of 59082 LinkedIn

Vrees VNG komt uit: Wet open overheid aangenomen

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid de Wet open overheid (Woo) aangenomen. De wet wordt gezien als de opvolger van de Wet openbaar bestuur en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. VNG vreesde vooraf voor dit scenario.

De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid de Wet open overheid (Woo) aangenomen. De wet wordt gezien als de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om de overheid transparanter te maken. VNG vreesde vooraf voor dit scenario.

Ruime meerderheid stemt in
Het initiatiefvoorstel van GroenLinks en D66 werd met een ruimte meerderheid aangenomen. Het CDA en VVD stemden tegen het voorstel, dat al jaren in de Kamer werd besproken. De nieuwe wet betekent dat de actieve openbaarheid van bestuur wordt bevorderd.


Informatiepositie burger wordt beter

Diverse organisaties ondertekenden vorige week gezamenlijk een brief waarin zij Kamerleden opriepen om met de wet in te stemmen, omdat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) volgens hun dringend aan vervanging toe is. Onder meer Open State Foundation, de Nederlandse Vereniging van Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren behoren tot de ondertekenaars. De nieuwe Wet open overheid bevordert volgens de organisaties de informatiepositie van de burger. Volgens de organisaties bespaart een goede informatiehuishouding, waaronder een openbaar informatieregister, niet alleen de overheid veel tijd en geld, maar ook de samenleving. 


'Slecht nieuws voor gemeenten'
Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) betekent de wet echter slecht nieuws voor gemeentenDe VNG stelt dat de Wet open overheid volstrekt onuitvoerbaar is in de huidige vorm. De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Harmsen op
Heeft iemand toevallig een link waar ik meer inhoudelijk over deze wetgeving kan lezen?
Door Sjaak (waakzaam burger) op
Het zijn niet echt burgers in het algemeen die om de Wet open overheid hebben gevraagd. Het zijn voornamelijk organisaties van belanghebbenden bij overheidsinformatie die druk op de Tweede Kamer hebben uitgeoefend. Burgers zullen d.m.v. belastingverhoging voor actief gegeven (door hen niet gevraagde) overheidsinfomatie moeten gaan betalen in de vorm van verhoging van gemeentelijke belastingen.
Onbegrijpelijk is waarom de Tweede Kamer geen prioriteit heeft gegeven aan een aanpassing van de Wob op korte termijn om het financieel profijt (misbruik van recht) tegen te gaan.
Wat zal de Eeerste Kamer ervan vinden? Wordt vanuit dit deel van het parlement reflectie geboden?
Door zwarver gait op
hét democrazies besluitbomenproces wordt niet belemmerd NEEN het klankborden/collusie (van rey) wordt dan bemoeilijkt
Door p op
Ach volgens mij is het allemaal koudwatervrees.

Buiten dat misschien bij verschillende gemeentes naar buiten komt dat die digitalisering toch niet zo ver gevorderd is als de afgelopen jaren is geroepen (ondanks hoge investeringen)
Door P. Verhoef op
Dan zullen VNG, IPO en wellicht ook individuele gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen druk moeten uitoefenen op de Eerste Kamer om tegen het wetsvoorstel te stemmen.
Door Blokken op
Totale openheid is totale dictatuur.
Door Caspar Almalander (Stadsarchivaris) op
Merkwaardige reactie van VNG. De maatschappelijke ontwikkeling laat duidelijk zien dat de burger meer openheid van de overheid verwacht.
Bovenal stel ik ernstige vraagtekens bij VNG's argumentatie "dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.". Ik vraag me in alle redelijkheid af wat VNG bedoelt med democratie.
In Zweden bestaat èn functioneert de transparante overheid sinds jaar en dag. Zonder problemen.
Door john jansen (verlichte ambtenaar) op
zoals we in het verleden hebben kunnen zien
worden sommige wetten niet uitgevoerd. gemeenten voeren een eigen beleid. men is autonoom zoals dat heet.
Door Michiel op
Vertrouwen ?

Relevante Parlementaire Dossiers