of 64621 LinkedIn

Cloud-gebruik vereist cultuurverandering overheden

Bram Havers Reageer

De verwachting is dat de technologische ontwikkelingen binnen overheden nog verder gaan toenemen. Denk hierbij innovaties op het gebied van edge computing, Artificial Intelligence, Internet-of-Things (IoT) en 5G. Hoewel deze innovaties veel voordelen bieden, zorgt het ook voor meer data wat grote gevolgen gaat hebben op hoe we data moeten gaan opslaan. Om als overheidsorganisatie deze ontwikkeling op een efficiënte en veilige manier in goede banen leiden is er een solide mix van meerdere Cloud omgevingen nodig, oftewel een Hybrid Cloud. 

 

Overheden bevinden zich immers in de unieke situatie dat zij uit drie type Cloud omgevingen kunnen kiezen. Naast de publieke Cloudomgevingen, en de private Cloud binnen het eigen datacenter, kunnen overheden ook gebruik maken van Clouddiensten geleverd door de Overheid Datacenters (ODC). De keuze is enerzijds gebaseerd op de vertrouwelijkheid van de data die verwerkt worden. Anderzijds bepaalt het type applicatie de keuze voor een Cloudomgeving. Zo bieden private Cloudomgevingen controle, maar ook zekerheid over het gebruik van de data. Publieke Cloud-diensten bieden daarentegen snelheid, efficiency en een zeer breed aanbod. Tenslotte bieden ODC Cloud-diensten een middenweg tussen efficiency en controle, bijvoorbeeld in de samenwerking tussen overheden. Om van de grote verscheidenheid van Clouddiensten en -leveranciers gebruik te kunnen maken is het voor overheden belangrijk om zich niet de binden aan één Cloud provider. Een Hybrid Cloud aanpak zorgt voor keuzevrijheid en voorkomt vendor lock-in.

Als overheden een Hybrid Cloud willen bouwen zullen ze rekening moeten houden met een aantal belangrijke factoren. Ten eerste is het gebruik van open standaarden en open source software belangrijk omdat een Cloudomgeving de samenwerking vereist van een groot aantal open source componenten. Het is hierbij belangrijk om gebruik te maken van een besturingssysteem dat open source componenten samenbrengt voor professioneel gebruik. Hierdoor is het mogelijk voor overheden om kwaliteitsverbetering snel door te voeren, bij te dragen aan minder verspilling, innovatie, meer economische bedrijvigheid, transparantie en informatieveiligheid.


Een andere belangrijke randvoorwaarde voor Hybrid Cloud is security op basis van het Zero Trust model, ontwikkeld door Forrester Research. Deze methode werkt volgens het principe ‘never trust, always verify’. Dit betekent dat het model niets binnen óf buiten de omheining vertrouwt. Gezien overheden werken met veel vertrouwelijke data, doen overheden er goed aan om gebruik te maken van confidential computing (vertrouwelijke gegevensverwerking). Dankzij encryptie zorgt deze technologie ervoor dat bedrijven die gegevens en toepassingen in de cloud hosten, geen toegang hebben tot onderliggende gegevens, ongeacht of deze zijn opgeslagen in een database of via een toepassing worden doorgegeven.

Toch is technologie alleen niet genoeg voor een succesvolle Cloud aanpak. Het behelst immers meer dan het vernieuwen van “de technische onderlaag”. Cloud raakt grote delen van de overheidsorganisatie. Co-creatie en cultuurverandering speelt hier een belangrijke rol. Afdelingen met uiteenlopende expertises zullen steeds nauwer met elkaar moeten samenwerken. Cloud is immers niet alleen een IT-verandering. Het vereist ook een culturele verandering binnen de overheid.

Bram Havers, Client Technical Leader Government bij IBM

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.