of 58952 LinkedIn

De noodzaak van een Digitafel

Cees Roem Reageer

Recent sprak ik met Holland FinTech, het kennisplatform dat zetelt in Amsterdam en internationaal kennis bundelt en verspreidt onder haar leden over diverse trends en ontwikkelingen op FinTech gebied. FinTech of Financial Technology is een term die gebruikt wordt voor innovatieve start-ups die door middel van technologie verandering brengen in de financiële wereld. 

FinTech streeft ernaar door technologische ontwikkelingen financiële diensten sneller en efficiënter uit te voeren dan traditionele financiële dienstverleners. Onderwerp van het gesprek was om te bezien in hoeverre  kruisbestuiving mogelijk was en is met overheidsorganisaties in ons publieke domein.

Binnen de overheid zijn op verschillende niveaus diverse programma’s te onderscheiden die bijdragen aan de digitalisering van diensten en administratieve processen. Zo loopt op gemeentelijk niveau op dit moment het programma Digitale Agenda 2020 (DA2020). Een programma dat wordt gecoördineerd door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Onder de vlag van het IPO, Unie van Waterschappen lopen eveneens soortgelijke programma’s. Op Rijksniveau wordt vanuit het Bureau Digicommissaris gewerkt aan de totstandkoming van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Deze legt de basis voor de digitale transformatie van de Nederlandse overheid.

Rode draad bij dit alles is te werken als één efficiënte overheid. Maar lukt dit ook? Gaan we nu ook een slag maken naar Estlands voorbeeld waar de digitalisering van de overheid en haar dienst-verlening richting inwoners en bedrijfsleven volledig én integraal is doorgevoerd? Laat ik voorop stellen dat ik de initiatieven die op dit terrein worden genomen binnen het publieke domein volledig onderschrijf. Desalniettemin, vanuit mijn oorspronkelijke achtergrond in ICT en overheid kwamen 10 à 12 jaar geleden dezelfde vraagstukken aan de orde. Vanzelfsprekend was de technologische context van een andere orde, echter we zijn heden ten dage (nog) steeds met deze vraagstukken bezig. Hoe kunnen we hier nu een versnelling in aanbrengen?

Terug naar de relatie met FinTech. Om gelijke tred te houden met de digitale ontwikkelingen in onze informatiesamenleving dient de overheid vooral van ‘buiten naar binnen’ te denken en te werken. Dat betekent concreet dat in het scala aan FinTech toepassingen, moet worden bezien of hier mogelijkheden voorhanden zijn die – na maatwerk -  ook binnen de overheid hun weg kunnen vinden.

Bestaan er platformen om kennis te delen? Jazeker, zo is er het ECP Platform voor de Informatie Samenleving dat tot doel heeft bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties rond informatievraagstukken met elkaar in contact te brengen. Dat loopt uiteen van onderwerpen over privacy tot cyber security. Toch zou ik persoonlijk nog pragmatischer willen insteken en streven naar een platform dat gericht transities van een van techniek naar informatie georiënteerde overheid faciliteert. Een platform dat handelt in de geest van de Alderstafel (Schipholvraagstukken) met korte lijnen en vooral oplossingsgedreven is.

 

Zo kan ook een Digitafel worden opgezet. Een platform met personen waar naast de FinTech branche ook de game industrie, waar Nederland wereldwijd toonaangevend in is, zitting hebben. De Digitafel is vooral gericht op toepassingen van praktische technologie en in staat pilot projecten in korte tijd te initiëren en uit te voeren. Deze Gideonsbende , onder verantwoordelijkheid van het (toekomstig) Ministerie van Informatiebeleid is de katalysator achter de digitalisering van het publieke domein zonder zich met beleidsvormende discussies – hoe belangrijk deze ook kunnen zijn – te moeten bemoeien.

 

Drs. Cees Roem is werkzaam als senior adviseur bij adviesbureau Haute Equipe Partners in Public B.V. uit Haarlem.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.