digitaal / Partnerbijdrage

Noteer data maar vast in uw agenda

Tips voor nieuwe gemeentebestuurders.

28 maart 2022
André van der Meer

Noteer data maar vast als topprioriteit in uw digitale agenda. Anno 2022 wil iedere gemeente immers datagestuurd werken. Echter: dat klinkt simpeler dan het is. Want hoe kom je als kersverse wethouder snel aan relevante kennis op dat gebied? Hoe beoordeel je de betrouwbaarheid van data-analyses? En hoe richt je de gemeentelijke organisatie zo in dat data ook werkelijk sturend kunnen zijn?

Zeker voor nieuwe wethouders is er werk aan de winkel, vindt André van der Meer: ‘Helaas constateren we nog te vaak dat het op bestuurdersniveau ontbreekt aan voldoende kennis over datagebruik, dashboards, privacywaarborgen, noem maar op.’

Terwijl de kennis nodig is voor de complexe dossiers waarmee ze te maken krijgen, zoals jeugdzorg, woningnood, de energietransitie en het opvangen van vluchtelingen. ‘Om die dossiers vlot te trekken kunnen relevante data zeker helpen, mits goed gebruikt. Maar wat zeggen data feitelijk? Wie is de eigenaar? Wat is doelbinding, wat is precies een datalek? Wat gebeurt er als je verkeerde data gebruikt of de data verkeerd gebruikt? Dus dat is onze eerste raad voor bestuurders in het algemeen en nieuwe in het bijzonder: weet wat je meet!’

De tweede tip. ‘Wil je echt een datagestuurde gemeente zijn? Dan moet je wel snappen dat het niet alleen over data en technologie gaat, maar ook over de mens in de organisatie en over organisatieprocessen. Hoe stuur je de organisatie met behulp van technologie? Technologie, data, mens en processen: die vier gebieden moet je in samenhang kunnen overzien en begrijpen. Ook hiervoor is kennis nodig, en competentieontwikkeling. En je moet weten welke rol en verantwoordelijkheid je als bestuurder hierbij hebt.’

Ook de gevolgen van real-time-inzicht in wat er binnen je gemeente gebeurt, vragen nog de nodige aandacht, vindt Van der Meer. ‘We waren gewend om naar het verleden te kijken voor het evalueren van bepaalde beleidskeuzen. Inmiddels kun je dankzij datatechnologie het effect van een besluit dat je vandaag neemt morgen al meten. Daar moet je wel op berekend zijn. Is de organisatie flexibel genoeg om het roer om te gooien?’

Tip drie. 'Vanwege de krappe arbeidsmarkt is het extra belangrijk om zicht te hebben op de leegloop van de organisatie. Van der Meer: ‘Wie vertrekken er en wat moet ik doen om de mensen met de juiste skills te behouden? Waar zitten je gouden medewerkers, die je kunt bijscholen of omscholen, zodat ze een plek kunnen gaan innemen die cruciaal is voor de continuiteit, ontwikkeling en vernieuwing van je organisatie?’

Op al deze punten kan SAS een belangrijke adviesrol spelen. ‘We zijn weliswaar primair een technologiebedrijf, maar we gaan altijd in gesprek met een klant over de inbedding van datagestuurd werken. Hoe neem je iedereen mee? Dat is echt nodig om het rendement van data en technologie zo groot mogelijk te maken. Daar nemen we uitgebreid de tijd voor, want uiteindelijk gaat het niet om de naakte cijfers, maar om wat mensen ermee doen.’

Voor meer informatie over het SAS Decisionboard mail Andre.vanderMeer@sas.com of scan de QR code.

QR-code

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.