of 64003 LinkedIn

Opinie

 • En de winnaar is...

  Hackpogingen, datalekken, cyberaanvallen. Nieuwsberichten over gehackte gemeenten doen door de termen actiefilmachtig aan. De impact van een geslaagde hack is ook groot: zo moesten de BEL-gemeenten vorige week hun online-dienstverlening dagen staken vanwege een ‘ransomware-aanval met het virus cryptolocker’. Rotterdam probeerde angstvallig een rekenkamerrapport over gemeentelijke informatiebeveiliging geheim te houden.

 • Digitale overheid ontbrak in verkiezingsdebatten

  Alle keuzestress en de campagnekoorts liggen inmiddels achter ons. De verkiezingen gingen over belangrijke zaken. Het eigen risico, rekeningrijden, de AOW leeftijd; onderwerpen die moeiteloos een plek veroverden in het prime time lijsttrekkersdebat. Over de toekomst van de digitale overheid debatteerden de heren en dames niet.

 • Koloniaal verleden tijd?

  Enige weken geleden wist ik opnieuw dat wat archieven doen relevant is. Archieven die in 1916 uit Suriname naar Nederland waren gebracht, zijn een eeuw later teruggegeven aan Suriname. Al die archieven zijn gedigitaliseerd online beschikbaar. Verschillende zeecontainers met documenten zijn verscheept terug de oceaan over. Een nieuw depot in Suriname is toegerust dit historisch erfgoed te beheren.  

 • Wat de AVG ons gaat brengen

  Vrijdag 20 januari verliep de termijn om te reageren op de conceptversie van de Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming. Fijn dat de conceptversie er ligt. Dat geeft wat meer inzicht in hoe de Nederlandse wetgever een aantal open bepalingen uit de AVG inkleurt. Er staan weinig grote verrassingen in. In deze column zal ik een beknopte weergave geven. Uiteraard is het een conceptversie en zal deze nog worden voorgelegd aan allerlei instanties, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Maatschappelijk belang botst met individueel belang

  3 januari 2017 was openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Geheimen worden onthuld! Als er beperkingen op openbaarheid waren gesteld gelden die altijd voor een bepaalde periode. Openbaarheidsdag hanteren wij als vervaldatum. Voor mij markeert die dag het recht van iedere Nederlander op toegang tot de informatie van de overheid. Maar openbaarheid is een veelkoppig monster.

 • Zweedse ambtenaren hebben recht op 'lekken'

  Sneeuw in november of onbeperkte ambtelijke vrijheid van meningsuiting; in Zweden weten ze niet beter. Het is daar zo gewoon dat ze het zelf niet bijzonder vinden of opmerken. Dat komt meer voor. Soms zijn dingen zo vanzelfsprekend dat je ze niet ziet.