of 62236 LinkedIn

VNG: Wet open overheid volstrekt onuitvoerbaar

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest voor het wetsvoorstel Wet open overheid dat GroenLinks en D66 onlangs hebben ingediend. De wet zou volgens de VNG slecht nieuws kunnen zijn voor gemeenten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vreest voor het wetsvoorstel Wet open overheid dat GroenLinks en D66 onlangs hebben ingediend. De wet zou volgens de VNG slecht nieuws kunnen zijn voor gemeenten.

Wetsvoorstel Plasterk komt pas later aan de orde

GroenLinks en D66 willen dat de Wet open overheid de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Het voorstel werd onlangs in de Tweede Kamer behandeld. Indieners willen het op korte termijn in stemming brengen. VNG hoopte dat eerst het wetsvoorstel van minister Plasterk aan de orde zou komen, waarmee misbruik van de Wob aan de orde had moeten komen. De kans bestaat door de snelle behandeling dat de Wet open overheid alsnog wordt aangenomen.

'Slecht nieuws voor gemeenten' 

De VNG stelt dat de Wet open overheid volstrekt onuitvoerbaar is in de huidige vorm. 'Niet alleen voor gemeenten maar ook voor andere overheden.' Een aanname van de wet vat de vereniging dan ook op als 'slecht nieuws.' De eisen aan actieve openbaarmaking zorgen er volgens VNG voor dat het democratisch besluitvormingsproces binnen gemeenten ernstig wordt belemmerd en vertrouwelijk overleg over lastige kwesties nauwelijks meer mogelijk is.

Onuitvoerbaar en extra bureaucratie

De VNG heeft een viertal argumenten opgesteld tegen de Wet open overheid. 'De registerplicht is op de voorgestelde manier onuitvoerbaar en zorgt voor extra bureaucratie. De uitzonderingsgronden: in de praktijk zal het met deze wet zeer lastig worden om de bestuurlijke en ambtelijke beleidsintimiteit vorm en inhoud te geven.' Ook over de bredere reikwijdte van de wet en de invoering van de informatiecommissaris maakt VNG zich zorgen: er worden zeer hoge kosten voor gemeenten verwacht. 'Volgens minister Plasterk brengt alleen al de registerplicht voor de Belastingdienst 55 miljoen aan extra kosten met zich mee.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico (Doorzichtige ambtenaar) op
al dat gehuil om dat Wob misbruik. Zorg gewoon dat je op tijd antwoord. Speel geen vieze spelletjes zodat je moet uitkijken wat openbaar wordt. Zorg dat je je archief op orde hebt ( wettelijk taak). Schijnbaar hebben de gemeente. Zoveel te verbergen wat niet door de beugel kan dat nu paniek uitbreekt het is droevig gesteld met de integriteit als ik dit zo lees
Door Kaatje op
Nog even i.v.m. reactie Richard: Zoals ik aangaf op zich interessant standpunt VNG. Maar wat eigenbelang betreft: VNG is in mijn ogen een van gemeenten losgezongen organisatie met inmiddels een enorm eigen belang dat soms zelfs strijdig is met dat van de leden (Gemeenten). Er is en wordt veel overheidsgeld gestoken (Gemeentefonds, subsidies) in projecten die ook op werkverschaffing VNG lijken. denk bijvoorbeeld aan modernisering GBA (fiasco en doorstart onder ander naam). Een van de jaarrekeningen van VNG vertoonde grote hiaten (2014?). VNG medewerkers en peperdure leveranciers IT waren afwisselend in dienst VNG/IT bedrijven. Kortom: openheid en doorzichtigheid was hier gewenst geweest.
Door Ivo op
Het zou mooi zijn als de initiatiefpartijen GL en D66 beginnen met zelf de notulen van de fractievergaderingen, de concept beleidsnotities en alle gesprekken met belanghebbenden openbaar maken. Dan kunnen ze zelf ervaren hoe werkbaar het is.
Door p op
Vooral het actief openbaar maken is denk ik nieuw.
Er wordt zoveel verzameld. Oveirgnes de data die nu a worden verzameld zijn al openbaar ivm de 'open data richtlijn', dat kost in ieder geval geen tijd meer om een besluit te nemen.
Door Wouter Neef op
Dit wetsvoorstel verbaast mij ook. Ik ken de inhoud van het voorstel niet goed en weet daarmee niet of er goede sancties tegen misbruik van deze wet zijn opgenomen, maar de Wob-problemen waarmee met name gemeenten de afgelopen jaren te maken kregen (bepaalde op Wob gerichte bedrijven hebben zo onnodig veel geld uit de overheid kunnen trekken) kunnen toch ook D66 en GroenLinks niet ontgaan zijn? Verder ben ik het eens met Alfred's bevinding, ongeacht de uitkomst levert het leuke publiciteit op voor D66 en GroenLinks.
Door Opmerker op
Vraagje: hebben de verantwoordelijke partijen de kosten van een en ander goed doorgerekend? En afgewogen tegen de ook financiële baten?
Door Nico (jurist) op
De politiek zou erg moeten opletten dat ze de uitvoerende overheden niet weer opzadelen met een tijd- en geldverslindend monster zoals de Wet Dwangsom. Bovendien creeer je een bedrijfstak die het binnenharken van overheidsgeld als enig doel heeft. Mijn advies: hou het vooral zo simpel en praktisch mogelijk zonder karrevrachten rechtsbescherming.
Door Richard (ambtenaar) op
Beetje onzinnige reactie Kaatje. Bedenk dat gemeenten er zijn om diensten te verlenen aan burgers. Die wensen goede zorg en geen onnodige, onder de Haagse kaasstolp bedachte, en onuitvoerbare bureaucratie. En wat doen we nu met de Ministeries? Daar zijn ze niet eens in staat om de bonnetjes goed op te bergen. Kortom, tien keer niks!
Door Alfred op
Ik ben het voor de verandering eens met de VNG eens. Een bureaucratisch, geldverslindend monster van een wet waarvan volslagen onduidelijk is welk probleem het oplost, behalve het imago van GL en D66 oppoetsen. Het wordt richting TK en EK echt tijd voor andere checks and balances in de besluitvorming. Zijn de weg volkomen kwijt, een en al proefballonnen, en geen corrigerende mechanismen (bijv. op uitvoerbaarheid/oplossend vermogen).
Door Een ambtenaar op
De Vng heeft in dit geval wel een goed punt te pakken. De registerplicht van de Woo zal er toe leiden dat in beginsel alle inkomende en uitgaande documenten vanuit bestuursorganen (via de post, via de mail, via fax, via social media, etc.) online terug moeten te vinden zijn in een raadpleegbaar register.Dit moet snel (binnen drie dagen na ontvangst of verzending) maar ook zorgvuldig. Dus bijvoorbeeld namen of bedrijfsgegevens mogen er niet zomaar in voorkomen, er moet een inhoudelijke toetsing plaatsvinden voordat dat kan.
In de dagelijkse praktijk verzenden en ontvangen al die (semipublieke) bestuursorganen (ministeries, gemeenten maar ook bezwarencommissies,adviesorganen, ziekenhuizen, prorail etc) honderdduizenden documenten per dag. ongeveer 95% van die documenten lijken mij voor de buitenwereld volstrekt oninteressant maar er moet toch een ambtenaar over de openbaarheid ervan oordelen. Dit betekent dat het (nog te bouwen) IT-systeem gigantische proporties moet kennen en dat er heel veel (belasting)geld moet gaan worden besteed aan het opleiden van gekwalificeerde openbaarmakingsambtenaren. De kosten van de huidige Wob (die niet perfect is maar op hoofdlijnen toch functioneert) zijn een schijntje daarbij vergeleken. Daarnaast vormt het register een risico op privacy en financieel gebied. Want wat als een bestuursorgaan per ongeluk toch gegevens actief openbaart waar dat niet had gemoeten?

Wel voordelig aan het voorstel is dat het de bestrijding van het huidige misbruik iets zal vergemakkelijken. Maar ik vind dit zelf niet opwegen tegen het onzalige idee van de registerplicht.

Relevante Parlementaire Dossiers