of 59250 LinkedIn

VNG waarschuwt gemeenten voor Wob-verzoek

De VNG waarschuwt gemeenten voor een of meerdere personen die twee bijna identieke Wob-verzoeken indient. Gevaar is dat gemeenten een verzoek als vergissing zien en de afzender een dwangsom kan opeisen voor het niet behandelde verzoek.

Zeker tien gemeenten hebben te maken gehad met een of meerdere personen die snel achter elkaar twee sterk gelijkende Wob-verzoeken sturen. De VNG adviseert gemeenten hierop alert te zijn en ieder verzoek in behandeling te nemen.

Vergissing
De afzender stuurt per mail of fax vlak achter elkaar twee sterk op elkaar lijkende verzoeken. Het jaartal van de opgevraagde stukken kan bijvoorbeeld verschillen. De afzender hoopt dat de gemeente aan een vergissing denkt en dat één verzoek wordt weggegooid, waarna de persoon na de verstreken behandeltermijn van vier weken in het kader van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) voor maximaal 42 dagen een dwangsom van maximaal 1260 euro opstrijkt.

Mogelijk oneigenlijk gebruik
Het lijkt erop dat geldelijk gewin de motivatie is van de afzender, maar dat hoeft natuurlijk niet. Daarom spreekt de VNG van “mogelijk oneigenlijk gebruik van Wob en Awb”. ‘We weten inderdaad niet of er opzet in het spel is’, vertelt VNG-woordvoerder Liane ter Maat. ‘De afzender kan ook denken dat twee aparte verzoeken nodig zijn voor twee jaartallen. Maar gemeenten kunnen er snel overheen lezen en dat kan ze geld kosten. Wij willen ze daarvoor behoeden.’

Allebei in behandeling
De VNG vraagt gemeenten alert te zijn, de verzoeken goed te bestuderen en in het geval van twee bijna identieke verzoeken beide in behandeling te nemen als afzonderlijke verzoeken en op beiden een gemotiveerde beslissing te laten volgen. De vereniging weet wie de afzender is, maar mag de naam niet publiek maken vanwege de bescherming van persoonsgegevens. Ter Maat weet niet of de naam wel aan gemeenten door mag worden gegeven. ‘Daar gaat het ook niet om. Het gaat om het principe dat we onverwachte kosten willen voorkomen. Neem dus alle verzoeken in behandeling.’

Tien gemeenten
Welke gemeenten de dupe zijn en hoeveel precies en of er al dwangsommen zijn betaald, weet Ter Maat niet. ‘We laten het aan gemeenten zelf over of ze dit naar buiten brengen, maar het gaat om een stuk of tien gemeenten die bij ons aan de bel hebben getrokken. Het kunnen er dus meer zijn, maar wij vonden dit genoeg om er ruchtbaarheid aan te geven.’

Dwangsom kwijt
Juridisch valt de praktijk niet aan te pakken. In de Awb staat niet duidelijk dat een dwangsom komt te vervallen als de overschrijding van de termijn is te wijten aan de aanvrager. Gemeenten zijn de dwangsom in een dergelijk geval dus kwijt. Het is onbekend of de VNG de praktijk voor een mogelijke wetswijziging gaat aankaarten in politiek Den Haag.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Uljé (webman Waakhond.org) op
@EG
Het gaat niet om de tien slapers. Het gaat om de duizenden uren ambtelijke tijd die verspild wordt.
Wij werden door overheden uit het hele land geconfronteerd met een stichting met bijna onze naam en geen website, die overal in het land stelselmatig WOB verzoeken uitzet.
Als reactie op de door ons gepubliceerde adviezen van VNG en politie kregen we een dreigmail van de zakenbehartiger. Het bleek een gewezen wethouder.
Zie http://www.waakhond.org
Door Adri van der Peet (Senior adviseur) op
De volgende truc dient zich aan in de vorm van inzageverzoeken op grond van artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Door EG op
De 10 genoemde gemeenten hebben gewoon zitten slapen, want behalve dat ze niet goed hebben gelezen (daargelaten de eisen van deugdelijke ingebrekestelling) wat het Wob-verzoek inhoudt, hebben zij krachtens Awb ook 2 weken de tijd om alsnog de gevraagde informatie te geven (beslissing te nemen). De verzoeker moet dan na de verstreken beslistermijn de gemeente in gebreken stellen. Als de gemeente nog binnen die 2 weken op het ingediende verzoek een beslissing neemt, dan verbeuren er geen dwangsommen. (PS: Paul, jouw personeelsdossier kun je inzien, tenzij er stukken in het dossier zitten die intern alleen voor de Raad, het College en/of de MT zijn bedoeld). Succes!
Door Kitty op
We hebben toch ook nog zoiets van: "De intentie van de wet" die een rechter mag gebruiken. Als één verzoeker bij meerdere gemeenten dezelfde gemene truc uithaalt om de dwangsom te kunnen incasseren, is dit niet volgens de intentie van de wet. De intentie is om gemeente er toe aan te zetten WOB aanvragen binnen een termijn te beantwoorden.
In blind vertrouwen de dwangsom uitbetalen? Laat ze de dwangsom maar via een rechter eisen!
Door Jan op
En vinden we dit misbruik vreemd? Het was te verwachten omdat onze 2e-kamer niet vanuit een evenwichtige en weloverwogen standpunt inname tot haar conclusies komt, maar vanuit het standpunt 'die ambtenaren zijn lui en lastig dus moeten we de gemeenten automatisch een boete laten betalen'. Dit soort zaken kost ons als gemeenschap bakken met geld, daar zou je beter overdachte wetten voor verwachten.
Door Martin (ambtenaar) op
Ik zie niet in wat het probleem is. De gemeente kan toch ook gewoon de inkomende post lezen?
Door Niels (ambtenaar) op
Let bij meerdere verzoeken of de ingebrekestelling voldoende duidelijk is. Er is pas sprake van een deugdelijke ingebrekestelling indien het voor gemeenten voldoende duideljk is op welke aanvraag zij nog een beschikking moeten nemen.
Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op
Dit artikel toont weer eens aan dat onze wetgeving terzake niet op kwaadwillenden is berekend.
De oplossing is heel simpel. Laat wob-aanvragers beperkt (leges) betalen voor hun verzoek. Dat werpt een drempel op voor niet serieuze verzoeken en verzoeken die te kwader trouw worden gedaan. Dat is redelijk want dan worden de kosten waar ze horen, bij het individu, gelegd en niet op de samenleving (u en ik) afgeweteld.