of 59250 LinkedIn

Zeventig gemeenten tekenen Parijsverklaring

Meer dan zeventig wethouders hebben de Parijsverklaring van de Nederlandse Klimaatcoalitie getekend. Het Klimaatverbond Nederland roept, ter ondersteuning, zoveel mogelijk decentrale overheden op om ook te tekenen.

Meer dan zeventig wethouders hebben de Parijsverklaring, die verbonden is aan de Nederlandse Klimaatcoalitie getekend. Het Klimaatverbond Nederland roept zoveel mogelijk decentrale overheden op om ook te tekenen. 'Gemeenten hebben ambities, maar kunnen deze nu nog niet helemaal waarmaken', aldus wethouder Brandligt van gemeente Delft.

Daadkrachtig klimaatbeleid
Klimaatverbond Nederland, een netwerk van meer dan 150 gemeenten, provincies en waterschappen, doet decentrale overheden op hun website een oproep tot 'een daadkrachtig, lokaal, nationaal en mondiaal klimaatbeleid.’ Gemeenten kunnen de Parijsverklaring, die gericht is op decentrale overheden, ondersteunen door digitaal een handtekening te zetten. De verklaring wordt vervolgens in ‘de grote dagbladen’ gepubliceerd vlak voor de klimaatconferentie COP21, die in december in Parijs plaatsvindt.

Regionaal programma
De officiële tekst van de oproep is vastgesteld door een groep van 21 bestuurders van Nederlandse gemeenten, waterschappen en provincies. Wie ondertekent sluit zich aan bij de Nederlandse Klimaatcoalitie en wordt actief betrokken bij activiteiten die onder de Nederlandse Klimaatcoalitie wordt georganiseerd. Klimaatverbond Nederland bereidt een regionaal programma voor om haar leden te informeren en ondertekenaars te benaderen om zich aan te sluiten bij de coalitie die na de klimaattop in Parijs vervolgstappen onderneemt.

Beperkende regelgeving
Wethouder Stephan Brandligt (Delft) ziet een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten. 'Lokale overheden hebben veel ambitie op dit terrein en willen hun verantwoordelijkheid pakken. Nationaal en internationaal wordt dit niet altijd genoeg erkend, terwijl er juist op lokaal niveau veel gedaan moet worden. De Parijsverklaring moet ervoor zorgen dat lokale overheden beter in staat gesteld worden om hun ambitie waar te maken. Vaak zorgt beperkende regelgeving ervoor dat dit niet lukt, zo mag een gemeente nu bijvoorbeeld geen extra eisen stellen aan nieuwbouw.' 

Terugkeerbijeenkomst
Er is door lokale overheden enthousiast gereageerd op de Parijsverklaring. 'De verklaring moet in veel gemeenten nog langs het college, dat kost wat tijd. Een leuke verrassing is dat IPO (Internprovinciaal Overleg) en de Unie van Waterschappen ook gaan ondertekenden.' Brandligt hoopt dat gemeenten ook ná Parijs een goed gevolg geven aan de Klimaattop. 'Daarna begint het pas. Er is dan ook een terugkeerbijeenkomst gepland. Het is de bedoeling dat gemeenten echt aan de slag gaan na deze top. Parijs moet het begin zijn, niet het einde.'


Kamermeerderheid sluiting kolencentrales

Maandagavond werd een kamermeerderheid bereikt voor het sluiten van alle kolencentrales in Nederland. Jesse Klaver en Diederik Samsom gaven aan dat zij de CO2-doelstellingen voor 2030 verder aangescherpt willen zien en dienen daarvoor een initiatiefwet in. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de Nederlandse inbreng.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ra op
Immigratie helpt de verkeerde kant op, waarom verhuizen naar koude oorden waar boertjes kolen stoken..
Door V6 op
Je zou denken dat de klimaatlobby nu wel weg zou zakken door de aandacht voor de vele echte crises in de wereld, maar nee met veel bombarie wordt er weer iets ondertekend, waar weer heel veel over gepraat gaat worden. Geweldig is het.
Door Plafond op
Zolang het aspect bevolkingsgroei/overbevolking consequent wordt genegeerd is dit klimaatgedoe niet serieus te nemen.