of 64740 LinkedIn

Het belang van data-inventarisatie

Overheden dienen hun informatiehuishouding op orde te hebben. Dit is essentieel voor de bescherming van privacy, bevordering van transparantie en goede archivering. Maar vaak weet een Kruidvat-filiaal beter welke producten ze in de schappen hebben liggen, dan dat een overheid weet welke informatie ze allemaal beheren. Tijd om daar verandering in te brengen door informatie goed te inventariseren en bestaande archief en privacyregisters te integreren.

De Raad voor Cultuur schreef in 2016 al dat de informatiehuishouding van de overheid niet op orde is. Niet alle informatie staat op het netvlies om te archiveren omdat medewerkers er soms een schaduwadministratie op nahouden. Ook burgers kunnen de dupe worden van slechte informatie-uitwisseling, wanneer zij ten onrechte een heffing ontvangen of hun persoonsgegevens door gebrekkig beheer op straat komen te liggen.

Daarnaast komt een gebrekkige informatiehuishouding transparantie niet ten goede. Een burger, belangenorganisatie of journalist die informatie zoekt, zal deze daardoor niet altijd kunnen vinden. Wanneer informatie dan met een Wob-verzoek opgevraagd dient te worden dan zal dit vaak een breed informatieverzoek betreffen. De opvrager weet immers niet welke informatie er allemaal voorhanden is, maar deze brede verzoeken leveren overheden veel werk op. Een lijst met op te vragen informatie zou daarbij helpen.

 

Inventariseer je eigen data
Genoeg redenen dus om informatie en data goed te inventariseren. Welke informatie produceert jouw organisatie? Welke informatie wordt in opdracht of met subsidie verzameld en beheerd door externe partijen of leveranciers? De Rijksoverheid heeft op enkele ministeries na data-inventarisaties uitgevoerd. Ook diverse provincies en gemeenten hebben deze inventarisatie uitgevoerd. Op data.overheid.nl kun je handleidingen vinden voor het maken van een data-inventarisatie en op de website Open Overheid staat een handig stappenplan.

 

Maak gebruik van bestaande lijsten
Overheden hoeven echter niet bij nul te beginnen. Er zijn namelijk al lijsten aanwezig. Zo moet elke overheid in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een verwerkingsregister bijhouden. Om dit register te maken moet uiteraard geïnventariseerd zijn welke data in bezit is van een overheidsinstelling. Daarnaast dient in het kader van de Archiefwet een Bestandsoverzicht gemaakt te worden met informatie over welke archiefbestanden er zijn en waar ze zich bevinden. Ook vanuit de Wet Open Overheid, die momenteel in herziening is, vloeit de plicht voort om voor overheden om een Informatieregister aan te leggen ten behoeve van transparantie.

 

De Erfgoedinspectie schreef eerder ook al over de raakvlakken tussen het Informatieregister, onderdeel van de nog in herziening zijnde Wet open overheid, en het Bestandsregister van de Archiefwet. Het is daarom handig om de raakvlakken tussen AVG, Archiefwet en Wet Open Overheid te gebruiken om een gezamenlijk informatieregister te maken met alle informatiecategorieën die een overheid bezit met informatie over de openbaarheid, privacy en archivering.

Een register voor betere informatiehuishouding en transparantie

Door het maken en actief bijhouden van dit geïntegreerde informatieregister krijgt een overheid meer grip op de eigen informatiehuishouding. Dit register kan eveneens gepubliceerd worden en hiermee kunnen gesprekken gevoerd worden met informatievragers zoals mede-overheden, journalisten, inwoners en belangenorganisaties. In deze gesprekken kunnen deze informatievragers aangeven waar de prioriteiten liggen voor actieve openbaarmaking. Zo kan je als overheid niet alleen je informatie op orde krijgen, maar ook vraaggestuurd werken aan transparantie. Aan de slag met inventariseren dus!

 

Meer columns van Tom Kunzler zijn hier te vinden.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Rienk Jonker op
Al in 2016? Hieronder een klein niet volledig lijstje van programma's, projecten, rapporten ed. uit de periode 1979-2018 :
- 1979/1980 - BiZa - Oprichting CAS (wegwerken achterstanden bij het Rijk)
- 1982 - Discussienota Archiefbeleid (ivm nieuwe Archiefwet)
- 1987 - Rapport rekenkamer - Archiefbeheer en -behoud bij het Rijk
- 1987 - Introductie DOD5015.2 bij ministerie van VWS
- 1991 - Rapport rekenkamer - Machineleesbare gegevensbestanden: archivering en beheer bij het Rijk.
- 1991 - Nationaal Archief - Project Invoering verkorting overbrengingstermijn (PIVOT)
- 1991 - 2000 - Projecten MLG / Digitale duurzaamheid
- 1996 - Inwerkingtreding Archiefwet 1995 (met oa. Een interessant artikel 7 dat zelden is toegepast)
- 1996 - Moreq v1
- 2001 - NEN-ISO 15489:2001
- 2004 - Stadsarchief Rotterdam en Nationaal Archief - E-depot project
- 2004 - ReMano 2
- 2005 - Rapport rijksarchiefinspectie - Dementerende overheid
- 2006 -2009 - Programma Informatie op orde met baselines (referentiekaders en vernieuwde selectiemethodie)
- 2006 - BzK en andere departementen - Project Wegwerken achterstanden (PWA)
- 2007 - Nationaal Archief - Gewaardeerd verleden
- 2008 - Raad voor Cultuur - Informatie grondstof met toekomstwaarde
- 2008 - Rapport Rekenkamer - Lessen uit ICT-projecten bij de overheid
- 2008 - NEN 2082
- 2009 - Moreq2
- 2010 - Inwerkingtreding laatste versie Archiefregeling
- 2010 - Bzk - Samenvoeging CAS en PWA in DocDirect
- 2011 - Moreq2010
- 2012 - Rapport Erfgoedinspectie - Beperkt houdbaar
- 2013 - 2016 - Programma - Archief 2020
- 2013 - Wijziging Archiefbesluit 1995
- 2014 - Tweede kamer - Commissie Elias (Naar grip op ICT)
- 2016 - Raad voor Cultuur - Het puberbrein van de overheid - informatiebeheer in ketensamenwerking
- 2016 - NEN-ISO 15489:2016
- 2017 - Programma - Rijk aan informatie

En dan vooral niet vergeten alle opmerkingen in individuele rapporten van de Rekenkamer en enquete- en onderzoekscommissies van de Tweede Kamer waaruit ,voorzichtig gezegd, een beeld komt dat de kwaliteit van de rijksinformatiehuishouding niet overhoudt.