of 58952 LinkedIn

Economische groei uit open data

Reageer

Tijdens de Rotterdamse hackathon op 13 oktober ontwikkelden programmeurs apps op basis van gegevens die door de overheid zijn verzameld. Deze apps geven bijvoorbeeld burgers inzicht in veel voorkomende ziektes in hun buurt of de betrouwbaarheid van tweedehands auto’s. Vaak leiden hackathons niet tot structurele bedrijvigheid en economische groei. Om het volledige potentieel uit open data te halen zijn levendige open communities nodig.   

Open data is het toegankelijk maken van overheidsdata op een door software leesbare en herbruikbare manier. Het gaat dan om  niet tot personen herleidbare gegevens die niet veiligheidsgevoelig zijn. Eurocommissaris Kroes noemt open data ‘de nieuwe grondstof’ van de economie. En dat is niet voor niets: het openstellen en hergebruiken van data die zijn verzameld met publiek geld kan de Europese economie 70 tot 140 miljard euro per jaar opleveren. De Europese Commissie stelde daarom vorig jaar een aanpassing op de richtlijn voor hergebruik van overheidsinformatie voor, zodat alle informatie open wordt, tenzij er redenen zijn om dit niet te doen. Hergebruik van open data wacht echter niet op een Europese richtlijn: zo maken Buienradar.nl en WeerOnline.nl gebruik van KNMI gegevens en zijn o.a. DUO en enkele gemeentes open data voorlopers.

 

De beloofde economische bijdrage van open data wordt op dit moment echter niet behaald. Hoewel menige gemeente een eigen hackathon organiseert en er inmiddels bijna 700 datasets zijn gepubliceerd op data.overheid.nl, zijn er nog weinig killer apps ontwikkeld die hebben geleid tot economische groei. Een belangrijke reden hiervoor is dat vraag en aanbod zijn nog niet op elkaar zijn afgestemd. Overheden twijfelen over het openen van datasets, omdat de data wellicht niet volledig of kwalitatief hoogwaardig is. Ook hebben zich nog weinig ondernemers gemeld met een verzoek om overheidsgegevens die ze willen hergebruiken.

 

Terwijl de hackathons een belangrijke functie hebben voor het laten zien van de mogelijkheden met van open data, is  voor structurele economische ontwikkeling een actieve samenwerking tussen overheden, burgers en bedrijven nodig. Overheden moeten meer high impact datasets openen, zoals gegevens over mobiliteit of gezondheid. Ook moet open data gemakkelijker doorzoekbaar worden en gestandaardiseerd worden aangeboden, zodat bedrijven ze gemakkelijk kunnen hergebruiken. Het bedrijfsleven moet op haar beurt duidelijk maken aan welke datasets er behoefte is en in welk formaat deze moeten worden gepubliceerd.

 

Open data communities zijn bij uitstek de plek waarin langduriger kan worden gewerkt aan de ontwikkeling van killer apps. Deze communities beginnen langzaamaan te ontstaan. Rondom culturele data is er bijvoorbeeld een groep ontstaan die deze data tot leven laten komen. Voor zo’n community hoeft de data niet perfect te zijn: de community kan juist bijdragen aan het verbeteren van de datakwaliteit. Daarnaast kan een community zorgen voor meer economische activiteit door verbanden te leggen met andere datasets. TNO heeft het voornemen om een community voor open onderzoeksdata op te zetten en nodigt  anderen van harte uit hieraan bij te dragen! 

 

Anne Fleur van Veenstra, Tijs van den Broek en Arjanna van der Plas

Auteurs zijn werkzaam bij onderzoeksinstituut TNO.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.