of 59250 LinkedIn

Opinie

  • De vier belangrijkste veranderingen van de privacyverordening

    Het zal de privacyliefhebbers niet zijn ontgaan: afgelopen donderdag heeft het Europees Parlement met grote meerderheid ingestemd met de Europese Privacy Verordening (EPV). Na publicatie in het Publicatieblad van de EU zal een overgangstermijn van twee jaar gelden. Ik verwacht dat de EPV vanaf mei 2018 echt in werking treedt.

  • De kans op een boete voor een datalek voor gemeenten

    Er is al veel geschreven over de Wet meldplicht datalekken. Er wordt gedreigd met hoge boetes als een datalek niet wordt gemeld. Vooral handige en commerciële partijen spelen hierop in met leuzen als: 'Maak uw organisatie datalekproof!', 'Beperk het risico op een boete!'

  • Pionieren met privacy

    Een bewerkersovereenkomst; is dat iets nieuws en heeft het soms iets te maken met die nieuwe wet datalekken? Die vraag kreeg ik afgelopen week van iemand uit de organisatie.