of 60220 LinkedIn

Waterschappen in discussie over gezamenlijke ICT-organisatie

De komende tijd moet duidelijk worden hoe Het Waterschapshuis (HWH), de gezamenlijke ICT-organisatie van de waterschappen, verder gaat.

De komende tijd moet duidelijk worden hoe Het Waterschapshuis (HWH), de gezamenlijke ICT-organisatie van de waterschappen, verder gaat. De nogal kritische evaluatie van het Tax-i-project roept fundamentele vragen op.

Lessen geleerd

Een aantal aanbevelingen die voortvloeiden uit de evaluatie die Twynstra Gudde maakte van het vorig jaar gesneefde ICT-project Tax-i (kosten: 17,2 miljoen euro) is vrijdag door de Unie van Waterschappen 'omarmd'. De getrokken lessen zijn dat de rollen van HWH moeten worden geherdefinieerd en dat de bestuurlijke betrokkenheid dient te worden verbeterd.'Het gaat hierbij ook om het faciliteren van ideeën van clusters van waterschappen in plaats het streven naar landelijke uniformiteit', is één van de zinsneden die de waterschappen gebruiken om de aangepaste ambities te illustreren.

Meer verantwoordelijkheid
Op korte termijn moet duidelijk worden hoe het 'Waterschapshuis 2.0' eruit komt te zien. Het alsnog omzetten van HWH van een stichting naar een gemeenschappelijke regeling zou de waterschappen zowel meer verantwoordelijkheid als meer sturingsmogelijkheden geven - zaken die in het Tax-i-project volledig misliepen. "Er zijn nu gesprekken over de wijze waarop HWH moet worden ingericht", zegt een woordvoerder van de Unie van Waterschappen. "Bij een gemeenschappelijke regeling kun je namens alle waterschappen optreden en ben je als waterschappen ook met zijn allen verantwoordelijk."

Eerst taken afbakenen
Een bericht in Computable vermeldt echter dat sommige waterschappen verder gaan dan deze afweging. Een aantal van hen zou de beslissing over de rechtsvorm gemeenschappelijke regeling in ieder geval willen uitstellen totdat er meer duidelijkheid is over het bestaansrecht en de taken van een dergelijke gemeenschappelijke ICT-organisatie. Het HWH-bestuur zou echter geen oren hebben naar uitstel. Volgens de UVW-woordvoerder worden er wel harde noten gekraakt en worden terecht kritische vragen gesteld, maar staat het bestaansrecht van Het Waterschapshuis niet ter discussie. "Door de samenwerking is er de afgelopen jaren met een aantal projecten ook veel geld verdiend." Hij verwacht dat deze week een besluit over de rechtsvorm wordt genomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.