of 63908 LinkedIn

Anders standaardiseren!

Theo Peters Reageer

Het ICT-landschap verandert en als KING gaan wij daarin mee. Bijvoorbeeld als het gaat om standaarden. Daarbij maken we een beweging naar een manier van werken die vraagt om sneller standaarden op te kunnen stellen die aansluiten op overheidsbrede verbindings- en uitwisselingsvraagstukken en ook nog eens aansluiten bij landelijke ontwikkelingen. 

Het maken van die beweging is nog niet zo eenvoudig. Om meerdere redenen. In de eerste plaats zijn er technieken die worden toegevoegd, zoals REST JSON. Dat betekent dat je je moet verdiepen in die nieuwe technieken. Maar je zult ook veel meer moeten werken met afspraken over semantiek. Met andere woorden: wat versta je onder begrippen en wat is de inhoud die je uit wilt wisselen? Verder heb je het misschien ook wel over een andere manier van werken. Als KING moeten we onze manier van werken aanpassen en zullen ook wij moeten investeren in kennis van nieuwe uitwisseltechnieken en ons moeten verdiepen in manieren om standaarden sneller op te kunnen stellen. Daarvoor hebben we inmiddels tooling in huis, tooling die samen is ontwikkeld met Geonovum en het Kadaster. De beweging is ook niet eenvoudig omdat de huidige besturing van standaarden gevormd wordt door gemeenten, leveranciers en manifestpartijen. Ook zij zullen mee moeten gaan, of in ieder geval een keuze moeten maken of zij daar in mee willen gaan.

 

Een echt eensluidend standpunt hebben al die partijen niet. Zo zijn er gemeenten die tevreden zijn met de huidige manier van uitwisselen, maar er is ook een grote groep gemeenten die graag mee wil gaan in die beweging. Bijvoorbeeld omdat zij afstemproblemen hebben met leveranciers of omdat zij last ervaren van het tempo waarmee leveranciers standaarden implementeren. Ook bij leveranciers en manifestpartijen zien we die voors en tegens. Je merkt wel dat de onderlinge verschillen bij dit soort grootschalige veranderingen steeds duidelijker worden. Alleen daarom al is het gewenst dat er vooral vanuit het gemeentelijk perspectief wordt gedacht. Waarom willen we andere standaarden? Welke voordelen levert dat op? Minder complex, snellere implementatie, lagere implementatiekosten, meer aanbieders en meer innovatie. Het is belangrijk dat we vanuit deze voordelen van standaardisatie gaan denken.

 

Het zijn niet alleen de gemeenten die voordelen kunnen halen uit de andere manier van uitwisselen. Uiteindelijk profiteert ook de burger ervan. Als je als overheid met elkaar goede afspraken maakt over standaardisatie en uitwisseling daarvan, dan zal die burger merken dat hij straks misschien wel bij ieder willekeurige gemeente zijn verhuizing door kan geven of zijn rijbewijs kan verlengen. Maar die burger zal ook merken dat er meer partijen komen die op een slimme manier beschikbare gegevens van de overheid bij elkaar brengen. Denk aan parkeerapps of het zichtbaar maken van raadsinformatie. Dat soort mechanismen en innovaties kan alleen maar als je met elkaar standaardiseert en wel zodanig dat het snel kan en ook nog eens goed aansluit bij landelijke ontwikkelingen. Dat is de uitdaging waar we voor staan en die wij graag aangaan. Zelfs al is het met een flinke beweging in onze standaardisatieaanpak.

 

Theo Peters, unitmanager Architectuur en Standaarden bij het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.