of 59250 LinkedIn

Zorgen bij VNG over vertraging BRP-systeem

De VNG wil na het zomerreces bestuurlijk overleg met minister Plasterk over de komende Basisregistratie Personen (BRP), die met centrale ICT-problemen worstelt.

De VNG wil na het zomerreces bestuurlijk overleg met minister Plasterk over de komende Basisregistratie Personen (BRP), nu die heeft gemeld meer tijd nodig te hebben voor een onderzoek naar de mogelijk falende ontwikkeling van deze GBA-opvolger.

Fors vertraagd
De wet BRP, die de weg vrijmaakt voor de modernisering van het huidige GBA-stelsel, is vorige week door de Eerste Kamer aangenomen, maar de modernisering van de huidige GBA dreigt forse vertragingen op te lopen door problemen met de ontwikkeling van het centrale (ICT-)deel van de BRP. En dat kan gevolgen hebben voor gemeenten, waarschuwt de VNG, die het systeem noodzakelijk acht om de dienstverlening van gemeenten aan burgers en bedrijven te kunnen blijven vervullen. Een woordvoerster van de 
VNG zegt dat de organisatie heeft over welke koers voor het vervolg van de modernisering GBA wordt uitgezet. Ook wil de koepel weten wat de gevolgen zijn voor de aansluitplanning van gemeenten en de kosten van de ondersteuning van gemeenten bij de implementatie. Als het programma langer duurt, hoe blijft de ondersteuning van die implementatie dan op peil? Over eventuele extra kosten zou ook duidelijkheid moeten komen.


Grotere complexiteit
Plasterk meldde in mei dat een externe analyse van de voortgang van de bouw van de BRP duidelijk maakt dat er aanzienlijke vertraging dreigt in het project. 'Dit wordt vooral veroorzaakt door gebleken grotere complexiteit van de te bouwen programmatuur, met name in de componenten voor de bijhouding.' Hij kondigde voor eind juni een onderzoek naar mogelijke scenario's die de kosten en de tijdsoverschrijding binnen de perken zouden moeten houden. Afgelopen week meldde hij de Kamer echter dat het onderzoek nog niet is afgerond en er pas na het reces meer informatie over komt.

'Luiken zijn dicht'
Een insider heeft al een tipje van de sluier opgelicht. Op iBestuur.nl blogt René Veldwijk, één van de acht experts die bij het programma Modernisering GBA (mGBA) zijn betrokken, over de problemen: "Na een vol jaar werken met een programmateam van circa 40 mensen ligt er medio 2011 geen ontwerp en zijn de drie faalarchitecten heengezonden. Ondertussen geeft het programmamanagement naar de buitenwereld aan dat alles goed gaat. [...] Eind 2011 gebeurt het onvermijdelijke: alle expertmeetings worden afgezegd. De luiken gaan dicht. [...] En toen werd het stil, anderhalf jaar lang. Wat was begonnen als een innovatief aangepakt, open programma is een topgeheime operatie geworden." Op een brandbrief van de experts aan het programmamanagement komt het antwoord dat dat mGBA 'geen ICT-project is maar een politiek project' en dat het ontstane bestuurlijke draagvlak daarom niet mag worden verstoord, aldus Veldwijk.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.