of 59250 LinkedIn

VNG: ontevreden gemeenten moeten samen optrekken

VNG adviseert gemeenten die ontevreden zijn over de prijs en de kwaliteit van hun software om meer samen op te trekken, zodat hun positie richting marktpartijen sterker komt te staan.

VNG adviseert gemeenten die ontevreden zijn over de prijs en de kwaliteit van hun software om meer samen op te trekken, zodat hun positie richting marktpartijen sterker komt te staan. Uit onderzoek van NRC en Reporter Radio blijkt dat gemeenten zich gegijzeld voelen door ICT-leveranciers, die maximaal gebruikmaken van een disfunctionele markt.  

Enquête 

Bijna alle gemeenten maken gebruik van dezelfde twee leveranciers; Centric en PinkRoccade. Het merendeel van de gemeenten blijkt ontevreden over de prijs en de kwaliteit van software die hun geboden wordt, zo wordt duidelijk na een enquête van NRC Handelsblad en Reporter Radio. Door een gebrek aan kennis en het eisen van maatwerk is er bij gemeenten echter te weinig kennis om de situatie te veranderen. De leveranciers maken daar gebruik van, door tarieven eenzijdig te verhogen voor diensten die alleen zij kunnen bieden.


Sterkere positie gemeenten
VNG laat in een reactie op het onderzoek aan Binnenlands Bestuur weten dat de positie van gemeenten kan worden verbeterd ‘Door het versterken van opdrachtgeverschap. Bijvoorbeeld gezamenlijke ICT-inkoopvoorwaarden. Door samen op te trekken staan gemeenten richting de marktpartijen veel sterker.’ Een sterkere positie voor gemeenten tegenover marktpartijen is ook onderdeel van de Digitale Agenda voor 2020, die gemeenten afgelopen zomer tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG hebben vastgesteld.


Doelen voor 2020

In het programma van de Digitale Agenda 2020 is onder meer te vinden dat gemeenten de markt verder transparant willen maken, het opdrachtgeverschap willen versterken en zoeken naar gezamenlijkheid op het gebied van informatievoorziening, leveranciersmanagement en inkoop. Ook het scheppen van gemeenschappelijke ICT-inkoopvoorwaarden is één van de doelen die de positie tegenover marktpartijen als Centric en PinkRoccade moet verbeteren.

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ben op
Het samen optrekken van gemeenten rond opdrachtgeverschap gebeurt al vele jaren in de vorm van gebruikersverenigingen. In de Nederlandse softwaremarkt zijn die van Centric en PinkRoccade het meest bekend. Nu blijkt dat zelfs een autonome gebruikersvereniging onvoldoende in staat is om het opdrachtgeverschap succesvol te bundelen.

Dat beeld werd vandaag bevestigd. Op de website van Computable.nl verscheen -vanwege de commotie die afgelopen weekend ontstond- een interview dat Computable had met de burgemeester van Weert. Dhr. Heijmans is voorzitter van de gebruikersvereniging PinkRoccade. In dat artikel wuift hij de problemen weg en adviseert de individuele gemeenten bij zichzelf te rade te gaan. Ik vraag me dan af hoe dat kan. Het zeer recente onderzoek van NRC en Reporter Radio toont toch duidelijk aan dat zo’n 75% van de Pink klanten aangeeft dat de prijsverhoging van Pink onterecht of zeer onterecht was? Maar liefst 79% van de Pink klanten geeft verder aan problemen of grote problemen te hebben gehad met koppelingen tussen de software van Pink en andere software. En deze voorzitter wuift die problemen weg en adviseert de individuele gemeente alles op eigen houtje op te lossen. Ik weet niet hoeveel contributie gemeenten betalen maar dat lijkt me al snel teveel.

De reactie van de burgemeester doet vermoeden dat het bestuur niet beseft wat er bij de achterban van de vereniging speelt. Misschien een bestuur dat “op schoot” zit bij de leverancier? In ieder geval niet het beeld van een succesvolle krachtenbundeling. Dat advies van de VNG is dus niet de oplossing.
Door Jan Vlug op
Ik adviseer gemeenten de vendor lock-in te doorbreken door het gebruik van vrije en open source software: http://janvlug.org/blog/?p=22.

Vrije en open source software maakt het mogelijk dat verschillende bedrijven samenwerken bij de ontwikkeling van (maatwerk) software. Als de overheid met een bepaalde leverancier niet verder wil, kunnen andere leveranciers verder met de reeds bestaande en betaalde vrije en open source software.
Door H. Wiersma (gepens.) op
Zou het niet eens tijd worden dat de VNG haar eigen coördinatierol eens ons de loep legt? Waarvoor bestaat er eigenlijk een VNG?
Door henk op
Hiermee toon de VNG de eigen onmacht aan. Een compleet nutteloos orgaan dus!
Door Kaatje op
ps door gebrek aan kennis laten gemeenten beslissingen aan de niet-onafhankelijke expertise binnen organisatie VNG over.
Door Kaatje op
VNG/KING is niet meer wat het was of moet zijn (een vereniging van NL gemeenten), maar een van gemeenten losgezongen instantie met Eigen Belangen zeker op ITC gebied. VNG/KING schakelt juist die dure Pink en CEntric in- en adviseert nu ineens de leden nu om het anders aan te pakken en krachten te bundelen? Zoals eerder gezegd, medewerkers van deze grote ITC bedrijven werkten afwisselend in dienst van VNG/KING, gemeenten en IT bedrijven..
Adviezen van VNG/KING aan leden/gemeenten zijn op ITC gebied niet meer onafhankelijk.
Door Albert op
Het is wel bijzonder dat de VNG dit vindt. Is het misschien iets voor de vereniging om voor te stellen dit vanuit de VNG op te pakken? Die bundeling is er al.
Door Bert op
De VNG heeft natuurlijk gelijk, dat he versterken van het opdrachtgeverschap zou helpen om de gevoelens van machteloosheid t.o.v. de twee grote softwareleveranciers te doorbreken. Zakelijk opdrachtgeverschap is bij de gemeenten vaak ver te zoeken (en dat geldt niet alleen voor ICT). Maar tegelijkertijd is deze opmerking ook gratuit. Want met opdrachtgeverschap alleen ben je er niet. Het ontbreekt de overheid in het algemeen aan adequate ICT-kennis, en een zakelijk opdrachtgever van de gemeente zonder voldoende ICT-kennis is op deze markt een analoge kluns. Bij bestuurders is er doorgaans ook te weinig kennis van ICT: voor hen is het doorgaans "slechts". bedrijfsvoering. Dergelijke bestuurlijke arrogantie werkt ook al niet mee om voldoende dienstverlening voor weinig geld te leveren.

Kortom, de VNG heeft gelijk, maar er is veel meer nodig dan al of niet gebundeld opdrachtgeverschao.