of 63082 LinkedIn

Zorgen in Arnhem over privacy '3D'

D66 in Arnhem wil van het college weten of de informatie die er vanwege de decentralisaties binnen de gemeente zal worden verwerkt, wel veilig is.

D66 in Arnhem wil van het college weten of de informatie die er vanwege de decentralisaties binnen de gemeente zal worden verwerkt, wel veilig is. De vragen refereren daarbij specifiek aan het Suwinet-onderzoek van vorig jaar.

Geen zicht
Raadslid Maarten Venhoek is net als anderen getriggerd door een recent artikel van NRC Handelsblad over de maatregelen die gemeenten al of niet treffen om de privacy te beschermen van hun burgers die na de decentralisaties een beroep moeten doen op de gemeente. Veel gemeenten zouden nog geen maatregelen hebben getroffen om de privacy-risico's in goede banen te leiden. De aanpak van de informatievoorziening in het sociale domein verschilt per gemeente, maar hoe het in Arnhem geregeld is, weet Venhoek absoluut niet. "Ik wil van de wethouder weten: wat bent u aan het doen? Ik heb het zicht niet op wat er gebeurt."

Analogie Suwinet
In zijn vragen aan het college verwijst hij specifiek naar het onderzoek dat de Inspectie SZW vorig najaar deed naar de gemeentelijke toegang tot Suwinet (waarin informatie over werk en inkomen is te vinden). Daaruit bleek dat slechts vier procent van de onderzochte gemeenten - daarbij was niet Arnhem - voldoende maatregelen had getroffen om de vertrouwelijkheid te waarborgen. Er bleek ook diverse malen te zijn gezocht naar inkomensgegevens van bekende Nederlanders. Venhoek: "Ik wil graag weten of Arnhem nu aan die eisen voldoet." Hij heeft signalen van het tegendeel gekregen en vreest dat de gebrekkige bescherming van gegevens is door te trekken naar de nieuwe informatieverwerking die het gevolg is van de decentralisaties. "Daar zullen analogieën tussen zitten. Ik verwacht dat Suwinet een indicator is voor hoe er in zijn algemeenheid door gemeenten wordt omgegaan met informatie. We gaan nu over organisatiegrenzen heen, onder verantwoordelijkheid van de gemeente."

Al lang een issue
André van Nijkerken, als regionaal accountmanager voor KING betrokken bij de aanpak van de informatievoorziening in het sociaal domein, vindt het moeilijk een algemeen geldend beeld van de situatie te geven. "We vragen wel aandacht voor het onderwerp privacy, maar ik kan geen oordeel geven over hoe het precies zit. Mijn persoonlijke ervaring is dat privacy al jarenlang beter gereguleerd moet worden. Het komt nu terecht weer op tafel, maar het is al heel lang een issue. In sommige gemeenten zijn het trajecten die al heel lang lopen. Er zijn ook beslist gemeenten die nog stappen moeten zetten."

Organisatorisch vertalen
Hij verwijst ook naar de 'privacy scan' van KING die gemeenten in elk gevan zouden moeten doen. Centrale wetgeving op dit gebied is er niet gekomen, dus gmeenten moeten zelf met het onderwerp aan de slag. "Er is soms veel onduidelijkheid over hoe privacyregels geïnterpreteerd moeten worden. En de organisatorische vertaling daarvan is dan nog een tweede hoofdstuk." Hij denkt dat het tegen 1 januari wel spannend wordt of gemeenten dit onderwerp afdoende aandacht hebben kunnen geven, "vooral omdat gemeenten nog zoveel andere dingen op hun bord hebben liggen."

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.