of 64277 LinkedIn

Drama’s voorkomen

Nathan Ducastel Reageer

Uitvoerbaarheid en digitalisering staan als urgente vraagstukken op het lijstje van de formatieverkenningen. Ik ben daar blij mee. Laten we hopen dat het nieuwe kabinet daarop doorpakt. Want zo voorkomen we nieuwe drama’s.

In de uitvoering vindt niet alleen de legitimatie van beleid plaats, maar ook die van politiek en bestuur. Dat hebben we de afgelopen tijd helaas ondervonden, zoals bij de kinderopvangtoeslagaffaire, de haperende afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en problemen tijdens de bestrijding van de coronacrisis. In de eerste plaats zijn deze heel ingrijpend voor de inwoners die het treft. Maar ze zijn ook heel schadelijk voor het vertrouwen van burgers in de overheid in het algemeen.

 

Om aan dat vertrouwen te werken, hamert de VNG in de formatie op meer aandacht voor uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving en de rol van digitalisering daarin. Ik was dan ook blij om te lezen dat Mariëtte Hamer in haar rol als informateur in haar eindverslag digitalisering en uitvoerbaarheid als grote, urgente thema’s benoemt. En dat het een plek kreeg in het conceptregeerakkoord van D66 en VVD.

 

Digitalisering en uitvoerbaarheid gaan hand in hand. IT speelt net zo’n kaderstellende rol bij de haalbaarheid van de uitvoering als geld en wetgeving. Alle uitvoeringsprocessen zijn afhankelijk van digitale middelen, niet alleen voor een efficiënte uitvoering maar ook om de juiste beslissingen te nemen. Je zult aan de voorkant goed moeten nadenken over wat je nodig hebt en waarvoor inzet en dat vervolgens op orde moeten brengen. Want anders krijg je uitkomsten waar je spijt van krijgt en die je niet gemakkelijk rechtzet.

 

Laten we het daarom anders aanpakken. Met aandacht voor digitalisering en een goede uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving. Ik doe alvast een voorzet. Ik denk dat het zinvol is om bij uitvoeringsvraagstukken een onderscheid te maken tussen waar bulkverwerking kan en waar maatwerk nodig is. De bulkprocessen kun je automatiseren en die worden vormgegeven naar de letter van de wet. Waar mensen in deze processen tussen wal en schip dreigen te vallen, of waar de complexiteit te groot is voor volledige automatisering, daar is menselijke interventie nodig. Daar wordt gewogen en gehandeld naar de geest van de wet.

 

Of de burger voldoende geholpen is met een bulkproces staat niet vanaf het begin vast. Of menselijke interventie nodig is, is iets dat je continu moet toetsen en aanpassen. Je wilt en moet als overheid de maatschappelijke impact van beleid steeds monitoren en bijstellen. Eigenlijk heb ik het over de klassieke beleidscyclus, waarin evaluatie een belangrijk onderdeel is. Om de één of andere reden zijn we dat kwijtgeraakt. Die feedbackloop moeten we herstellen, om de menselijke maat terug te brengen bij de overheid en om weer te bouwen aan vertrouwen.

 

Mijn hart ligt bij een goede kwaliteit van het openbaar bestuur en bij het vertrouwen van de samenleving in de overheid. Laten we eerlijk zijn: het kan beter. Iedereen heeft wel een voorbeeld van hoe hij of zij in conflict kwam met de overheid en hoe lastig het was om dat te herstellen. Ik heb zelf gekke dingen meegemaakt met de precariobelasting en een parkeervergunning. Beide heb ik uiteindelijk opgelost, maar daar waren grote administratieve vaardigheden voor nodig. Ik werk bij de overheid om dat te helpen verbeteren.


Ik hoop van harte dat de aandacht voor uitvoering en digitalisering wordt vastgehouden in de formatie, voor al onze inwoners en voor de legitimiteit van de overheid.

 

Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.