digitaal / Partnerbijdrage

Datacenters cruciaal voor dienstverlening CBS

Datacenters cruciaal voor dienstverlening CBS.

01 september 2021
datacenter-cbs.png

Regionale datacenters faciliteren het fundament voor de IT-omgeving van organisaties. Steeds vaker vervullen ze ook de rol als sparringspartner in het digitale transformatietraject. Een datacenter is namelijk meer dan een bewaakt fort voor IT-apparatuur. Het vormt een connectivteitshub en biedt toegang tot een compleet ecosysteem aan netwerkproviders en cloud- en IT-diensten.

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) is een goed voorbeeld van een organisatie die gebruik maakt van de dienstverlening van een extern datacenter. Het CBS maakt gebruik van veel nieuwe technologieën. De organisatie verzorgt in een samenleving waarin informatie explosief toeneemt betrouwbare en onafhankelijke statistiek en verschaft zo inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Daarmee voedt het CBS het maatschappelijke debat, de beleidsontwikkeling en de besluitvorming en draagt zo bij aan welvaart, welzijn en democratie. Als leverancier van betrouwbare statistische informatie die voldoet aan alle privacy-eisen doet het CBS een groot beroep op IT-systemen.  Deze systemen zijn al sinds 2011 ondergebracht in twee datacenters van NorthC. Jan-Willem Koen zorgt er als Leverancier Manager voor dat het contract en de dienstverlening in overeenstemming met elkaar blijven. Hoe belangrijk is een datacenter eigenlijk voor een organisatie als het CBS?

 

100% beschikbaarheid en continuïteit

“Datacenterdienstverlening is vandaag de dag een commodity. Maar wel een commodity die cruciaal is voor de dienstverlening van vrijwel iedere organisatie. Zeker voor een datagedreven organisatie als het CBS”, zegt Koen. “Continuïteit, veiligheid van onze data en stabiliteit zijn voor ons cruciaal. In die continuïteit is in de tien jaar dat CBS gebruikmaakt van de diensten van NorthC nooit een hiccup opgetreden.”

 

Het CBS is echter om meer redenen dan alleen de techniek een tevreden klant. Hoe ziet Koen de relatie tussen klant en het datacenter? “De relatie tussen een datacenter en een klant is als een huwelijk”, zegt Koen. “Voordat je je aan elkaar verbindt, stel je huwelijkse voorwaarden op: afspraken waar je op kunt terugvallen als er onenigheid in de relatie optreedt. Die huwelijkse voorwaarden zorgen er niet automatisch voor dat de relatie goed blijft. Tijdens een relatie veranderen beide partijen. Ze ontwikkelen zich. Dat is in onze relatie met NorthC ook gebeurd. En net als in een goed huwelijk zijn we tijdens die veranderingen met elkaar verbonden gebleven. We hebben elkaar geholpen en gestimuleerd. NorthC ontwikkelt zich met ons mee en staat ons terzijde bij al onze vragen.”

 

NorthC als sparringpartner

Zoals in elk gelukkig huwelijk verliep de ontwikkeling van de relatie tussen het CBS en NorthC in verschillende fases. De eerste fase stond in het teken van de inhuizing van de apparatuur in een twin-datacenteropstelling in twee verschillende datacenters van NorthC. Dit is een opstelling waarbij de IT-omgeving is verspreid over twee locaties en vaak identiek aan elkaar opgebouwd wordt. Dit met als doel een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van de systemen te creëren. Een fase waarin NorthC veel advies verleende en het CBS met raad en daad terzijde stond. ‘

 

Daarna brak een fase aan waarin het CBS NorthC vooral beoordeelde op de kwaliteit van de dienstverlening, met continuïteit en beveiliging als belangrijkste speerpunten. Toen het CBS plannen opvatte om de server- en storage-infrastructuur te vernieuwen, trad NorthC op als sparringpartner. Koen: “We namen tot dat moment structureel meer ruimte af dan we gebruikten. NorthC heeft proactief een voorstel gedaan voor een ander contract dat beter aansloot bij ons daadwerkelijke gebruik, zonder dat we het risico namen dat we qua schaalbaarheid in de gevarenzone zouden komen.”

 

Duurzaamheid wordt criterium

Inmiddels is weer een nieuwe fase in de relatie aangebroken, waarbij de privacy en daarmee beveiliging van essentieel belang blijven, maar duurzaamheid daarbij komt. Koen: “Duurzaamheid is belangrijk, maar was niet het hoofdaspect in onze afweging. Meer omdat de NorthC datancenters moderne datacenters zijn die met hun tijd meegaan, selecteerden we ze. In de toekomst wordt de duurzaamheidsvisie van een organisatie een steeds belangrijker gunningscriterium.”

 

"Duurzaamheid staat bij ons altijd hoog op de agenda", vult NorthC CCO Bart van Aanholt aan. “Zo levert ons datacenter in Aalsmeer al restwarmte aan onder andere een zwembad en een kinderdagverblijf en levert ons datacenter in Eindhoven warmte aan de High Tech Campus in ruil voor koude. Daarnaast kijken we continu, van Almere tot Groningen, waar we nog aanpassingen kunnen doorvoeren zodat onze datacenters zo duurzaam mogelijk opereren.”

 

Blijf in gesprek

Gezien de continu wijzigende omstandigheden veranderen ook de criteria waarop het CBS NorthC beoordeelt regelmatig. Koen zorgt ervoor dat NorthC hier nooit door wordt verrast. “Zoals ik al zei, zie ik onze relatie als een huwelijk. Beide partners veranderen en je moet er samen voor zorgen dat je op elkaar aangesloten blijft. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat NorthC begrijpt waar wij heen gaan en dat wij begrijpen waar NorthC naar toe beweegt, zodat we onze belangen op elkaar kunnen afstemmen. Gelukkig is dat de afgelopen tien jaar altijd prima gegaan. Mede omdat NorthC een regionale partner is die dicht op haar klanten zit. Op die manier blijf je altijd aangehaakt en op juiste manier met elkaar in gesprek.”

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.