhoogde druk op elektronische dienstverlening, vragen met name de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en het voeren van basisregistraties de nodige aanpassingen in systemen, processen en bedrijfsvoering. De gemeentelijke informatiehuishouding moet op orde zijn om beleidsbepalers dagelijks een actueel en compleet inzicht te geven in alle gegevens die ze nodig hebben voor het maken van plannen, prognoses en beslissingen. Maar veel gemeenten hebben te maken met veel verschillende applicaties en daarmee met heel veel gegevensbronnen.

 

Enorme klus
In Nederland is een dertiental basisadministraties gedefinieerd. De uitwisseling van die gegevens met die administraties gebeurt via een gestandaardiseerd formaat genaamd StUF (Standaard Uitwisseling Formaat). Informatie hoeft zodoende slechts eenmalig te worden ingevoerd en kan voor meerdere doeleinden worden aangewend. Overheden noemen dit eenmalige registratie, meervoudig gebruik. Digikoppeling is een methode voor alle applicaties om op een gestandaardiseerde manier gegevens uit te wisselen.


Voor iedere applicatie die gegevens uit moet wisselen met een andere applicatie, is een interface ontwikkeld. Het is dan ook een enorme klus wanneer er voor de tientallen applicaties die een gemeente gebruikt, even zoveel interfaces beheerd moeten worden. Mochten er bovendien ooit nieuwe bronnen toegevoegd moeten worden, dan moet een gemeente soms enkele tientallen interfaces laten aanpassen. Door dat nu te standaardiseren, kunnen gemeenten en overheden de beheerlast die daarmee samenhangt sterk verminderen.

 

Kostenpost
Steeds meer gemeenten moeten grote investeringen plegen om alle informatie te kunnen uitwisselen. Dat wordt een enorme kostenpost in 2010. Een van de grootste uitdagingen zal hierbij zijn dat de overheid enorm veel verschillende en ook zeer verouderde systemen gebruikt. Deze systemen bevatten een grote hoeveelheid data, waarvan de kwaliteit niet altijd even duidelijk is.
Als de gemeente gegevens beschikbaar stelt via een platform dat gegevens integreert en dat onafhankelijk is, kan zij in één keer gegevens beschikbaar stellen uit alle bronnen.  Er is geen discussie meer over het feit of daadwerkelijk alle informatie beschikbaar is, of dat er nog ergens gegevens in een andere, niet ontsloten bron zitten.
Het wordt zo veel makkelijker gemaakt om een eenduidig en compleet beeld, ofwel een single view, van een burger samen te stellen. Het zal persoon X niet meer lukken om in een gemeente een uitkering aan te vragen, en dat vervolgens ook bij een andere gemeente te doen. Door het gebruik van de juiste software vindt er een gedegen uitwisseling van gegevens plaats en worden mogelijke incidenten snel aan het licht gebracht.

 

Charles Race is head of sales bij Informatica Nederland

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.