of 64204 LinkedIn

VNG waarschuwt gemeenten voor kosten GDI

De VNG vindt dat de kosten voor de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor het Rijk moeten zijn. Toch heeft de Ministerraad besloten om de toerekenbare kosten vanaf 2018 bij gemeenten neer te leggen. De voorlopige schatting van die kosten bedraagt zo’n 20 miljoen.

De VNG vindt dat de kosten voor de ontwikkeling van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor het Rijk moeten zijn. Toch heeft de Ministerraad besloten om de toerekenbare kosten vanaf 2018 bij gemeenten neer te leggen. De voorlopige schatting van die kosten bedraagt zo’n 20 miljoen.

Profijtbeginsel
De kosten voor GDI worden aan de afnemers doorbelast op basis van het profijtbeginsel. Voor gemeenten kwam zodoende het bedrag van 20 miljoen uit de berekeningen. De VNG verzocht de minister in mei om deze extra kosten voor gemeenten te financieren. Die heeft nog niet op dat verzoek gereageerd. De VNG raadt daarom gemeenten die bezig zijn met het uitbreiden van het gebruik van DigiD, MijnOverheid Berichtenbox, aan om dit te heroverwegen. Besluitvorming kan het beste worden uitgesteld tot er meer duidelijk is over wie er voor de kosten opdraait.


Systeem voor kosten 

In de zomerperiode is een werkgroep van het ministerie van BZK bezig met het plan voor de uitvoering van de doorbelasting van structurele kosten voor GDI. Er komt dan ook een meer precieze inschatting van de kosten die gebruik van Digid en MijnOverheid Berichtenbox met zich meebrengen. Er wordt een systeem bedacht om de kosten eerlijk en evenredig over alle partijen, zoals provincies, ministeries en waterschappen, te verdelen. Een eerdere opzet daarvan was voor gemeenten niet acceptabel en is inmiddels van tafel.


In september meer duidelijkheid 

Eind september wordt er meer duidelijk over het systeem voor de verdeling van de kosten. Besluitvorming over deze systematiek volgt waarschijnlijk in het Nationaal Beraad eind september. Volgens de VNG is het nu zinnig om in de begroting 2018 veiligheidshalve rekening te houden met kosten voor het gebruik DigiD en MijnOverheid Berichtenbox.

Meer informatie op de website van VNG.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.